Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Warszawa - 3 września 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli środowisk rodzicielskich

3 września 2011r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli środowisk rodzicielskich nawiązujące do szkolenia z dnia 9 lipca 2011r.

Szkolenie było poświęcone szczegółowemu zapoznaniu się z programami szkoleń przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”.

Uczestnicy szkolenia otrzymali uprawnienia do reprezentowania - jako edukatorzy i przedstawiciele - Fundacji "Rodzice Szkole" w swoich regionach.

 

Życzymy naszym nowym emisariuszom owocnej pracy społecznej w szkołach naszych dzieci.

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"