Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Strzebiń - 2 marca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców

W marcu br. Fundacja „Rodzice Szkole” prowadziła, na terenie Polski, szereg szkoleń i warsztatów dla środowisk oświatowych.

Jednym z bardziej inspirujących było spotkanie  z przedstawicielami śląskich rodziców, które miało miejsce 2. marca,  w gimnazjum w Strzebiniu. Uczestnicy skupiając się na praktycznych ćwiczeniach z wiedzy o prawach i obowiązkach rady rodziców dyskutowali m. in. o ich  udziale w życiu szkoły, opiniowaniu dokumentów organizacyjnych, wspólnej pracy nad budżetem szkoły oraz  tworzeniu programu wychowawczego i profilaktyki. Prowadząca - Maria Szpilowska przedstawiła stan prac nad utworzeniem Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich.

Należy podkreślić, że inicjatywa zorganizowania  spotkania i ogromna pomoc w jego realizacji wyszła od jednego z członków Komitetu Założycielskiego OFRRiOR Pana Bogdana Brola, za co serdecznie mu dziękujemy.

 

Materiał o szkoleniu w portalu naszemiasto.pl