Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Warszawa - 19 września 2011 - szkolenie dla przedstawicieli warszawskich rad rodziców we WCIES

W dniu 19 września br., z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodziców i rad rodziców ze stołecznych szkół.

Program szkolenia, poświęcony prawom i obowiązkom rad rodziców w świetle obowiązujących regulacji ustawowych, koncentrował się na przybliżeniu uczestnikom odpowiedzi na pytania:

jak założyć i prowadzić radę rodziców?

jak sprawnie i zgodnie z prawem  przeprowadzić wybory do rady rodziców?

jakie wydatki z funduszu rady rodziców możemy uznać za zgodne z celami statutowymi szkoły’?

jak  powinna funkcjonować rada rodziców w przedszkolu?

Na podkreślenie zasługuje bardzo aktywne uczestnictwo licznie przybyłych rodziców, którzy zwracając uwagę, że wiedza o swoich prawach i obowiązkach jest kluczem do aktywności na terenie szkoły, postawili szereg pytań, na które wspólnie próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi oraz podzielili się przykładami z własnych praktyk, dotyczących komunikowania się pomiędzy członkami rad rodziców oraz zapewnienia przejrzystości działań rad.

Szkolenie po raz kolejny pokazało, że włączanie się rodziców  w życie szkoły rośnie w miarę zdobywania przez nich kompetencji, a uczestnictwo w warsztatach i seminariach organizowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” jest znaczącym elementem budowania partnerskiej, demokratycznej oświaty.


Maria Szpilowska-edukator Fundacji „Rodzice Szkole”