Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Tabela opłat za przesyłkę

Ilość zamówionych egzemplarzy

Poczta Polska

In Post

List Ekonomiczny

List Priorytetowy

List Ekonomiczny

List Ekspresowy

1-3

1,90

2,90

1,50

2,20

4-5

2,70

3,60

1,90

2,60

6-10

4,80

6,30

3,80

4,50

11-20

6,30

8,80

4,80

5,90

 

Paczka Ekonomiczna

Paczka ekspresowa

Paczka

21-50

13,00

14,50

10

51-100

18,00

20,50

Brak możliwości wysyłki