Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Starsze wiadomości

Bóg się rodzi...

17 December 2013

 

Bóg się rodzi, moc truchleje...

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,

ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,

najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”

C.K. Norwid

 

 

Dzieląc się tym Norwidowskim Opłatkiem

z Przyjaciółmi, Współpracownikami i Sympatykami naszego środowiska

życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem pełnym radości, nadziei

i szczęścia rodzinnego, a Nowy Rok przyniósł spełnienie marzeń i planów w pracy

pro publico bono

 

Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

5 December 2013

Informujemy, że p. Grzemba - Wojciechowska  pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim, w ramach  działalności szkoleniowej, wygłosiła w dniu 4.listopada br. w  poznańskim Przedszkolu nr  77 wykład na temat: Jak zainicjować i prowadzić współpracę z rodzicami aby stali się partnerami i sojusznikami przedszkola? Inicjatorem spotkania,   rozpoczynającego cykl podobnych prelekcji na terenie Wielkopolski  była dyrektorka przedszkola p. Jolanta Dmowska-Kielar.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Tarnobrzeg wzorem cnót obywatelskich

29 November 2013

Z przyjemnością informujemy, że projekt przygotowany i zgłoszony przez pana Krzysztofa Zubę,  Pełnomocnika Zarządu Fundacji Rodzice Szkole w woj podkarpackim obejmujący budowę w roku 2014 siłowni zewnętrznej dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, zajął pierwsze miejsce w głosowaniu na Budżet Obywatelski miasta.

Z dwudziestu zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane  trzy, które otrzymały największą ilość głosów.

Na podkreślenie zasługuje fakt,  że Tarnobrzeg był pierwszym miastem na Podkarpaciu, w którym mieszkańcy mogli decydować jakie inwestycje będą zapisane w budżecie, samorząd przeznaczył na ten cel 1 milion złotych , a prawie 1,2 tys. tarnobrzeżan biorących udział w wyborze pokazało czym jest lokalny patriotyzm i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. Gratulujemy.

Zarząd Fundacji ”Rodzice Szkole”


Więcej

Szkoła w Tarnobrzegu wzorem do naśladowania

29 November 2013

W Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu powstała nowa inicjatywa: Zdrowe Czwartki. Przy współpracy szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, rady klasowej i uczniów klasy 6b wraz z wychowawcą panią Iwoną Bogumił i rodzicami z przewodniczącą rady rodziców Renatą Miłość odbyły się ich dwie edycje.

W czwartek 17 października br. można było zakupić galaretki i sałatkę owocową, świeżo zrobioną przez rodziców. Na przerwach grała muzyka i kl.6b prowadziła zabawy ruchowe.                  
24 października, w drugi Zdrowy Czwartek, można było zakupić galaretki, wodę niegazowaną i ciasteczka owsiane z bakaliami. Na dużej przerwie odbył się konkurs malowania kredą na chodniku przed szkołą pt.: Mój ulubiony owoc. Najliczniej zaprezentowała się kl.3b. Autorzy najciekawszych prac zostali wyróżnieni dyplomami, a pozostali uczestnicy otrzymali  certyfikaty za aktywny udział w konkursie.

Czekamy z niecierpliwością na następny Zdrowy Czwartek. Ciekawe, jakie niespodzianki zostaną przygotowane. Zysk ze sprzedaży zdrowych drugich śniadań przeznaczony będzie na dofinansowanie działań związanych z promocją zdrowia.

Krzysztof Zuba

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

w Województwie Podkarpackim


Więcej

Konferencja Forum Ursynowskich Rad Rodziców

29 November 2013

Z inicjatywy p. Elżbiety Kamińskiej, Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Ursynów i Przewodniczącej Forum Ursynowskich Rad Rodziców 27 listopada br. odbyła się konferencja pt. Partnerska szkoła - Rada Rodziców sprzymierzeńcem Dyrektora Szkoły inaugurująca cykl działań Forum Ursynowskich Rad Rodziców na rzecz wypracowania płaszczyzny współpracy i dialogu wszystkich organów szkół i przedszkoli.

Rozpoczynając dyskusję,  Wojciech Starzyński -  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, podkreślił rolę dyrektora szkoły jako lokalnego lidera środowiska oświatowego oraz zwrócił uwagę, że  Rada Rodziców powinna być Partnerem i Sprzymierzeńcem Dyrektora Szkoły, a Dyrektor  Szkoły  - Partnerem i Sprzymierzeńcem Rady Rodziców.

Cieszymy się, że udział w konferencji -  której współorganizatorem, obok władz Dzielnicy Ursynów i Forum Ursynowskich Rad Rodziców, była nasza Fundacja - wzięli: burmistrz Dzielnicy Ursynów p. Piotr Guział, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie p. Elżbieta Kąkiel, przedstawicielka Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej p. Elżbieta Nerwińska, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń p.  Arkadiusz Walczak oraz licznie zgromadzeni reprezentanci szkół i przedszkoli z dzielnicy Ursynów, prezentujący  interesujące i inspirujące doświadczenia w zakresie współpracy różnych organów szkoły.

Gratulujemy ursynowskim rodzicom, dyrektorom szkół, nauczycielom i władzom dzielnicy aktywności i życzymy wielu sukcesów w działalności na rzecz dobra wspólnego.

 

 

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji ”Rodzice Szkole”

Więcej

Jak budować płaszczyznę współpracy...?

24 November 2013

Po raz drugi w bieżącym roku szkolnym Fundacja „Rodzice Szkole” gościła w Wołominie. W konferencji : Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego Rada rodziców - ważny partner w życiu szkoły udział wzięli przedstawiciele rad rodziców i dyrektorzy wołomińskich szkół. Ożywiona dyskusja zainicjowana wystąpieniem Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji potwierdziła potrzebę organizacji tego typu spotkań, do czego zachęcaliśmy, w zamieszczonym na naszej witrynie komunikacie, w dniu 10. listopada br.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

Zmiana na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej

21 November 2013

W związku z odwołaniem ze stanowiska Ministra Edukacji Narodowej p. Krystyny Szumilas i powołaniem p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” skierował na ręce p. Krystyny Szumilas list z podziękowaniem za dotychczasową współpracę, a do p. Joanny Kluzik – Rostkowskiej list z gratulacjami oraz deklaracją  aktywnej współpracy we wszystkich sprawach dotyczących narodowego systemu oświaty ze szczególnym zaangażowaniem w problematykę dotyczącą miejsca i roli rodziców i  rad rodziców w szkołach ich dzieci.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Filozofia Gender wkracza do szkół

16 November 2013

W związku z odbywającą się w dniu 16. listopada br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencją  Dylematy dotyczące ludzkiej płodności Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do uczestników list, który zamieszczamy poniżej

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Warszawa  2013-11-16

 

Uczestnicy konferencji:

„Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”

Szanowni Państwo,

z wielkim zainteresowaniem przyjąłem informację o konferencji: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności. To bardzo ważna tematyka, wymagająca ciągłej dyskusji i refleksji odwołującej się do nauki społecznej Kościoła. Wśród wielu zagrożeń, wynikających m. in. z wykorzystywania najnowszych zdobyczy  medycyny na rzecz działań sprzecznych z etyką chrześcijańską, do bardzo ważnych zaliczam wprowadzanie do życia publicznego tzw. „filozofii gender”. Szczególnie niebezpieczne jest jej promowanie, pod pozorem ochrony indywidualnych praw obywatelskich, w polskich szkołach. Takie działania, podejmowane przy  akceptacji władz państwowych, spotykają się coraz częściej ze sprzeciwem rodziców,  pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, którym  Konstytucja RP (art. 48 ) gwarantuje:: prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zapobieganiu naruszania na terenie szkoły  tych podstawowych norm konstytucyjnych mogą służyć zapisy art. 54  i art. 56 ustawy o systemie oświaty, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę.

W art. 54 zapisano że: Do kompetencji rady rodziców [...] należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, a w art.  56 uzależniono podjęcie działalności  na terenie szkoły przez jakiekolwiek stowarzyszenie lub inną organizację od uzyskania zgody rady rodziców.

Przytoczone rozwiązania  powinny służyć rodzicom  ograniczaniu wprowadzania do szkół  treści wychowawczych sprzecznych z ich zasadami etycznymi oraz  wspieraniu nauczycieli, którzy niejednokrotnie są zmuszani drogą służbową do działań   naruszających ich wolność sumienia.

Życzę uczestnikom spotkania owocnych obrad i głębokiej refleksji nad wyzwaniami z jakimi musimy się zmierzyć chcąc budować szkołę na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa.

Z  wyrazami szacunku.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Samorząd a Wychowanie

15 November 2013

Z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole” 13. listopada br. odbyła się , zorganizowana przez władze samorządowe Radomia, konferencja zatytułowana: Samorząd a wychowanie.

W pięknej sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im Oskara Kolberga w Radomiu zgromadziło się ponad 500 osób: nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców – liderów radomskiej oświaty.

Prezentacja różnych środowisk młodzieżowych, aktywnie działających na terenie miasta: ZHP. ZHR, Zawiszaków,  Stowarzyszenia Arka oraz  Ruchu Światło - Życie,  pokazała jak wielką rolę mogą one odgrywać w kształtowaniu  postaw młodego pokolenia.

Debata poświęcona roli rodziców w kreowaniu polityki oświatowej państwa (zainicjowana  wystąpieniem Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego) uświadomiła obecnym, że warunkiem stworzenia edukacji na miarę wyzwań XXI wieku jest włączenie w życie szkół rodziców i ich reprezentacji rad rodziców.

Ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie p.. Marii Ryś, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie która bardzo przekonywująco pokazała, że przyszłość ludzkości, i przyszłość człowieka kształtuje się przede wszystkim w rodzinie.

Zakończeniem i podsumowaniem konferencji było przyjęcie przez  jej uczestników  stanowiska dotyczącego poruszanych spraw, które zostanie przedstawione Prezydentowi RP, Premierowi Rady Ministrów i Ministrowi Edukacji Narodowej Gratulując władzom Radomia podjęcia bardzo ważnego tematu jakim jest wychowanie młodego pokolenia zachęcamy samorządy terytorialne do podobnych, jakże potrzebnych, działań.

 

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Wspieramy Związek Gmin Wiejskich RP

10 November 2013

W ramach dyskusji dotyczącej zmian w Ustawie Karta Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do Związku Gmin Wiejskich RP list odnoszący się do Stanowiska IV Kongresu Gmin Wiejskich w sprawie oświaty

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Zapraszamy na szkolenia

10 November 2013

Wójtowie Gmin.  Burmistrzowie i Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów

Szanowni Państwo,

niezbędnym warunkiem budowania nowoczesnego systemu oświaty, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku są wspólne działania: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów  i samorządów terytorialnych. Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje konferencje i szkolenia których program załączamy.

Samorządy terytorialne zainteresowane powyższą ofertą prosimy o skontaktowanie się z nami: e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl   tel.:  721 326 336,   22 826  05 58

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

4 November 2013

Czy rodzice mogą oceniać pracę szkoły?

Na to pytanie jednoznacznie odpowiada - wieloletni  dyrektor dwóch warszawskich szkół STO: Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 24  i  Społecznego Gimnazjum Nr 99 -   p. Jarosław Pytlak, którego artykuł dotyczący powyższej kwestii publikujemy. Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zabierania głosu w tej bardzo ważnej dla przyszłości polskiej oświaty sprawie. Wszystkie Państwa wypowiedzi będziemy publikować na naszej witrynie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Zadowolenie rodziców jako miara jakości pracy szkoły

Jakość pracy różnych szkół budzi powszechne zainteresowanie. Pytają o nią rodzice i starsi uczniowie. Nieustannie analizują ją rady pedagogiczne. Interesuje ona organy prowadzące, czyli samorządy terytorialne oraz, pełniące taką rolę, osoby prawne i fizyczne. Stanowi wreszcie przedmiot szczególnej troski państwa, utrzymującego aparat kontrolny wyspecjalizowany w jej ocenianiu, które w pedagogiczno-urzędowej terminologii nosi nazwę ewaluacji zewnętrznej.

Najbardziej wyrafinowane kryteria oceny stosują właśnie reprezentanci państwa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określa dwanaście wymagań, a w każdym nich szkoła może otrzymać ocenę od A (najwyższa) do E (najniższa). Kontrolerzy poświęcają badanej placówce kilka tygodni, dostarczając nadprogramowej aktywności nauczycielom, rodzicom i dzieciom. Na zakończenie tworzą obszerny raport, z którego do świadomości szerszych kręgów społeczeństwa przedostają się zazwyczaj jedynie literki, określające stopień spełniania poszczególnych wymagań. Dla „szeregowego” obywatela wartość informacyjna tego przekazu – o ile w ogóle do niego dotrze – jest niewielka.

Prostsza i bardziej efektywna jest ewaluacja wewnętrzna, prowadzona przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną. Ukierunkowana zazwyczaj na konkretne zagadnienia, ważne dla danej placówki, stwarza szansę na doskonalenie jej funkcjonowania. Ponieważ jednak rozgrywa się głównie wewnątrz zespołu nauczycielskiego, nie ma bezpośredniego wpływu na sposób postrzegania szkoły z zewnątrz.

Dla opinii publicznej, w tym także rodziców, uczniów i organów prowadzących, najłatwiej dostępnym wskaźnikiem są rezultaty egzaminów zewnętrznych. W sensie użytkowym miara ta ma same zalety: wyraża się co najwyżej kilkoma liczbami, posiada punkt odniesienia, którym jest średnia (do wyboru: ogólnopolska, wojewódzka, powiatowa, gminna), pozwala łatwo umieścić daną placówkę w szeregu jej podobnych. Niestety, w sensie pedagogicznym posiada wiele wad. Egzaminy zewnętrzne, ze względu na swój testowy charakter, sprawdzają jedynie część kompetencji intelektualnych ucznia, całkowicie pomijając jego kreatywność i kompetencje społeczne – ich wyniki budują więc wysoce niepełny obraz efektów pracy szkoły. Rozrastający się system egzaminów jest źródłem niezwykle szkodliwego dla edukacji zjawiska testomanii. Przejawia się ono, między innymi, nadmierną koncentracją nauczycieli na przygotowywaniu uczniów do testów, wzrastającą konkurencją pomiędzy szkołami o uczniów najbardziej uzdolnionych, rokujących najlepszy wynik na egzaminie, przy ograniczeniu oferty dla uczniów słabszych, wreszcie sprowadzaniem oceny pracy nauczyciela do wyniku egzaminacyjnego jego uczniów[1]. Ten wskaźnik jest po prostu szkodliwy. Ponieważ jednak opinia publiczna potrzebuje jakiegoś wyznacznika jakości pracy szkoły, powstaje pytanie o alternatywę.

Nie zaproponują jej władze oświatowe. Ewaluacja zewnętrzna i system egzaminów zapewniają stały dopływ danych, pozwalających tworzyć podsumowania, diagnozy oraz wytyczać kierunki działania. Z punktu widzenia urzędników wszelkie przejawy testomanii są, w najgorszym razie, drobną niedogodnością niezwykle wygodnego systemu. Aby znaleźć alternatywny wskaźnik jakości pracy szkoły musimy zatem odejść od zakorzenionego w polskiej tradycji przekonania o wyłącznej odpowiedzialności państwa za powszechną edukację.

Pytam więc: a gdyby tak powierzyć ocenianie pracy szkoły ludziom najbardziej zainteresowanym jej najwyższą jakością, czyli rodzicom uczniów?

* * *

Miejsce i rolę rodziców w systemie edukacji określają zapisy w Ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela. Mają oni wpływ na życie szkoły za pośrednictwem organów przedstawicielskich: rady rodziców i rady szkoły. Uprawnienia obu ciał są jasno określone i wydają mi się wystarczające, aby mogły one wywierać realny wpływ na funkcjonowanie placówki, a równocześnie na tyle ograniczone, by nie grozić paraliżem pracy dyrekcji. Oczywiście praktyka może być różna, ale to już zależy od ludzi, a nie tylko od przepisów. Obecny stan prawny uważam za całkiem zadowalający, nie widzę jednak żadnego powodu, by rodzice nie mogli uzyskać realnego wpływu na ocenę pracy szkoły. Wiem, co prawda, że ich opinie są brane pod uwagę w ewaluacji zewnętrznej, ale giną w morzu słów zawartych w raporcie końcowym, a przez to nie tworzą jednoznacznego komunikatu. Tymczasem uważam, że warto umożliwić rodzicom wyrażenie prostej opinii, jak oceniają pracę „swojej” szkoły. Nazwałbym ją wskaźnikiem poziomu zadowolenia.

Większość rodziców ma jakieś oczekiwania wobec szkoły swojego dziecka. Wielu aktywnie poszukuje najlepszej dla niego placówki. Wszędzie, gdzie istnieje wybór choćby pomiędzy dwiema szkołami na tym samym poziomie kształcenia, istnieje też nieformalna giełda opinii, która z nich jest lepsza i pod jakim względem. Moja propozycja polega na stworzeniu możliwości zebrania tego typu opinii i podania ich w sposób uporządkowany do publicznej wiadomości.

Proponuję coroczne badanie poziomu zadowolenia rodziców uczniów kończących szkołę. Oni mają najpełniejszy ogląd sytuacji i oni jedyni w swojej opinii mogą wziąć pod uwagę także wynik dziecka na egzaminie zewnętrznym. Jako narzędzie badawcze proponuję prostą w formie, anonimową ankietę, wypełnianą w ciągu kilku dni poprzedzających zakończenie roku szkolnego. Zadaniem respondenta byłoby określenie, w skali ocen szkolnych od 1 do 5 (z ewentualnymi „plusami”), poziomu swojego zadowolenia w sześciu obszarach, których nazwy mówią same za siebie: nauczanie, praca wychowawcza, organizacja życia szkoły, relacje międzyludzkie, oferta szkoły, bezpieczeństwo. Ten zestaw parametrów z pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwości, ale w badaniu nie chodzi o sporządzenie monografii placówki, ale poznanie opinii o niej, opartej na możliwie najprostszym schemacie. Jako siódmy i ostatni punkt ankiety proponuję określenie w tej samej pięciostopniowej skali ogólnego poziomu zadowolenia rodzica z pracy szkoły i jej efektów w ciągu lat nauki dziecka.

Ankietę może przeprowadzić dyrekcja szkoły, choć zapewne z korzyścią dla wszystkich byłoby, gdyby ciężar jej organizacji wzięła na siebie rada rodziców, albo, jeszcze lepiej, rada szkoły, w której zasiadają wszyscy żywotnie zainteresowani jej wynikami. Organizacyjnie wymaga to powielenia i rozkolportowania, w najgorszym razie, kilkuset dwustronicowych druków, stworzenia możliwości wrzucenia ich do zamkniętej urny, policzenia odpowiedzi i ogłoszenia wyników. Rzecz możliwa do zrobienia w każdej placówce.

Można z góry założyć, że z różnych względów nie wszyscy rodzice wypełnią ankietę, podobnie jak nie wszyscy obywatele chodzą na wybory. Jeśli jednak zabierze w niej głos chociaż połowa, co wydaje się dość realne  (szczególnie jeśli zaangażuje się w to jedna ze szkolnych rad), to wynik będzie można uznać za miarodajny .

Sugerowane przeze mnie rozwiązanie ma jedną fundamentalną przewagę nad zastosowaniem wyniku egzaminacyjnego jako miary jakości pracy szkoły. Otóż z założenia dopuszcza możliwość uzyskania przez wszystkie placówki wysokiej oceny. Nie odnosi bowiem poziomu satysfakcji rodziców w danej szkole do jakiejkolwiek średniej, tylko odzwierciedla ją w sposób bezwzględny. Ponadto uwzględnia obszary niedostępne badaniu za pomocą testu egzaminacyjnego, a przez to umożliwia uzyskanie wysokiej oceny placówkom, które dobrze troszczą się o słabszych uczniów. Wysoki poziom zadowolenia rodziców może stać się wiarygodną rekomendacją dla osób stojących przed wyborem szkoły, nawet jeśli jej miejsce w rankingu egzaminacyjnym będzie odległe. Jeżeli odpowiednio dużo szkół, publicznych i niepublicznych, zaczęłoby przeprowadzać proponowany tutaj pomiar i publikować jego wyniki, w sposób „oddolny” wprowadzilibyśmy do praktyki szkolnej nowy wskaźnik jakości w edukacji. Miałby on szansę, w pewnym przynajmniej stopniu, złagodzić niektóre objawy testomanii.

Poniżej przedstawiam wzór proponowanej ankiety. Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do tej inicjatywy i przeprowadzeniem w swojej szkole badania poziomu zadowolenia rodziców zgodnie z opisaną wyżej koncepcją bardzo proszę o kontakt.

Jarosław Pytlak

pytlak@pytlak.com.pl

[1] Wyczerpującą analizę dotyczącą egzaminów testowych znajdzie Czytelnik w moim artykule pt. „Testomania – „czarna śmierć” (edukacji) XXI wieku” – publikacja jest dostępna w internecie, można ją też zamówić pocztą elektroniczną pod adresem pytlak@pytlak.com.pl – przyp. JP.


Więcej

Cyfrowa Szkoła – przyszłością polskiej oświaty?

25 October 2013

Na zaproszenie Instytutu Nowoczesnej Edukacji uczestniczyłem 23 października br. w konferencji: „Akademia Cyfrowej Szkoły”, poświęconej prezentacji najnowszej wiedzy w dziedzinie efektywnego uczenia się przy użyciu cyfrowych technologii.

Wygłoszone referaty, wśród których bardzo interesujący był głos Colina Rose, wybitnego znawcy procesów nauczania, nasunęły mi kilka refleksji:

1. Wprowadzenie na szeroką skalę technologii cyfrowych wymaga konsensusu wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządów terytorialnych i państwowej administracji oświatowej.

2. Znaczącą rolę w procesie cyfryzacji szkoły mogą i chcą odgrywać, ciągle niedoceniani przez organizatorów polskiej oświaty, rodzice. Muszą oni jednak mieć gwarancje, iż cyfryzacja nie pozbawi ich wpływu na proces wychowania, który uważają za bardzo ważny, obok uczenia przedmiotowego, element działalności szkoły

3. Uwzględniając powyższe niezbędne jest podjęcie działań na rzecz przygotowania rodziców(równolegle z nauczycielami) do uczestnictwa w „Cyfrowej szkole” ich dzieci.

 

Wojciech Starzyński


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

19 October 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zapoczątkowały realizację projektu:  Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

W trakcie, odbywającej się w  dniu 18 października br.  konferencji, w której uczestniczyło ponad 600 dyrektorów szkół, nauczycieli i przedstawicieli rad rodziców z całej Polski przedstawiono główne założenia projektu oraz związane z nim oczekiwania i plany.

Gościem organizatorów był Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. W dyskusji  zwrócił on uwagę na potrzebę budowania jak najlepszych relacji pomiędzy  organami szkoły (szczególnie między dyrektorami szkół  i radami rodziców) od czego w znacznej mierze zależy dobra współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego.

Życząc organizatorom projektu jak najlepszych efektów, będziemy z zainteresowaniem obserwowali jego realizację i służyli pomocą wynikającą z doświadczeń środowisk skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

XIV Kongres Gmin Wiejskich RP

16 October 2013

Na zaproszenie p. Mariusza Poznańskiego, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wziął udział, w odbywającym się w dniach 15.- 16 października br. XIV Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W debacie poświęconej ocenie wdrażania zmian w ustawie o systemie oświaty i proponowanym zmianom w ustawie Karta Nauczyciela, którą zapoczątkowało wystąpienie Wiceministra Edukacji Narodowej p. Przemysława Krzyżanowskiego, Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na rolę rodziców i rad rodziców jako sojuszników samorządów terytorialnych dążących do rozwiązań ustawowych ułatwiających gminom wiejskim prowadzenie racjonalnej polityki oświatowej oraz poparł, w imieniu Zarządu Fundacji Rodzice Szkole”.: Stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP w sprawie oświaty.

Uczestnictwo Fundacji „Rodzice Szkole” w najważniejszym dla gmin wiejskich wydarzeniu, jakim jest ich coroczny Kongres, to kolejny etap zacieśniania współpracy między naszymi środowiskami.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Renata Bogacka-Andrzejewska członkiem Rady Pożytku Publicznego

11 October 2013

Z przyjemnością informujemy, że p. Renata Bogacka-Andrzejewska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” na terenie miasta Legionowa i powiatu legionowskiego, została powołana w skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

Bardzo się cieszymy, uważając, że lokalne Rady Pożytku Publicznego są dobrym miejscem do promowani i realizacji programu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Naszej Koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie pracy pro publico bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” w Lipiu

30 September 2013

W dniu 26. września br. w Gminie Lipie (woj. śląskie), z inicjatywy Pani Wójt Bożeny Wieloch, odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowania Rad Rodziców w szkole.

Jej uczestnikami byli dyrektorzy, nauczyciele i rodzice z gminnych szkół oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

 

Centralnym punktem spotkania był referat Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego, który odpowiadając na pytanie - Jak budować płaszczyznę współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego –przedstawił:

- dorobek, filozofię i plany działania Fundacji,

- zasady, na których powinna opierać się współpraca uczestników życia szkolnego,

- regulacje prawne dotyczących praw i obowiązków wszystkich organów szkoły, ze szczególnym rozwinięciem praw i obowiązków rodziców i rad rodziców,

- szczegółowe omówienie tematu: Jak założyć i prowadzić radę rodziców.

 

Sporo emocji, wzbudziło wystąpienie audytora finansowego, który zakwestionował prawo do swobodnego dysponowania przez radę rodziców zgromadzonymi przez nią środkami finansowymi i starał się przekonać, że ich dysponentem jest organ prowadzący. Z tak postawioną kwestią w sposób zdecydowany polemizowali Wojciech Starzyński oraz towarzyszący mu Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. śląskim p. Bogdan Brol wskazując, że mimo niezbyt precyzyjnych regulacji prawnych, tysiące rad rodziców posiadają własne rachunki bankowe i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, co nigdy nie było podważane przez jakiekolwiek państwowe organy nadzoru finansowego.

Mamy nadzieję, że władze gminy Lipie przychylą się do opinii, iż jedynymi organami upoważnionymi do kontroli finansowej rady rodziców są: jej komisja rewizyjna, urząd skarbowy właściwy dla miejsca działania rady oraz regionalna izba obrachunkowa (RIO), a kontrolowanie finansów rady rodziców przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego jest niedopuszczalne.

Mimo tej różnicy poglądów spotkanie upłynęło w bardzo życzliwej atmosferze stwarzającej nadzieję na trwałą współpracę obu środowisk, do czego zachęcamy również inne gminy.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Punkt Konsultacyjny Fundacji „Rodzice Szkole”

18 September 2013

Obserwując wzrastające zaangażowanie rodziców i rad rodziców w działaniach na rzecz edukacji własnych dzieci uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny, służący pomocą prawną i merytoryczną: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym w budowaniu płaszczyzny współpracy na terenie poszczególnych szkół

Wierzymy, że dzięki doświadczeniu Fundacji „Rodzice Szkole”, która wielokrotnie udzielała porad i konsultacji w sprawach dotyczących szkół i przedszkoli, a także z powodzeniem pełniła rolę mediatora w wewnątrzszkolnych sporach, Punkt Konsultacyjny przyniesie wymierne korzyści w obszarze pobudzenia aktywności uczestników życia szkolnego.

 

Warunkiem jego systematycznej, stałej działalności jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych. Dlatego osoby i rady rodziców korzystające z naszych porad prosimy o przekazania darowizny na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” na konto: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001, lub dokonanie przelewu po wejściu na stronę: www.rodziceszkole.edu.pl i otworzeniu zakładki PayPal.

 

 

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 


Więcej

Dobry rachunek dla rady rodziców

13 September 2013

Bardzo ważnym elementem w działalności rady rodziców jest prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej. Niezbędne do tego jest posiadanie własnego rachunku bankowego: prostego w obsłudze, taniego i łatwo dostępnego dla wszystkich użytkowników.

Polecamy radom rodziców ofertę Banku Pocztowego S.A., która w naszej ocenie spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

adres do korespondencji

Bank Pocztowy S.A.

Centrala - Biuro w Warszawie

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

tel. 0 22 328 75 00, fax 0 22 328 74 98

www.pocztowy.pl

 

Oferta bankowej obsługi bieżącej rad rodziców w szkołach publicznych

Bank Pocztowy S.A. korzystając z wieloletniego doświadczenia w obsłudze bieżącej stowarzyszeń, fundacji, rad rodziców, komitetów społecznych oraz innych organizacji pożytku publicznego pragnie przedstawić propozycję współpracy w zakresie pełnej obsługi bankowej.

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe rad oraz niekomercyjny charakter prowadzonej działalności oferujemy:

 • Prowadzenie rachunku dla rady rodziców w cenie 2 zł/miesięcznie

 • Bezpłatny dostęp do rachunku przez internetowy system Pocztowy24Biznes

 • Bezpłatną realizacja przelewów wewnętrznych oraz do innych banków w systemie Pocztowy24Biznes

 • Bezpłatne wydanie oraz użytkowanie karty płatniczej dla skarbnika rady rodziców

 • Bezpłatne wypłaty gotówki w tysiącach bankomatów oraz placówkach Poczty Polskiej oznakowanych logo VISA

Rekomendujemy aby wpłaty składek na konto rady odbywało się za pomocą przelewów.

Jeśli rada rodziców zdecyduje się na zbiórkę gotówki to w przypadku niewielkiej ilości wpłat dokonywanych w jednym czasie najlepszym rozwiązaniem jest jednorazowa wpłata zgromadzonych pieniędzy w placówce Poczty Polskiej lub w Banku Pocztowym. Opłata będzie zgodna z taryfą Poczty Polskiej, która obecnie wynosi 2,50 zł dla kwot do 1.000 zł, dla kwot przekraczających 1.000 zł opłata wyniesie 0,5% wpłacanej kwoty. Taryfa Banku Pocztowego przewiduje opłatę w wysokości 0,3% wpłacanej kwoty nie mniej niż 5 zł.

W przypadku dużej ilości drobnych wpłat realizowanych przez cały rok szkolny proponujemy wykupienie usługi „Darmowe wpłaty na Poczcie” która w zamian za zryczałtowaną opłatę miesięczną w wysokości 10 zł pozwoli dokonywać dowolną ilość wpłat w każdej wysokości we wszystkich placówkach Poczty Polskiej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat przy okienku.

Aby założyć rachunek W BP S.A. należy przedstawić następujące dokumenty:

1) Dokument (np. protokół z zebrania rodziców) wskazujący na utworzenie Rady Rodziców oraz wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych – opatrzony podpisami osób reprezentujących szkołę/placówkę, w której lub przy której utworzono Radę Rodziców,

2) Dokumenty, z których wynika kto jest upoważniony do reprezentowania szkoły/placówki.

Liczymy, ze nie pozostaniecie Państwo obojętni wobec naszej propozycji współpracy i zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi.

Doradca

Telefon

Region

Arkadiusz Kilanowski

605732489

Bydgoszcz

Anna Poroszewska

783994467

Toruń

Renata Pietrzak

783994308

Włocławek

Joanna Adamczyk-Łogińska

607338347

Gdańsk

Elżbieta Twardowska

601650138

Elbląg

Tomasz Zarzecki

724690297

Olsztyn

Marzena Sukiennik

783994440

Kraków

Paweł Kozyra

607338167

Lublin

Mirosław Nowak

783994345

Łódź

Eugenia Kaczmarz

607451591

Gorzów Wlkp.

Grażyna Rudyk

783994306

Kalisz

Grzegorz Sądkiewicz

783994430

Zielona Góra

Grażyna Stodolna

605434791

Piła

Agnieszka Staszewska

783994409

Szczecin

Justyna Wojda-Ślepowrońska

724699081

Warszawa

Elżbieta Węgrzynowicz

783994431

Wrocław

Iga Skoneczna

607451574

Wałbrzych

 

Bank Pocztowy Spółka Akcyjna ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010821 o kapitale zakładowym 97 290 400 zł, opłaconym w całości,

NIP: 554 - 031 - 42 - 71.

Zarząd: Tomasz Bogus – Prezes Zarządu, Szymon Midera - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Gawron - Członek Zarządu, Michał Sobiech - Członek Zarządu


Więcej

Ustawa przedszkolna - i co dalej?

12 September 2013

Publikując felieton Pani Magdaleny Jońskiej na temat skutków tzw. ustawy przedszkolnej rozpoczynamy nim dyskusję o problemie, który ciągle budzi wiele emocji.

Piszcie do nas. Wasze listy i opinie, które będziemy publikować, pozwolą na wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań i posłużą do przygotowania informacji w powyższej sprawie dla Ministra Edukacji Narodowej

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rośnie grono naszych sojuszników

10 September 2013

Do Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika, promującego list Fundacji „Rodzice Szkole” do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w organizacji i działalności rad rodziców, dołączyli:

Pani Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty,

Pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,

Pan Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty,

Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty.

Serdecznie dziękujemy i oczekujemy na Ich następców.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”.


Więcej

Rodzice nie muszą płacić za dodatkowe zajęcia w przedszkolu

10 September 2013

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie tzw. ustawy przedszkolnej i wynikających z niej regulacji prawnych dotyczących opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach publicznych, załączamy wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4. września br.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Mazowiecki Kurator Oświaty - partner i sojusznik rodziców

2 September 2013

Z wielką radością informujemy, że na stronie Warszawskiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.waw.pl) został zamieszczony list Fundacji "Rodzice Szkole" skierowany do dyrektorów szkół publicznych, dotyczący pomocy i współpracy w powoływaniu i działalności rad rodziców. To kolejny sukces naszego środowiska na drodze do autentycznego uspołecznienia polskiej szkoły. Zawdzięczamy go m. in. zrozumieniu wagi problemu i przychylnemu ustosunkowaniu się, do prośby o rozpowszechnienie w/w listu, przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pana Karola Semika.

Panu Kuratorowi Karolowi Semikowi bardzo gorąco dziękujemy, a Panie i Panów Kuratorów z pozostałych regionów Polski zachęcamy do naśladownictwa.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

Rok szkolny 2013/2014 – czasem wyzwań, marzeń i oczekiwań

1 September 2013

Drodzy, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Na pewno nie będzie łatwy, ale może być bardzo ciekawy - przynoszący nowe pomysły i rozwiązania, dotyczące zarówno szkół jak i całego systemu oświaty. Wiele zależeć będzie od nas, od naszej aktywności oraz chęci i umiejętności współpracy.

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i własnym życzymy Państwu, aby każdy z nas w czerwcu roku 2014 mógł powtórzyć za św. Pawłem: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Nauczycielom, wychowawcom i rodzicom - którzy pragną być pierwszymi nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci - dedykujemy fragmenty homilii kardynała Jorge Mario Bergoglio (obecnie Papieża Franciszka) z roku 2003:

Bycie nauczycielem jest pasją. Przed wami nauczyciele pragnę postawić pytanie: wolni czy niewolnicy? Kluczem do rozwiązania tej antynomii są słowa Jezusa: Prawda was wyzwoli, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli.

To co wyzwala człowieka, co czyni go prawdziwie osobą wolną, to co namaszcza w całej swej mocy, to prawda, całkowita, czasami trudna, czasami przyjmowana wbrew sobie, czasami krzyżująca nasze oczekiwania, ale prawda. Taka, jaka jest.

Prowadzenie młodych ludzi drogą półprawdy, drogą zakłamania, jest prostytuowaniem ich serc, jest szerzeniem zepsucia zamiast wolności.

Obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy jest:

zawsze mówić prawdę,

przyczyniać się do powstania solidarnego braterstwa,

przedstawiać swoim uczniom konkretne świadectwa i wzory życiowe”.

 

 

Warszawa 2013-09-01


Więcej

W Sejmie o radach rodziców

28 August 2013

Na odbywającym się w dniu 28. sierpnia br., zwołanym na wniosek Fundacji „Rodzice Szkole”, posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, rozmawiano o sprawach związanych z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez samorządy terytorialne.

W trakcie bardzo ożywionej dyskusji, zapoczątkowanej wystąpieniem wiceministra Przemysława Krzyżanowskiego i Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego (załącznik), wszyscy Posłowie zwracali uwagę na potrzebę przeanalizowania zapisów ustawowych dotyczących miejsca i roli społecznych organów szkoły (rad rodziców i rad szkół) w polskim systemie oświaty.

Ciesząc się, że nasza inicjatywa wyraźnie uświadomiła Parlamentarzystom wagę poruszonych problemów, mamy nadzieję, że będzie ona skutkowała dalszymi pracami Posłów i MEN nad rozwiązaniami zapewniającymi rodzicom możliwość realnego wpływania na szkoły, do których uczęszczają ich własne dzieci.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dyrektor szkoły - Partner i Sprzymierzeniec rady rodziców

27 August 2013

Zamieszczamy list Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, skierowany do Dyrektorów szkół w związku z odbywającymi się we wrześniu wyborami do rad rodziców.

Prosimy o jak najszersze jego rozpowszechnienie w środowiskach oświatowych.

 

Redakcja


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” – plany i oczekiwania na nowy rok szkolny

25 August 2013

Miejsce Fundacji „Rodzice Szkole” w życiu publicznym kraju oraz jej rola w kreowaniu i realizacji polityki oświatowej Państwa – to tytuł konferencji, która odbyła się 24. sierpnia br. Jej uczestnikami były osoby współpracujące z naszą Fundacją, przedstawiciele władz Fundacji oraz p. Barbara Robakiewicz - Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

Wystąpienie Prezesa Zarządu p. Wojciecha Starzyńskiego zapoczątkowało bardzo ożywioną i ciekawą dyskusję, wskazując trzy obszary działalności podejmowanej w ostatnich miesiącach i wynikające z nich plany na przyszłość. Należą do nich:

 

1. Budowa płaszczyzny współpracy z samorządami terytorialnymi jako potencjalnymi sojusznikami rodziców w sprawach edukacji narodowej. Liczymy, że zapoczątkowane latem br. rozmowy ze Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP będą skutkowały podpisaniem we wrześniu porozumień, w wyniku których w roku szkolnym 2013/2014, zorganizujemy wspólnie kilkadziesiąt konferencji na wzór Konferencji Ostrołęckiej, tworząc tym samym nową jakość w debacie publicznej dotyczącej polityki oświatowej państwa.

 

2. Budowa (w ramach zaproponowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Dyrektor szkoły – partner i sprzymierzeniec rady rodziców) szerokiego frontu współpracy z dyrektorami szkół jako (bardzo często) naturalnymi liderami lokalnego środowiska oświatowego.

 

3. Wstępne podsumowanie przychodów uzyskanych przez Fundację „Rodzice Szkole” (mającą status organizacji pożytku publicznego) z tytułu odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych oraz z akcji: Jak przekazać 1% podatku na działalność swojej szkoły.

 

Po wystąpieniu Wojciecha Starzyńskiego swoimi doświadczeniami i planami na przyszłość dzielili się: p. Mirosława Grzemba - Wojciechowska, dyrektorka SP nr 5 w Poznaniu, Pełnomocnik Zarządu Fundacji w woj. wielkopolskim, p. Elżbieta Kamińska – lider Ursynowskiego Forum Rad Rodziców, Pełnomocnik Zarządu Fundacji na terenie warszawskiej Dzielnicy Ursynów, p. Krzysztof Zuba – Pełnomocnik Zarządu Fundacji w woj. podkarpackim, p Rafał Gronowski - Przedstawiciel Fundacji w woj. łódzkim, p. Andrzej Barwiński – wieloletni radny Stalowej Woli i lider tamtejszego środowiska rodzicielskiego.

Ich wystąpienia uzupełnione w dyskusji wypowiedziami p. Barbary Robakiewicz, p. Marii Idźkowskiej - Pełnomocnika Zarządu Fundacji w woj. mazowieckim, p. Grażyny Kornet - doradcy Prezesa Zarządu Fundacji i p. Marii Szpilowskiej - Wiceprezesa Zarządu Fundacji wyraźnie pokazały, że podejmowane przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” działania na rzecz pozyskiwania sojuszników w środowiskach samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół i nauczycieli zaczynają przynosić rezultaty i że jest to dobra, skuteczna droga do dokonywania realnych zmian w poszczególnych szkołach oraz uspołeczniania polskiej oświaty.

 

Wśród wielu wątków tego bardzo interesującego spotkania dodatkowym, ważnym elementem było zasygnalizowanie szeregu zagrożeń, na jakie są narażone (często na terenie szkół) nasze dzieci (narkotyki, używki itp.) i podjęcie decyzji o poświęceniu przez Zarząd Fundacji większej uwagi tej problematyce.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Wołominie o współpracy z dyrektorami szkół

23 August 2013

W dniu 23 sierpnia br. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i Magdalena Jońska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji na terenie Dzielnicy Warszawa -Bielany spotkali się z dyrektorami wołomińskich szkół.

Rozmawiano o roli jaką mogą spełniać dyrektorzy – naturalni liderzy środowiska szkolnego- w tworzeniu płaszczyzny współpracy wszystkich jego uczestników, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc dyrektora w tworzeniu i codziennej pracy rady rodziców.

Konsultacjami w Wołominie Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczęła cykl spotkań poświęconych tematowi: Dyrektor szkoły-partner i sprzymierzeniec rady rodziców, który będziemy starali się rozwijać w roku szkolnym 2013/2014

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

W załączeniu:

List do dyrektorów szkół


Więcej

Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?

18 August 2013

Coraz częściej, słuchając i czytając wypowiedzi różnych polityków (niezależnie od ich przynależności partyjnej) odnoszę wrażenie, że nastąpiło strywializowanie terminu „polityka oświatowa” i rozmawiamy nie tyle o polityce, ile o zarządzaniu oświatą, a to, wbrew pozorom, nie jest tym samym.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że bardzo ważnym elementem systemu edukacji, mającym znaczący wpływ na jej poziom, są możliwości finansowe państwa. Nie neguję, że decyzja: „ile państwa”, a „ile samorządu”, nie jest dla oświaty obojętna. Ale, by szukać racjonalnych rozwiązań, zarówno organizacyjnych, jak i finansowych, najpierw należy odpowiedzieć na kilka kluczowych – politycznych pytań:

 1. Czego chcemy uczyć nasze dzieci, w jakim systemie wartości chcemy je wychowywać?

 2. Jak chcemy uczyć, jak sprawdzać i oceniać poziom przyswajania wiedzy?

 3. Jak oceniać pracę dyrektorów szkół i nauczycieli jako najważniejszych realizatorów polityki oświatowej państwa? Jak, w połączeniu z tą oceną, kształtować ich wynagrodzenia?

 4. Jaką rolę w szkole własnych dzieci powinni spełniać rodzice? Jakie powinny być ich prawa i obowiązki?

Odpowiedzi na te pytania na pewno nie są proste, a każde z nich wymaga rozwinięcia i jak najszerszej dyskusji, ale od ich wypracowania zależy przyszłość polskiej szkoły. Są one kluczem do dobrej, skutecznej, wychodzącej naprzeciw wyzwaniom XXI wieku oświaty, kluczem do przyszłości kraju, wyzwaniem nie tylko dla polityków, ale dla wszystkich obywateli, którzy uznają, że: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek (przy okazji radzę przeprowadzić w najbliższym otoczeniu młodzieży test, kto jest autorem tych słów i wyciągnąć z niego wnioski).

 

Jeśli określimy czego chcemy uczyć i w jakim systemie wartości wychowywać, to te zasady m. in. będą np. regulowały rynek podręczników.

Jeśli zdecydujemy się na określoną formę oceny ucznia, to będzie to miało znaczący wpływ na sposób nauczania (uczymy do szablonowego wypełniania testów, czy do tradycyjnej formy egzaminów?).

Jeśli wypracujemy obiektywny sposób wyboru dyrektora szkoły i skuteczny, sprawiedliwy model oceny jego pracy oraz pracy nauczyciela i powiążemy tę ocenę z ich wynagrodzeniem, to pozwoli to na promowanie najlepszych i eliminowanie z  tego zawodu osób przypadkowych.

Jeśli w miarę precyzyjnie określimy prawa i obowiązki rodziców, to uzyskamy wsparcie i zaangażowanie milionów obywateli (które w dłuższym dystansie czasowym, przełoży się również na działania pozaszkolne).

Dopiero odwołując się do zarysowanych, w trakcie ogólnonarodowej debaty, wniosków dotyczących powyższej tematyki, należy zastanawiać się: czy szkołami ma zarządzać administracja państwowa, czy samorządy terytorialne?; czy i na ile wspierać szkolnictwo publiczne prowadzone przez podmioty niepubliczne?; czy rozwijać szkolnictwo niepubliczne?

To jest droga do zbudowania sprawnego systemu oświatowego mającego oparcie i akceptację w społeczeństwie, droga do kreowania polityki oświatowej rozumianej jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne i która obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą, i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne.

 

Zdaję sobie sprawę, że postawienie przeze mnie w ten sposób spraw polityki oświatowej wywraca (a w każdym razie poważnie narusza) dotychczasowy system myślenia, ale jeśli chcemy coś realnie zmienić (a nie udawać, że zmieniamy), to należy mieć odwagę podejmowania działań niekonwencjonalnych, działań na miarę wyzwań edukacyjnych, jakie pojawiają się nie tylko przed Polską, ale przed całym cywilizowanym światem.

W tym obszarze możemy być światowym liderem, trzeba jedynie mieć odwagę.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

 

Informuję, że istnieje możliwość finansowego wsparcia naszej działalności. Wystarczy wejść na stronę: www.rodziceszkole.edu.pl, otworzyć zakładkę PayPal i dokonać przelewu zaznaczając, że jest to darowizna na działalność statutową Fundacji „Rodzice Szkole”.

MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO Fundacji „Rodzice Szkole”: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001


Więcej

Felieton wakacyjny

9 August 2013

Wakacje – wypoczywamy, cieszymy się rodziną i przyjaciółmi. Ale zwykłe, codzienne życie nie zamiera. Wręcz przeciwnie pewne wydarzenia w wakacyjnej atmosferze nabierają swoistego wyrazu i dramatyzmu.

Pisze do nas jedna z matek, o szykujących się wyborach na dyrektora szkoły. Przytacza fakty i procedury, w które wprost trudno uwierzyć, a tym bardziej sensownie się do nich odnieść. Oto fragmenty jej listu (z zachowaniem oryginalnej pisowni) i mojej odpowiedzi:

 

Przed nami wybory na dyrektora szkoły. Obecna Pani dyrektor kandyduje po raz trzeci. Zaprosiła wybrane osoby, tj. trzy pracownice szkoły, które jednocześnie są rodzicami dzieci uczących się w tej szkole oraz przewodniczącą klasy(Panią z koligacji rodzinnych),a także 6 innych osób, z czego dwie nie przyszły(jedna nie wiedziała o zebraniu a druga była na urlopie i zaznaczyła że w tym terminie nie może się pojawić).Ja pojawiłam się dodatkowo, ponieważ nikt do mnie nie zadzwonił i nie było mnie na liście wyznaczonej przez Panią dyrektor.Za mnie jako przewodnicząca mojej klasy została wyznaczona Pani przewodnicząca rady, która de facto nie jest w trójce rodziców, a jej konkubent. Dokonano wyboru z tych osób jednej osoby, która odda swój głos w konkursie. Po burzliwej dyskusji wybrano przewodniczącą rady. Moje pytanie czy takie zebranie jest konieczne, aby wybrać osobę do głosowania w konkursie i czy w takiej sytuacji jest ważne skoro to były ustawione osoby. Mam jeszcze jedno pytanie, czy wybór na przewodniczącą szkoły (chodzi chyba o przewodniczącą rady rodziców- dopisek mój) był ważny, skoro to jej konkubent był w trójce klasowej, a na wybory na przewodniczącego rady przyszła ona(jakoby w zastępstwie za konkubenta-tak można?) i została wybrana-sama też się zgłosiła?

 

 

Szanowna Pani,

[...] porusza Pani bardzo ważną kwestię dotyczącą m. in. przestrzegania i szanowania prawa, do czego szkoła jest szczególnie zobowiązana. Tryb przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły został uregulowany w art. 36a ustawy o systemie oświaty, a tryb powołania komisji konkursowej w ust. 6 tego artykułu w którym zapisano, że:

w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy”.

Uwzględniając powyższe, opisane przez Panią "procedury" nie mają nic wspólnego z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym i w/g mnie nie mogą być zaakceptowane przez organ prowadzący - samorząd terytorialny, odpowiedzialny za powołanie komisji konkursowej i przeprowadzenie konkursu.[...]


Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

 

Wnioski nasuwają się same.

Po pierwsze: trzeba bardzo starannie i zgodnie z prawem - na co Fundacja „Rodzice Szkole” wielokrotnie zwracała uwagę - dokonywać wyboru rady rodziców i uchwalać jej Regulamin. Pomocny w tym może i powinien być dyrektor szkoły (o czym pisała p. Mirosława Grzemba – Wojciechowska, dyrektorka SP nr 5 w Poznaniu, w zamieszczonym na naszej witrynie felietonie: Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec Rady Rodziców).

Niestety ciągle jeszcze, zbyt często, mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy dyrektor prawo wyraźnie łamie dając swoim podwładnym i wychowankom przykład pogardy dla zasad obowiązujących w demokratycznym państwie.

Po drugie: we wszelkich działaniach formalnych, budzących wątpliwości i wewnątrzszkolne napięcia, należy odwoływać się do obowiązujących rozwiązań prawnych, do których dostęp w czasach internetu jest stosunkowo prosty.

Mając nadzieję, że wyżej opisanych sytuacji będzie coraz mniej, a dyrektorów, których za wzór stawia p. Grzemba - Wojciechowska coraz więcej, życzę moim czytelnikom wiele radości z wakacyjnego wypoczynku i refleksji co zrobić aby hasło: Kultura prawna cnotą obywatelską, było jednym z najważniejszych przesłań polskiej szkoły.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"

 

Informuję, że istnieje możliwość finansowego wsparcia naszej działalności. Wystarczy wejść na stronę: www.rodziceszkole.edu.pl, otworzyć zakładkę PayPal i dokonać przelewu zaznaczając, że jest to darowizna na działalność statutową Fundacji „Rodzice Szkole”.

MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO Fundacji „Rodzice Szkole”: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001


Więcej

Rady rodziców w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

27 July 2013

W lutym br. Fundacja „Rodzice Szkole” zgłosiła propozycję zwołania posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie obowiązującego w tym zakresie prawa oraz dyskusji na temat niezbędnych zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Z wielka radością i satysfakcją informujemy, że nasz wniosek zyskał akceptację członków Komisji, której specjalne posiedzenie, poświęcone ww. tematyce, odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia br. Fundację ”Rodzice Szkole” będzie na nim reprezentował Zarząd i kilku terenowych Pełnomocników, co pozwoli na szerokie przedstawienie paniom i panom Posłom różnych problemów związanych z działalnością rad rodziców.

Zachęcamy wszystkich, zainteresowanych przyszłością polskiej szkoły, do przesyłania swoich opinii do biura Fundacji, a także zgłaszania ich posłom ze swoich okręgów wyborczych ( szczególnie uczestniczącym w pracach ww. Komisji). Państwa postulaty postaramy się uwzględnić w przygotowywanych na posiedzenie Komisji materiałach oraz wykorzystać w dalszych pracach służących budowaniu oświaty na miarę wyzwań XXI wieku i oczekiwań społeczeństwa.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Drodzy rodzice - nie przegapmy tej okazji. Pokażmy, że jesteśmy żywotnie zainteresowani prawdziwym, a nie deklaratywnym, zbudowaniem oświaty obywatelskiej.


Więcej

Kim będzie Twoje Dziecko?

22 July 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

we współczesnym świecie, przed naszymi dziećmi pojawia się bardzo wiele możliwości wyboru drogi życiowej. Ta różnorodność jest z jednej strony szansą, z drugiej zaś niesie niebezpieczeństwo podjęcia decyzji nie zawsze racjonalnych, często nie uwzględniających predyspozycji i zdolności młodego człowieka.

Dostrzegając powyższe zagrożenia, pracownicy Uniwersytetu Harvarda w USA opracowali test, który - po dostosowania go przez polskich specjalistów do naszych krajowych realiów - pozwala na dokonanie analizy cech charakteru i wskazanie zawodów, najbardziej pasujących do danego profilu osobowości.

W Polsce jego dysponentem jest: FIT TO FUTURE SP Z.O.O. (www.fit2future.pl tel.: +48 22 404 49 86, e-mail: biuro@fit2future.pl).

Fundacja „Rodzice Szkole” poleca Państwu tę formę pomocy w określeniu predyspozycji zawodowych własnych dzieci z głębokim przekonaniem, że skorzystanie z doświadczeń naszych amerykańskich przyjaciół i wypełnienie przez uczniów gimnazjów zaproponowanego testu oraz staranne zapoznanie się z wynikami jego analizy przez: bezpośrednio zainteresowanego, jego rodziców i nauczyciela-wychowawcę, może w istotny sposób wpłynąć na dokonanie racjonalnego wyboru ścieżki zawodowej.

Osoby zainteresowane powyższą metodą zapraszamy do skontaktowania się z biurem FIT TO FUTURE SP Z.O.O. lub bezpośrednio z p. Piotrem Czarnieckim, Prezesem Zarządu FIT TO FUTURE (e- mail: pczarniecki@fit2future.pl).

Będziemy Państwu wdzięczni za podzielenie się z Fundacją “Rodzice Szkole” swoimi opiniami i doświadczeniami co do wartości ww. testu, które – oczywiście za zgodą autorów – przedstawimy naszym czytelnikom.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”,

 

ojciec 13-letniego Antka, który opisywany program „przerobił na własnej skórze”. Jego wyniki i sposób ich prezentacji urzekły: Antka, uczących syna pedagogów oraz moją żonę i mnie, zachęcając nas do zarekomendowania tej formy pomocy w wyborze drogi życiowej własnego dziecka, szerszemu gronu polskich rodziców.

 

W załączaniu:

ulotka informacyjna


Więcej

List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” do Darczyńców

21 July 2013

Szanowni Państwo,

przyszłość Polski i tempo jej rozwoju zależą od poziomu wykształcenia społeczeństwa, od zbudowania systemu oświaty łączącego wysoki poziom nauczania z wychowywaniem młodego pokolenia w duchu troski o dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich korzeni europejskiej cywilizacji i tysiącletniej historii naszego narodu.

Niezbędnym warunkiem skutecznego działania na tej drodze jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego. Jej inicjowaniem od wielu lat zajmuje się Fundacja „Rodzice Szkole” poprzez:

 • organizację szkoleń, konferencji i warsztatów dla rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli uczniów, radnych i pracowników samorządów terytorialnych,

 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę rad rodziców oraz wydanie poradnika: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy, stanowiącego podstawowe źródło informacji w tym zakresie,

 • przygotowywanie rozwiązań ustawowych ułatwiających tę współpracę i wprowadzenie ich do prawa oświatowego.

Dzięki naszej działalności w coraz większej liczbie szkół rozwija się partnerska współpraca wszystkich ich organów, co wyraźnie pozytywnie wpływa na poziom nauczania i wychowania.

Ponieważ dalsze prace Fundacji „Rodzice Szkole” uzależnione są od posiadania niezbędnych środków finansowych, zwracam się z prośbą o pomoc i zadeklarowanie regularnych wpłat na jej działalność statutową.

Załączam Deklarację wsparcia Fundacji „Rodzice Szkole” oraz zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl na której znajdziecie Państwo informację jak przekazać darowiznę na rzecz Fundacji drogą elektroniczną.

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2013-07-20


Więcej

Dyrektor szkoły – Partner i Sprzymierzeniec Rady Rodziców

11 July 2013

Szkoła Dialogu, to tytuł felietonu autorstwa Mirosławy Grzemba – Wojciechowskiej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu i Pełnomocnika Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim – opublikowanego w miesięczniku: Forum Placówek Niepublicznych nr 5/2013, który za zgodą Redakcji udostępniamy naszym czytelnikom.

Rozpoczynamy nim dyskusję o roli jaką w procesie budowania oświaty opartej na współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów oraz pracowników samorządowej i państwowej administracji oświatowej, mogą i powinni odgrywać dyrektorzy szkół.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Związek Miast Polskich – partnerem Fundacji „Rodzice Szkole”

6 July 2013

W dniu 5.lipca br. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, w trakcie którego rozmawiano o współpracy obu organizacji w zakresie kreowania oraz realizacji ogólnopolskiej i lokalnej polityki oświatowej.

Dziękując Zarządowi Związku Miast Polskich za szybką i otwartą reakcję na, zgłoszoną w połowie czerwca br. przez Fundację „Rodzice Szkole”,  propozycję spotkania - Wojciech Starzyński zaproponował podpisanie porozumienia, w ramach którego zostałyby określone zasady wzajemnej współpracy, służącej powiększaniu, niezbędnego dla rozwoju kraju,  kapitału społecznego i stanowiącej kolejny, ważny krok na drodze do oświaty obywatelskiej. Mając nadzieję, że, zgodnie ze wstępną deklaracją Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego, porozumienie wkrótce zostanie podpisane załączamy jego projekt i prosimy naszych czytelników o ewentualne opinie, korekty i propozycje uzupełnień.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

Kolejny Sprzymierzeniec na drodze do oświaty obywatelskiej

1 July 2013

Z satysfakcją odnotowujemy, że idee wnoszone do narodowego systemu edukacji przez środowisko Fundacji „Rodzice Szkole” zyskują coraz większe zrozumienie i uznanie.

Nasze działania na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty poparł IV Kongres PiS, podkreślając jednocześnie rolę, jaką w tym procesie mogą i powinni odgrywać rodzice.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Trzy pytania i trzy odpowiedzi

24 June 2013

W dniu 19 kwietna br. Fundacja Rodzice Szkole skierowała do p.  Minister Krystyny Szumilas list, w którym zwróciła  się z prośbą o przedstawienie  wyraźnego stanowiska MEN  w kilku,  ważnych dla polskiej oświaty,  sprawach.

Publikując (dla przypomnienia) trzy najważniejsze pytania i odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej,  pozostawiamy ich ocenę naszym czytelnikom.

Red.

 

Pytanie:

Czy i kiedy nada Pani bieg legislacyjny dwóm projektom ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty, zgłoszonym prze środowiska rodziców w roku 2011 i 2012 ?

 

Odpowiedź:

... nie przewiduję obecnie [...] modyfikacji obowiązujących przepisów w zakresie społecznych organów szkoły.


Pytanie:

Czy poprze Pani (formalnie) nasz wniosek o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconego całościowemu omówieniu problematyki rad rodziców ?

 

Odpowiedź:

... wyrażam [...]  opinię, że zwołanie obecnie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki  i Młodzieży w sprawie rad rodziców nie zmieni zasadniczo stanu faktycznego w tym względzie. Pozwolę sobie również przypomnieć, że szeroka debata na poziomie parlamentu RP odbyła się nie tylko przy okazji nowelizacji z roku 2007.

 

Pytanie:

Czy powoła Pani w MEN specjalny zespół zajmujący się problematyką rad rodziców jako jedynych ustawowych reprezentantów wszystkich rodziców na terenie szkoły ?

Czy zorganizuje Pani specjalny program umożliwiający szkolenie rodziców i rad rodziców, wspólnie z dyrektorami szkół i przedstawicielami organów prowadzących, w zakresie praw i obowiązków wszystkich organów szkoły, w tym praw i obowiązków rodziców i rad rodziców? (Projekt „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” tego problemu nie rozwiązuje).

 

Odpowiedź:

... w oparciu o konsultacje w Forum Rodziców przygotowany został projekt unijny „Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” [...] ma on odwoływać się i inspirować działania na poziomie szkoły – wytwarzając stosowne modele i standardy praktycznego działania, wskazując konkretne zyski wynikające z takiego współdziałania – podmiotom (rodzice) niepozostającym w jakimkolwiek władztwie administracyjno-prawnym ustawodawcy. [...] Głęboko wierzę, iż ten ogólnopolski projekt pozwoli nie tylko skonsultować przygotowane na poziomie szkół – zakładane w projekcie ewentualne zmiany legislacyjne ale przede wszystkim wykreuje stosowne potrzeby u adresatów właściwych tu przepisów ustawy o systemie oświaty.


Więcej

II Kongres Polskiej Edukacji

17 June 2013

W związku z odbywającym się II Kongresem Polskiej Edukacji publikujemy list jednej z matek, zachęcając jednocześnie naszych czytelników do zabierania głosu, w tej bardzo ważnej dla przyszłości kraju sprawie.

Pamiętajmy, że bez aktywnego udziału w życiu publicznym rodziców, nie da się zbudować demokratycznego państwa i systemu oświaty na miarę naszych marzeń, oczekiwań i wyzwań XXI wieku

Red.

 

 


Więcej

Podkarpacka debata o dobrej szkole

17 June 2013

W dniu 13 czerwca 2013 w Rzeszowie odbyła się debata nt. dobrej szkoły. Uczniowie, rodzice i nauczyciele rozmawiali o tym, co dla nich znaczy dobra szkoła, i stworzyli jej model.

W debacie wzięli udział uczniowie, rodzice, pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Kuratorium Oświaty, przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli.


Monika Raś, uczennica I LO w Krośnie, była ekspertem uczniowskim w zakresie dobrej szkoły. Jaka szkoła to dobra szkoła? - To taka, w której nauczyciele wspierają uczniów, rozwijają ich pasje i zainteresowania - mówiła Monika Raś. Jej koledzy mówili też, że w edukacji najważniejszy jest nauczyciel z pasją, który inspiruje, zachęca, pomaga, także taki, który swoimi pasjami i zainteresowaniami zaraża innych.


Dla przedstawicieli samorządów dobra szkoła to mądra szkoła, efektywnie kształcąca.

Rodzice, wśród których rolę eksperta pełnił niżej podpisany, zwracali uwagę, że szkoła powinna być nastawiona na współpracę ze środowiskiem, a przede wszystkim z rodzicami i że powinna być partnerska, taka, w której jest dialog, w której przekazuje się nie tylko wiedzę, ale i mądrość życiową.

Ten model będzie propagowany wśród dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów – podsumowała Alina Pieniążek, organizatorka debaty.

 

Krzysztof Zuba

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

na terenie Województwa. Podkarpackiego. 


Więcej

Deklaracja Ostrołęcka

13 June 2013

Szanowni Państwo,

przyszłość Polski zależy od poziomu wykształcenia i wychowania młodego pokolenia, od zbudowania , niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa współpraca samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi, a bardzo ważnym miejscem, w którym kapitał społeczny się tworzy są szkoły i narodowy system edukacji.

 

Tej tematyce była poświęcona, zorganizowana 12 czerwca br., przez władze Miasta Ostrołęki i Fundację „Rodzice Szkole”, konferencja: Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego. W jej trakcie zastanawialiśmy się: Jaka polityka oświatowa jest potrzebna Polsce? Jaką rolę w kreowaniu polityki oświatowej (lokalnej i ogólnokrajowej) powinny odgrywać samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i miejscowe środowiska obywatelskie? Czy potrzebna jest na ten temat ogólnopolska debata?

Odpowiedzi uczestnicy konferencji udzielili w przyjętej Deklaracji Ostrołęckiej, którą załączamy z prośbą o jak najszersze jej rozpowszechnienie.

Samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, środowiska nauczycielskie i rodzicielskie utożsamiające się z treścią Deklaracji zapraszamy do jej poparcia, poprzez przesłanie oficjalnego stanowiska w powyższej sprawie na adres:

Fundacja „Rodzice Szkole” 00–061 Warszawa ul. Marszałkowska 140/62c,

e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Dziękujemy naszym sponsorom:

Platinum Brokers Sp.z o.o. , Librus Sp. z o.o. i Wydawnictwu Fraszka Edukacyjna


Więcej

Dokąd zmierza Fundacja „Rodzice Szkole”?

6 June 2013

W dniu 4 czerwca br. odbyła się dyskusja na temat działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w perspektywie strategii na najbliższe 2- 3 lata. Wzięli w niej udział Pełnomocnicy Zarządu i przedstawiciele współpracujących z Fundacją  rad rodziców. Załączając informację z przebiegu spotkania zapraszamy osoby zainteresowane dalszą  debatą do bezpośredniego kontaktu z naszymi Pełnomocnikami i Zarządem Fundacji oraz do przesyłania uwag, opinii i propozycji dotyczących działań środowisk zajmujących się prezentowaną tematyką.

 

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Piastowie wygrali rodzice

24 May 2013

Od kilku tygodni w Piastowie k/Warszawy toczy się batalia o „ być, albo nie być” LO im. Adama Mickiewicza. Na razie pierwszą rundę wygrało środowisko szkolne, prowadzone do boju przez Radę Rodziców.

Cieszymy się, gratulujemy i deklarujemy pomoc w działaniach, które dotyczą nie tylko przyszłości piastowskiego „Adasia”, ale wyraźnie wpisują się w szereg inicjatyw obywatelskich mających na celu ochronę polskich szkół i przeciwdziałanie degradacji narodowego systemu oświaty.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Więcej:

http://wiadomosci.wpr24.pl/mickiewicz_zostaje_na_miejscu


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

17 May 2013

W komunikacie z dnia 27. kwietnia br. przekazaliśmy wstępną informację o projekcie:

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Dziś prezentujemy oficjalny komunikat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i ponawiamy prośbę, do zainteresowanych uczestnictwem w projekcie rad rodziców i dyrektorów szkół, o zgłaszanie powyższego do Fundacji „Rodzice Szkole” (kontakt@rodziceszkole.edu.pl)

Jesteśmy przekonani, że projekt: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, może być ważnym etapem uspołecznienia polskiej oświaty, ale jego rola i sukces w tym procesie w znacznej mierze będą zależały od nas samych, od aktywności środowisk rodzicielskich i dobrej partnerskiej współpracy wszystkich organów szkoły (dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich).

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Lekcja obywatelskości w Guzowatce

13 May 2013

W dniu 25 lutego br., na zaproszenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce k/Warszawy, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z rodzicami uczniów celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców. Był to początek bliższej, systematycznej współpracy obu środowisk, która skutkuje m. in. naszym wystąpieniem  do Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie skierowanego do Mazowieckiego Kuratora Oświaty  wniosku Rady Rodziców SP w Guzowatce dotyczącego oceny pracy dyrektora szkoły.

Gratulując rodzicom z Guzowatki obywatelskiej aktywności i troski o dobro wspólne jakim jest szkoła, deklarujemy pomoc we wszystkich sprawach i problemach,  z którymi rady rodziców, dyrektorzy szkół, nauczyciele,  samorządy terytorialne i lokalne środowiska obywatelskie mają do czynienia w codziennym życiu szkół ich dzieci.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Bezpłatne porady prawne dla rad rodziców

12 May 2013

Z satysfakcją informujemy, że zgłoszona przez Fundację „Rodzice Szkole” propozycja, aby umożliwić organizacjom pozarządowym, udzielającym bezpłatnych porad prawnych szkolnym radom rodziców, korzystanie z funduszy publicznych (o czym bardziej szczegółowo pisaliśmy 13 kwietnia br. w naszym w komunikacie o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich), uzyskała akceptację środowisk tworzących Platformę Współpracy Organizacji Poradniczych oraz przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i została przekazana do dalszych prac legislacyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Mając nadzieję, że te – bardzo potrzebne dla rozwoju ruchów rodzicielskich i uspołecznienia polskiej oświaty – rozwiązania spotkają się z życzliwym stanowiskiem decydentów politycznych i zostaną wprowadzone do polskiego systemu prawnego, prosimy organizacje obywatelskie działające na polu edukacji narodowej o jak najszersze ich upowszechnienie i monitorowanie procesu legislacji.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 


Więcej

Zwycięstwo obywateli

27 April 2013

Przyznanie wszystkim matkom dzieci urodzonych w roku 2013 dłuższych urlopów macierzyńskich, przeznaczenie dodatkowych 180 mln zł. na dofinansowanie publicznych przedszkoli i ograniczenie w roku 2014 obowiązku szkolnego do dzieci urodzonych w pierwszym półroczu roku 2008, to sukces społeczeństwa które potrafiło zorganizować się, uzasadnić merytorycznie swoje żądania i zaprotestować przeciwko antyspołecznym działaniom władz.

Pochwała należy się również premierowi Donaldowi Tuskowi za dostrzeżenie obywatelskiego sprzeciwu i skierowanie do Parlament RP propozycji szybkiej nowelizacji niesprawiedliwego prawa.

Fundacja „Rodzice Szkole” gratuluje wszystkim którzy do tego - pierwszego od wielu lat - zwycięstwa obywateli się przyczynili. Wyrażamy nadzieję, że będzie to kolejny krok na drodze do uznania głosu rodziców za ważny element polityki rodzinnej i oświatowej państwa.

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

27 April 2013

Rozpoczynamy pierwszy etap, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, projektu:

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły


Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” uważa, że jest to projekt interesujący, dobrze przygotowany merytorycznie, a - poprzez szerokie upowszechnienie w środowiskach oświatowych wiedzy na temat miejsca i roli rodziców w szkole ich dzieci - stwarzający okazję na zrobienie kolejnego kroku na drodze do uspołecznienia polskiej oświaty.

W jego ramach odbędzie się cykl konferencji, szkoleń i warsztatów dotyczących współpracy na terenie szkoły nauczycieli, rodziców i uczniów.

Zgłoszeń na te spotkania - w których, z każdej szkoły, weźmie udział 6 osób: dwoje nauczycieli (przedstawicieli rady pedagogicznej), dwoje rodziców (przedstawicieli rady rodziców) i dwoje uczniów (przedstawicieli samorządu uczniowskiego) - będą dokonywali dyrektorzy szkół.

Chcielibyśmy, aby w projekcie uczestniczyły wszystkie związane z Fundacją „Rodzice Szkole” środowiska rodzicielskie. Zainteresowane rady rodziców prosimy, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół, o przesłanie danych kontaktowych (tel., e- mail dyrektora i rady rodziców) na adres Fundacji: kontakt@rodziceszkole.edu.pl, co ułatwi zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc na planowanych konferencjach i szkoleniach.

Więcej szczegółów dotyczących całego projektu będziemy sukcesywnie zamieszczali na naszej stronie internetowej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Polityka oświatowa wyzwaniem dla obywateli – konferencja w Ostrołęce

22 April 2013

 

Miasto Ostrołęka

oraz

Fundacja „Rodzice Szkole”

 

przy współpracy:

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Zespołu Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce

Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

 

zapraszają na konferencję:

 

Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego

 

 


12 czerwca 2013 roku, godz.10.00

Duża Aula Wyższej Szkoły Administracji Publicznej

w Ostrołęce


 

Cel konferencji

Celem konferencji jest zainicjowanie ogólnopolskiej debaty na temat roli samorządu terytorialnego w kreowaniu i realizowaniu polityki edukacyjnej państwa oraz refleksja, czy i na ile głosy samorządu terytorialnego oraz organizacji obywatelskich są uwzględniane w tworzeniu tej polityki przez władze ustawodawcze i wykonawcze.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

22 April 2013

W trakcie obrad Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej Wojciech Starzyński przedstawił - w formie listu do p. minister Krystyny Szumilas – ocenę sześcioletniego okresu funkcjonowania rad rodziców w oparciu o regulacje prawne, wprowadzone do systemu oświaty w roku 2007, oraz wskazał na oczekiwania środowisk rodzicielskich dotyczące realizacji wniosków i postulatów kierowanych w ciągu ostatnich dwóch lat do różnych organów władzy państwowej.

Red.

 


Więcej

W Sejmie o Karcie Nauczyciela

19 April 2013

W dniu 17. kwietnia br., na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży rozmawiano o- przedstawionych przez ministra edukacji narodowej - założeniach do zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Wiele emocji wywołała propozycja udziału przedstawiciela rady rodziców w roli obserwatora w komisji dokonującej oceny pracy nauczyciela . Obok głosów wskazujących, że jest to ważny element uspołecznienia polskiego systemu oświaty, mocno brzmiały wypowiedzi zdecydowanie temu sprzeciwiające się. Odnosząc się do nich Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” - poparł proponowane przez ministra edukacji narodowej rozwiązania i wyraził nadzieję, że będą one służyły realnemu, a nie jedynie formalnemu jak się to często zdarza, wzmocnieniu wpływu rodziców na jakość pracy szkół.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich

13 April 2013

W toczącej się dyskusji na temat wprowadzenia kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca uwagę na potrzebę zorganizowania bezpłatnego poradnictwa prawnego służącego organom szkoły i umożliwienia dostępu do funduszy publicznych organizacjom pozarządowym udzielającym porad prawnych szkolnym radom rodziców.


Więcej

50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

10 April 2013

W pięknej scenerii Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się 9.kwietnia br. uroczystość 50-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Na zaproszenie organizatorów wziął w niej udział Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” od wielu lat współpracujący ze środowiskiem TPW, szczególnie w obszarze edukacji i wychowania młodego pokolenia Warszawiaków.

Załączając tekst wystąpienia p. Starzyńskiego życzymy Członkom i Przyjaciołom Towarzystwa dalszych sukcesów w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 


Więcej

Konkurs - "Poradnik od Fundacji Rodzice Szkole ”- rozstrzygnięty

10 April 2013

Jest nam miło poinformować, że laureatami – ogłoszonego przez naszych Przyjaciół z portalu Edukacja Internet Dialog (www.eid.edu.pl) - konkursu: "Poradnik od Fundacji Rodzice Szkole" zostali: Grażyna Bochenkiewicz , Karolina Mandziak i Marek Stankiewicz.

Zwycięzcom gratulujemy, a zainteresowanym problemami narodowej edukacji oraz miejscem i rolą rad rodziców w polskich szkołach polecamy nasz Poradnik, w którym znajdziecie Państwo podstawowe wiadomości ułatwiające budowanie konstruktywnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego: rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządami terytorialnymi i uczniami.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”.

 


Więcej

Nowelizacja Karty Nauczyciela - szansą dla rodziców

8 April 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt założeń do zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, w którym m. in. proponuje się zwiększenie roli rodziców uczniów poprzez włączenie przedstawicieli rodziców do procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz zwiększenie ich udziału w postępowaniu o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego.

Zwracając uwagę na ten korzystny, w/g nas, element zmian w prawie oświatowym chcemy jednocześnie uświadomić rodzicom i radom rodziców, że nowe prawo wyposażając ich w bardziej skuteczną możliwość oceny pracy szkół własnych dzieci zobowiązuje nasze środowisko do bardzo starannego – merytorycznego i organizacyjnego przygotowania się do powyższych zadań.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Białobrzegach o pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

26 March 2013

W dniu 26 marca br. w mazowieckich Białobrzegach odbyła się - zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną - konferencja pt.: Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w trakcie której Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wygłosił referat:

Polityka edukacyjna państwa i samorządu terytorialnego kluczem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Zgodnie z współczesną wiedzą każda ludzka jednostka to swoista indywidualność, każdy dziecko to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym - powiedział Starzyński – a warunkiem opracowania i realizowania spójnej, aktywnej , skutecznej polityki oświatowej jest współpraca rodziców, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów nadzoru pedagogicznego oraz lokalnych środowisk obywatelskich.

Gratulując władzom powiatu białobrzeskiego bardzo ciekawej i ważnej dla mazowieckiej oświaty inicjatywy, umieszczamy Białobrzegi na liście kandydatów do tytułu lokalnego Lidera Edukacji.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 


Więcej

Najwyższa Izba Kontroli o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego

26 March 2013

W związku z przeprowadzaną kontrolą NIK na temat: Przygotowanie gmin i szkół publicznych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym, przedstawiamy opinię Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, która została zaprezentowana w trakcie, organizowanego przez NIK, panelu ekspertów poświęconego powyższej tematyce.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”, opierając sie na informacjach przedstawianych przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, samorządy gminne i środowiska obywatelskie ( przede wszystkim organizacje rodzicielskie, w tym rady rodziców) oraz uwzględniając liczne opinie indywidualnych rodziców i nauczycieli – uważa, że stan przygotowania gmin i szkół publicznych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym jest zdecydowanie niezadawalający.

Brakuje również jakichkolwiek przesłanek wskazujących na możliwość zmian w tym zakresie w roku szkolnym 2013/2014.

 


Więcej

W Krakowie o Liderach Edukacji

25 March 2013

W trakcie odbywającej się w Krakowie dniach 23- 26 marca br., konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” wygłosił referat: Lider lokalnego środowiska oświatowego, w którym wskazał na rolę jaką w kreowaniu i realizowaniu polityki oświatowej mogą i powinni odgrywać Liderzy Edukacji.


Więcej

Mazowiecka Gala konkursu „Mam 6 lat”

21 March 2013

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach, odbyła się 20 marca br. Wojewódzka Gala konkursu „Mam 6 lat”. Nagrody wyróżnionym Radom Rodziców i Uczniom, obok Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika, wręczał Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”, p. Wojciech Starzyński.

W wystąpieniu skierowanym do uczestników Gali Wojciech Starzyński podkreślił, że formuła konkursu, odwołująca się do aktywności rad rodziców i włączająca rodziców wżycie szkół ich dzieci to zjawisko nowe, rzadko dotychczas występujące w polskim życiu publicznym, za które podziękowania należą się p. minister Krystynie Szumilas.

Mam nadzieję – powiedział Starzyński że ta formuła nie będzie jedynie incydentem, ale otworzy nowy etap w polityce oświatowej państwa, etap, w którym rodzice i reprezentujące ich rady rodziców będą traktowani jako autentyczni, a nie jedynie formalni (co się dziś często zdarza) partnerzy szkoły, władz oświatowych i samorządów terytorialnych.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Śląsk chce oświaty obywatelskiej

21 March 2013

Z inicjatywy Pani Poseł Marii Nowak - 18.marca br. - spotkali się reprezentanci Chorzowskich i Tyskich rad rodziców. W obu spotkaniach, obok dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów terytorialnych, wziął udział Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”– Wojciech Starzyński, przedstawiając m. in. założenia, którymi powinni się kierować rodzice, nauczyciele i samorządowcy przy tworzeniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej.

Ciesząc się, że na terenie Śląska rozwijają się środowiska obywatelskie mające świadomość, iż kluczem do zbudowania oświaty na miarę wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, administracji oświatowej, organów nadzoru pedagogicznego i samorządowców, życzymy naszym śląskim Przyjaciołom sukcesów i wiele radości w pracy Pro Publico Bono.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa

17 March 2013

W dniu 13 marca br. - w ramach wspierania działalności rodziców i nauczycieli na rzecz rozwoju piastowskich szkół oraz zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży – odbyła się konferencja:

Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa,

którą Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczęła realizację programu dofinansowanego przez Urząd Miasta Piastowa. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele piastowskiego samorządu, z Burmistrzem Markiem Kubickim, rodzice i nauczyciele z lokalnych szkół oraz zainteresowani tematem spotkania mieszkańcy miasta.

W swoich wystąpieniach:

 • Wojciech Starzyński podkreślił, w jaki sposób rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządu terytorialnego mogą wspólnie tworzyć lokalną politykę oświatową,

 • Maria Szpilowska zaznaczyła rolę samorządów uczniowskich w kształtowaniu postaw obywatelskich i budowaniu kapitału społecznego,

 • Burmistrz Marek Kubicki wskazał na możliwości i ograniczenia, którym podlega samorząd terytorialny, w kreowaniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej.

Następnie, w bardzo ożywionej dyskusji, rodzice i nauczyciele przedstawiali swoje doświadczenia i osiągnięcia oraz wskazywali na zagrożenia wynikające z ograniczonych możliwości finansowych miasta. 
Mając nadzieję, że planowane przez Fundację „Rodzice Szkole” warsztaty, poświęcone tworzeniu programów wychowawczych szkół, będą kolejnym etapem integracji środowisk piastowskich rodziców i nauczycieli, gratulujemy władzom miasta zaangażowania się w bardzo ważną z punktu widzenia przyszłości kraju debatę, w ramach której uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi na pytanie:
Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?

Alina Tuchołka 
Rzecznik Prasowy 
Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

17 March 2013

Dwie relacje z życia wielkopolskich szkół

Prezentując dwa wydarzenia, które wyraźnie pokazują jak ważna dla szkoły i jej uczniów jest partnerska współpraca z rodzicami gratulujemy p. Mirosławie Grzemba – Wojciechowskiej, Pełnomocnikowi Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim – aktywności i ciągle nowych pomysłów w budowaniu szkolnictwa obywatelskiego.


Więcej

Razem możemy więcej

7 March 2013

Tocząca się od pewnego czasu dyskusja o polskiej szkole pokazuje rozziew, jaki istnieje i coraz bardziej się pogłębia, pomiędzy oficjalnymi stanowiskami administracji państwowej (ministra edukacji narodowej, samorządów terytorialnych, kuratorów oświaty, itp.), a opiniami zwykłych mieszkańców naszego kraju.

 

Większość raportów i informacji MEN pełna jest: wskaźników wzrostu akceptacji, a często wręcz gloryfikacji, rozwiązań typu obniżenie wieku obowiązku szkolnego i zmiana kanonu nauczania historii, zachwytu nad wykorzystywaniem funduszy unijnych, budowy boisk tzw. „Orlików”, programów typu „Bezpieczna szkoła”, itp.

 

Miejscem, gdzie te „osiągnięcia” w rozwoju narodowej edukacji są przedstawiane jest m. in. Sejm RP (a szczególnie sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży). Niestety, posłowie obozu rządowego nie potrafią, lub nie chcą, zdobyć się na jakąkolwiek krytyczną refleksję w stosunku do prezentowanej przez ministra edukacji narodowej „propagandy sukcesu”, a posłowie opozycji zdecydowanie zbyt rzadko proponują konkretne rozwiązania ustawowe, mogące prowadzić do zmiany istniejącej sytuacji. Na to nakładają się opinie setek tysięcy rodziców, uczniów i nauczycieli, które na ogół skrajnie różnią się od „raportów władz”.

 

Rodzice są zaniepokojeni spadkiem poziomu kształcenia, wyraźnym zaniedbaniem spraw wychowania oraz nieprzejrzystymi zasadami finansowania szkół i realizowania przez nie programów nauczania.

 

Uczniowie „uczą się” zdawania egzaminów (zazwyczaj testowych), co ma niewiele wspólnego z przyswajaniem szerokiej wiedzy oraz rozwojem intelektualnym, a raczej sprzyja wykształceniu bezmyślnych robotów.

 

I wreszcie nauczyciele: nisko opłacani, atakowani z różnych stron, często za nie swoje winy, ciągle niepewni, jaki będzie ich status zawodowy za kilka lat.

 

Na dodatek żale rodziców, uczniów i lokalnych środowisk obywatelskich, których adresatami zazwyczaj powinny być organy prowadzące szkoły – samorządy terytorialne i władze centralne – MEN, są kierowane do nauczycieli, bo tak i najbliżej i najwygodniej. Ta sytuacja powoduje obwinianie przez ogół rodziców, za większość słabości oraz zaniedbań polskiej szkoły, często – Bogu ducha winnych – nauczycieli, skutkując tworzeniem się bardzo silnych napięć i antagonizmów między oboma środowiskami.

 

Być może niektórym „władcom” Polski na podziałach i antagonizmach zależy, bo łatwiej jest rządzić w oparciu o zasadę „dziel” niż „łącz”, ale my rodzice na takie działania nie powinniśmy się godzić.

 

Pamiętajmy, że filarami polskiej szkoły przez stulecia byli i są nadal jej nauczyciele. Pamiętajmy również i przypominajmy o tym nauczycielom, że nie będzie możliwe w XXI wieku stworzenie szkoły na miarę wyzwań przyszłości oraz oczekiwań i marzeń młodego pokolenia, bez włączenia w jej codzienne życie rodziców. Taka filozofia wyraźnie wpisuje się w polską tradycję. To szkole tworzonej przez tysiące wspaniałych nauczycieli i dziesiątki tysięcy rodziców zawdzięczamy pierwsze polskie „ministerstwo oświaty” – Komisję Edukacji Narodowej, obronę w okresie zaborów przed wynarodowieniem, godne zachowanie społeczeństwa w okresie niemieckiej i sowieckiej okupacji lat 1939-1945 oraz siłę, by opierać się komunistycznemu totalitaryzmowi w latach 1945-1989.

 

Dziś istnieje historyczna konieczność, aby do tych korzeni wrócić, aby zbudować trwałą koalicję rodziców i nauczycieli na rzecz polskiej oświaty, koalicję, która ma służyć nie tylko dobru naszych dzieci, ale przede wszystkim być wyrazem troski o przyszłość kraju – tę najbliższą i tę w perspektywie wielu dziesięcioleci. Pomóżmy nauczycielom, wykonywującym piękny, może najważniejszy, a na pewno najtrudniejszy społeczny zawód, przywrócić wiarę, że to właśnie oni, wspólnie z nami – rodzicami, będą decydować o przyszłości Polski.

 

Przed laty Kanclerz Jan Zamoyski powiedział: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Dziś do tych słów dodajemy: Takie będzie młodzieży chowanie jaki będzie Edukacyjny Pakt Rodziców i Nauczycieli.

Wojciech Starzyński


Więcej

Rady Rodziców w Sejmie

5 March 2013

W dniu 4.lutego br. Fundacja „Rodzice Szkole” złożyła na ręce Przewodniczącego Artura Bramory wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, ocenie na ile obowiązujące w tym zakresie prawo jest przestrzegane oraz dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 22 lutego br. otrzymaliśmy pismo, w którym Pan Przewodniczący Artur Bramora zawiadamia iż podjął decyzję o przedstawieniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży propozycji włączenia do planu jej pracy na okres lipiec – grudzień 2013 powyższego tematu.

Wyrażając nadzieję, że będzie to znaczący krok do poważnego zajęcia się przez Sejm RP sprawami rad rodziców i traktowania rodziców jako autentycznych partnerów w systemie oświaty i szkole ich dzieci ,(a nie petentów, co się często zdarza), prosimy Rady Rodziców, zainteresowane powyższą tematyką, o zgłaszanie się do Fundacji „Rodzice Szkole”. Ułatwi to uzyskanie przez nie oficjalnego zaproszenia na w/w posiedzenie Komisji.

 

Szanowni rodzice i rady rodziców - nie przegapmy tej okazji. Pokażmy, że jesteśmy żywotnie zainteresowani prawdziwym, a nie deklaratywnym, uspołecznieniem polskiej oświaty.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Bielańscy rodzice - nadal bardzo aktywni

4 March 2013

Z wielką radością informujemy, że na warszawskich Bielanach ruch rodziców i rad rodziców, tworzących m. in. Bielańskie Forum Rad Rodziców, nabiera coraz większej dynamiki.

To w znacznej mierze zasługa liderki tego środowiska p. Magdaleny Jońskiej i ciągle powiększającej się grupy rodziców, którzy do proponowanych działań się przyłączają.

Po akcji w obronie stołówek i sprawie organizacji programu „Zima w mieście”( co powinno się przełożyć na znacznie lepsze przygotowanie programu: „Lato w mieście”) rodzice postanowili starannie przyjrzeć się budżetom poszczególnych szkół (m. in. dysponowaniu wydzielonymi rachunkami dochodów własnych, nad którymi brak jest wyraźnej kontroli i z których środki są wydawane w sposób budzący wiele wątpliwości zarówno natury formalnej jak i moralnej). Chcą równie zainteresować się terminami obowiązkowych przeglądów technicznych, ponieważ docierają do nich sygnały o poważnych zaniedbaniach w tym zakresie.

To tylko niektóre przykłady pokazujące, że bielańscy rodzice zaczynają się czuć współgospodarzami szkół własnych dzieci i dzielnicowej oświaty oraz coraz lepiej potrafią korzystać z należnych im praw zdając sobie jednocześnie sprawę z wynikających z nich obowiązków.

Gratulujemy takich postaw i deklarujemy dalszą pomoc Fundacji „Rodzice Szkole” w tej pięknej pracy Pro Publico Bono.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

27 February 2013

Wielkopolska coraz bardziej aktywna

W ramach kontynuacji programów inicjowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” w lutym br. na terenie woj. wielkopolskiego miały miejsce dwa ciekawe wydarzenia edukacyjne:

W dniu 11.lutego br., w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu odbyło się na wspólne spotkanie trójek klasowych ze wszystkich oddziałów oraz wszystkich nauczycieli.

Z poznańskiego Centrum Mediacji przyszły dwie mediatorki i przedstawiły zebranym istotę mediacji tłumacząc, jak w sytuacjach konfliktowych osiągnąć porozumienie zachowując wzajemny szacunek. Mówiły, czym jest mediacja, jaka jest rola mediatora, jakie korzyści daje uczestnictwo w mediacji. Mówiły o mediacjach rodzinnych, rozwodowych, środowiskowych i szkolnych. Liczne pytania audytorium oraz rozmowy indywidualne świadczyły  o tym, że spotkanie było bardzo udane.

 

W dniu 21 lutego roku korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół we Wronkach, spotkałam się z rodzicami z Rady Rodziców ( 20 osób) i nauczycielami - wychowawcami klas ( 20 osób).Głównym tematem spotkania było nowe spojrzenie na program wychowawczy szkoły i zadania Rady Rodziców przy tworzeniu i zatwierdzaniu tego dokumentu. Oprócz szczegółowego jego omówienia, rozmawialiśmy o sprawach dotyczących całokształtu działalności rad rodziców. Po przedstawieni rodzicom ich  praw   i kompetencji, przedyskutowaliśmy dlaczego warto poświęcić swój czas i energię, by wesprzeć działania szkoły. Podjęliśmy temat obecności rodziców w systemie edukacji oraz ich udziału w przeciwdziałaniu agresji wśród młodzieży i w wychowaniu zdrowotnym Rodzice poruszali problem słabej frekwencji na zebraniach Rady Rodziców, a nauczyciele skarżyli się, że mało rodziców uczestniczy w zebraniach klasowych. Dziennik elektroniczny, który wchodzi do praktyki szkolnej jest dla niektórych rodziców usprawiedliwieniem ich braku obecności w szkole. Zbiórka składek na radę rodziców też pozostawia wiele do życzenia. Zainteresowałam ich tym, że można przekazywać 1% podatku na Fundację i część z nich odzyskać na potrzeby własnej Rady Rodziców. Zakupili jeden poradnik Fundacji.

W mojej ocenie w tym Zespole Szkół zaczyna pojawiać się nowa jakość polegająca na chęci otwarcia się na zmiany. Nie chcą jako szkoła przypominać zamkniętej twierdzy, do której aby wprowadzić zmiany trzeba wyburzyć mur. Zauważają, że rodzice  z racji posiadanych kompetencji, pełnionych ról zawodowych i społecznych niekiedy są lepiej osadzeni w nowych realiach niż nauczyciele. Na wspólnym spotkaniu widać było dobre relacje obu organów szkoły. Chcieliby wprowadzić do codzienności szkolnej przykłady dobrych praktyk wypracowane w innych miejscach. To cieszy, bo po co wyłamywać otwarte drzwi.

Wyraźnie widać, że Zespół Szkół we Wronkach ma szansę stać się szkołą obywatelską. Trzymam za nich kciuki.

 

Mirosław Grzemba – Wojciechowska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Lekcja obywatelskości w Guzowatce

27 February 2013

W dniu 25 lutego br., na zaproszenie Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Guzowatce k/Warszawy, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z rodzicami uczniów celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców.

W trakcie bardzo interesującej i ożywionej dyskusji rodzice zgłosili szereg uwag i zastrzeżeń do pracy dyrektora szkoły, zwłaszcza w sferze zarządzania placówką, brakiem starań o jej rozwój i niechęcią do współpracy z radą rodziców oraz przedstawili swoje oczekiwania, uwagi i propozycje mające doprowadzić do zmiany tej bardzo napiętej sytuacji. Mocno zabrzmiał głos jednej z nauczycielek, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w samorządzie gminy Dąbrówka, która, w zastępstwie pani dyrektor, odnosiła się do stawianych zarzutów.

Wojciech Starzyński podkreślił, że kluczem do poprawy sytuacji może stać się ścisłe przestrzegania prawa w kontaktach pomiędzy skonfliktowanymi organami szkoły oraz zachowanie szczególnej dbałości o kulturą prawną, która powinna być wizytówką każdej placówki oświatowej.

Uczestnicy zebrania jednogłośnie uznali że należy zorganizować spotkanie społeczności szkolnej: rodziców i nauczycieli, z udziałem dyrektora szkoły i wójta gminy, celem wypracowania konstruktywnych zmian i nawiązania współpracy, która będzie procentować poprawą jakości pracy szkoły, wzbogaceniem jej oferty oświatowej oraz poszanowaniem praw rodziców i uczniów.

Deklarując pomoc i wsparcie dla wszelkich działań w tym zakresie ze strony Fundacji „Rodzice Szkole” podkreślamy, że była to dla nas prawdziwa, bardzo pouczająca lekcja obywatelskości.

Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” w Witkowicach

27 February 2013

W dniu 26. lutego br. odwiedziłem Szkołę Podstawową w Witkowicach (powiat częstochowski). W trakcie bardzo interesującego spotkania z przedstawicielami rady rodziców zaprezentowałem m. in. działania Fundacji „Rodzice Szkole” wprowadzające do ustawy o systemie oświaty rozwiązania umożliwiające rodzicom i radom rodziców aktywne uczestniczenie w życiu szkół ich dzieci.

Rozmawialiśmy również o organizowaniu przez rady rodziców, pikników, festynów, loterii fantowych i tym podobnych imprez, z których przychody byłyby przeznaczane na statutową działalność szkół oraz o trwałej współpracy naszych środowisk, szczególnie w obszarze pozyskiwania środków finansowych.

Wizyta w Witkowicach uzmysłowiła mi, kolejny raz, jak wielki jest potencjał aktywności społecznej wśród rodziców z małych miejscowości i wsi; jak często jest on niedoceniany i niewykorzystywany przez dyrektorów szkół i władze samorządowe; jak duże są oczekiwania rad rodziców na pomoc i wsparcie ze strony Fundacji „Rodzice Szkole”.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Edukacja prawna obywateli

25 February 2013

Edukacja prawna – co się zmienia, nowe szanse i wyzwania, to tytuł zorganizowanego, 21. lutego br., przez Instytut Spraw Publicznych seminarium, którego celem była prezentacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczącej edukacji prawnej, przewidzianej w ramach przedmiotu WOS (wiedza o społeczeństwie). Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 wszyscy uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych rozpoczną realizację programu edukacji prawnej w zakresie podstawowym (zakres rozszerzony jest kierowany do uczniów, którzy wybiorą WOS jako przedmiot maturalny), uczącego przede wszystkim praktycznych umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu.

GK


Więcej

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

23 February 2013

Pierwszego marca będziemy obchodzić po raz trzeci Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – bohaterach, którzy podjęli wysiłek walki o wolność Polski, w sytuacji ogólnego upadku ducha.

Dzięki ich determinacji opłaconej życiem, naród mógł przenieść swoje pragnienia wolności dla przyszłych pokoleń, o czym świadczy rosnące zainteresowanie i fascynacja młodych ludzi, którzy po latach oddają hołd i cześć ich wierności Ojczyźnie.

Zachęcamy rodziców, uczniów i nauczycieli do  uczestniczenia w uroczystościach w całej Polsce. I przypominamy, że uroczystości wpisują się w ogłoszony przez Fundację „Rodzice Szkole” program:

 

Kto Ty jesteś ? - Wychowanie Patriotyczne – wczoraj, dziś, jutro.

 

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” na portalu: Edukacja Internet Dialog

23 February 2013

Z przyjemnością informujemy, że na portalu Edukacja Internet Dialog (eid.edu.pl) został zamieszczony felieton Wojciecha Starzyńskiego: Wychowanie bez rodziców oraz apel o przekazanie na działalność statutową Fundacji „Rodzice Szkole” 1 % od podatku dochodowego osób fizycznych.

Polecając naszym Przyjaciołom i Współpracownikom tę bardzo interesującą witrynę Liderów Edukacji, cieszymy się ze współpracy z kolejnym środowiskiem budującym oświatę na miarę wyzwań XXI wieku.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

W Sejmie o kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami

23 February 2013

W dniu 21. lutego br., na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny, rozmawiano o sprawach dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Informacje Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wypowiedź przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich były wstępem do bardzo ożywionej i ciekawej dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji obywatelskich, zainteresowanych bezpośrednio tą tematyką.

Zabierając głos, w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk rodzicielskich, wskazałem na niewystarczające włączanie rodziców w proces nauczania dzieci z niepełnosprawnościami, w życie szkół do których ich pociechy uczęszczają. Przyczyn tego stanu jest wiele, ale jedną z ważniejszych (co podkreśliłem w swoim wystąpieniu) stanowi brak wyraźnej polityki ministra edukacji narodowej oraz często występująca niechęć dyrektorów szkól i nauczycieli do współpracy z rodzicami. Traktowanie rodziców jako petentów, a nie sojuszników w procesie nauczania i wychowywania ich dzieci jest podstawowym błędem skutkującym, w szkolnictwie dla osób niepełnosprawnych, szeregiem niedociągnięć, a czasem również wyraźnych patologii. Zwrócenie uwagi na powyższy fakt, to kolejny krok na drodze do uspołecznienia polskiej oświaty.

Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym spotkamy się na, zwołanym z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconym całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców, co będzie okazją do przedstawienia Parlamentarzystom i władzom oświatowym roli, jaką w nauczaniu osób z niepełnosprawnościami mogą i powinni odgrywać rodzice oraz reprezentujące ich rady rodziców.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

 


Więcej

Aleksandra Piłsudska – patronem warszawskiej edukacji ?

16 February 2013

W poszukiwaniu patrona warszawskiej edukacji – to tytuł debaty zaproponowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, która mogła być ciekawym wydarzeniem intelektualnym w warszawskiej oświacie i włączyć w jej obszar szersze kręgi obywateli stolicy.

Mogła być, ale nie będzie. Okazało się, że intencją inicjatorów tego pomysłu (notabene nie bardzo wiadomo, czy był nim odpowiedzialny za warszawską oświatę wiceprezydent Włodzimierz Paszyński, czy warszawskie Biuro Edukacji, czy jeszcze ktoś inny?) nie było zapoczątkowanie szerokiej dyskusji o kandydatach na patrona warszawskiej edukacji, ale „wyznaczenie na tę funkcję” postaci z góry upatrzonej. Odgadnięcie, kto to miał być pozostawiam czytelnikom.

Mój wniosek, aby zwróciwszy się do różnych środowisk obywatelskich stworzyć listę potencjalnych kandydatów, a następnie przedstawić ich sylwetki do oceny warszawiaków (w formie plebiscytu, sondy internetowej, itp.) został przez władze oświatowe uznany za, delikatnie mówiąc, nieracjonalny, a zgłoszona kandydatura pani Aleksandry Piłsudskiej przyjęta nieżyczliwym milczeniem. Szkoda, że tak się stało, że bardzo ciekawy pomysł mogący być elementem zachęcającym warszawiaków, a szczególnie młodzież i rodziców, do dyskusji na temat fundamentalnego dla przyszłości kraju pytania: Jaka oświata jest nam potrzebna ?, zmarnowano. W tej sytuacji Fundacja „Rodzice Szkole” postanowiła wystąpić z własną inicjatywą w powyższej sprawie, mając nadzieję, że tą drogą taką debatę – do której gorąco zachęcam wszystkich, dla których los polskiej edukacji i przyszłość kraju nie są obojętne – uruchomimy. Rozpoczynam ją krótką prezentacją sylwetki Aleksandry Piłsudskiej, bardzo dobrej, wg mnie, kandydatki na Patrona Warszawskiej Edukacji.

Wojciech Starzyński

 

 

 Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

9 February 2013

Wizyta Prezesa Starzyńskiego w Białymstoku

W dniu 7. lutego br. gościliśmy w Białymstoku p. Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

W trakcie spotkania z p. Lucją Orzechowską,  zastępcą  dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,  rozmawialiśmy o zorganizowaniu, wspólnie z władzami miasta, konferencji poświęconej sprawom lokalnej i  krajowej polityki oświatowej. Mamy nadzieję, że,  przedstawione przez nasze środowisko propozycje,  bardzo życzliwie przyjęte przez p. dyrektor Orzechowską, zostaną zaakceptowane przez Prezydenta  Miasta, co pozwoli rodzicom białostockich szkół na bardziej aktywne włączanie się w kreowanie i realizowanie lokalnej polityki oświatowej.

Po południu miało miejsce spotkanie   z przedstawicielami kilkunastu rad rodziców z białostockich szkół. W trakcie  ożywionej, bardzo ciekawej dyskusji padło  wiele  pytań na które wspólnie z p. Starzyńskim staraliśmy się odpowiedzieć. Podkreślenie przez uczestników znaczenia tego typu spotkań oraz prośba  o częstsze ich organizowanie uzmysłowiły nam wszystkim jak  ważne dla białostockiej oświaty jest  budowanie szerokiej płaszczyzny współpracy rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i samorządowych władz administracji oświatowej.

 

Leszek Fiedorowicz

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

w województwie podlaskim

 


Więcej

W Sejmie o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego

6 February 2013

W dniu 6.lutego br. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego,  poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Bardzo optymistyczne, pełna zadowolenia z polityki oświatowej państwa, stanowisko MEN spotkało się z ze zdecydowaną krytyką wielu posłów i kilku organizacji obywatelskich.

Występując w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk rodzicielskich Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na:

1. brak wiarygodnych informacji i badań dotyczących opinii rodziców co do praktycznych aspektów obniżenia wieku rozpoczynania edukacji szkolnej przez dzieci,

2. niezadawalające przygotowanie wielu nauczycieli do zmierzenia się ze specyfiką nauczania sześciolatków,

3. niezadawalające dostosowanie bazy materialnej szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich (wyposażenie sal lekcyjnych, świetlic, stołówek szkolnych, placów zabaw itp.),

4. brak szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej mające przekonać rodziców do wartości, jaką dla rozwoju ich dzieci jest rozpoczynanie nauki szkolnej w wieku lat sześciu.

 

Wojciech Starzyński podkreślił, że  tzw. sprawa sześciolatków pokazała pewne charakterystyczne cechy polityki oświatowej państwa.  Odnosi się wrażenie, że dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy i urzędnicy MEN, wiedzą znacznie lepiej niż rodzice jak należy wychować nasze dzieci, a często wręcz uważają , że rodzice są największą przeszkodą w wykształceniu „idealnego człowieka  przyszłości” - powiedział Starzyński -  wyrażając jednocześnie nadzieję, że  zwołane, z inicjatywy Fundacji „Rodzice Szkole”, specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przybliży społeczeństwu i Parlamentarzystom  problemy związane z realizacją,   zagwarantowanego ustawowo, prawa  rodziców do  oddziaływania na szkoły ich własnych dzieci.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rodzice coraz bardziej aktywni

4 February 2013

W dniu 4. lutego br. Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży  poświęconego całościowemu omówieniu problematyki związanej z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych,  ze szczególnym uwzględnieniem  regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, ocenie na ile obowiązujące w tym zakresie prawo jest przestrzegane oraz dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym poparciem wszystkich Klubów Parlamentarnych oraz Ministra Edukacji Narodowej,  co pozwoli radom rodziców na przedstawienie  szerokiej opinii publicznej swoich osiągnięć, planów i oczekiwań.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Kto Ty jesteś? - Wychowanie Patriotyczne - wczoraj, dziś, jutro

3 February 2013

Przed 100. laty zmarł Władysław Bełza, autor wiersza, Kto Ty jesteś? Polak mały, na którym wychowywały się kolejne pokolenia Polaków.

Nawiązując do tej rocznicy Fundacja  „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu: Kto Ty jesteś - Wychowanie Patriotyczne – wczoraj, dziś, jutro, w ramach którego będziemy proponowali rodzicom, uczniom i nauczycielom  podejmowanie wspólnych działań na rzecz  kształtowania  wśród dzieci i  młodzieży postaw patriotycznych.

Nowoczesny  patriotyzm skierowany ku przyszłości odpowiada na wyzwania współczesności  oraz odwołuje się do tradycyjnych wartości kształtujących przez wieki polskie społeczeństwo i obywateli Europy.

 

Barbara Robakiewicz                                                           Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                               Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole"


Więcej

W Sejmie o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

25 January 2013

W dniu 24. stycznia br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat współpracy szkół z sektorem pozarządowym.

W dyskusji nad zaprezentowaną informacją Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji  „Rodzice Szkole” zwrócił uwagę na:

1. nieuwzględnienie, w przedstawionym raporcie  roli jaką we współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi mogą i powinny odgrywać rady rodziców. Wynika to wyraźnie z art. 56ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano, że działanie jakiejkolwiek organizacji pozarządowej na terenie szkoły wymaga pozytywnej opinii (w praktyce zgody) rady rodziców.

2.  brak w  projektach organizowanych przez MEN oferty dla rodziców. Większość  jest kierowana do uczniów i nauczycieli z wyraźnym pomijaniem rad rodziców jako ich uczestników i realizatorów

3. niepodjęcie przez MEN prac nad, zgłoszonymi przez Fundację „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska obywatelskie, projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty, mającymi ułatwić radom rodziców podejmowanie  działań niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 

Podsumowując Wojciech Starzyński zaznaczył, że na podstawie przedstawionej przez Ministra Edukacji Narodowej informacji odnosi wrażenie iż polityka MEN zmierza do ograniczenia wpływu rodziców i rad rodziców na programy wychowawcze w szkołach i zgłosił wniosek o zorganizowanie   posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconego omówieniu regulacji prawnych dotyczących rad rodziców, ocenie na ile obowiązujące w tym zakresie prawo jest przestrzegane oraz dyskusji na temat  zmian w ustawie o systemie oświaty mających bardziej precyzyjnie określić prawa i obowiązki rad rodziców na terenie szkół ich dzieci .

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

24 January 2013

Spotkanie w Dzielnicy Warszawa – Bielany

Z inicjatywy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, 24. stycznia br. miało miejsce spotkanie zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa –Bielany p. Marka Lipińskiego z przedstawicielami Fundacji „Rodzice Szkole”, w którym udział wzięli: p. Magdalena Jońska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa Bielany, Przedstawicielka Bielańskiego Forum Rad Rodziców, p. Wojciech Starzyński  - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i p. Andrzej Rybus – Tołłoczko- doradca wojewody mazowieckiego.


Więcej

Rocznica Powstania Styczniowego

20 January 2013

W dniu 26 stycznia 2013 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się Konferencja poświęcona idei i dziedzictwu Powstania Styczniowego, na którą, w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego, zapraszam nauczycieli, rodziców i uczniów szkół.

Wojciech Starzyński


Więcej

Warszawskie Forum Oświatowe

15 January 2013

W dniu 12. stycznia br. odbyło się spotkanie warszawskich środowisk oświatowych poświęcone omówieniu założeń do Polityki Edukacyjnej Warszawy na lata 2013-2020.

W imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” i współpracujących z nią środowisk rodzicielskich głos, w bardzo interesującej dyskusji, zabierali:

Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Elżbieta Kamińska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Ursynów, Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców,

Magdalena Jońska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Bielany , Przedstawicielka Bielańskiego Forum Rad Rodziców.

Prezentując najważniejsze fragmenty z wystąpienia Wojciecha Starzyńskiego i główne tezy wystąpień obu Pań, zachęcamy mieszkańców Warszawy do pilnego obserwowania na ile zgłoszone przez naszych reprezentantów propozycje znajdą wyraz w końcowym dokumencie określającym oświatową politykę miasta.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego

12 January 2013

W dniu 10 stycznia 2013 roku zawiązał się ogólnopolski Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego, którego głównym zadaniem będzie promocja, organizacja i wspieranie obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego.

W gronie członków Komitetu jest p. Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Prosimy o przesyłanie informacji o wszelkich wydarzeniach związanych z tą rocznicą Będziemy je zamieszczali na naszej witrynie i rozpowszechniali w środowiskach oświatowych na terenie całego kraju.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

więcej: https://www.facebook.com/pages/Spo%C5%82eczny-Komitet-Obchod%C3%B3w-150-Rocznicy-Powstania-Styczniowego/294294754007026?ref=ts&fref=ts

 

 

 

 


Więcej

100. rocznica śmierci Autora Katechizmu polskiego dziecka

12 January 2013

Dnia 29. stycznia br. mija 100. rocznica śmierci Władysława Bełzy, autora utworów, które przez dziesiątki lat formowały patriotyzm najmłodszych.

Wiersz Kto Ty jesteś? Polak mały znamy wszyscy. W rocznicę śmierci pisarza, warto szerzej przypomnieć jego zasługi dla polskiej kultury.


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

6 January 2013

Czy Warszawa prowadzi konsekwentną politykę edukacyjną?

Jaką rolę w tej polityce mogą i powinni odgrywać rodzice?


Na te pytania będziemy próbowali odpowiedzieć na spotkaniu warszawskich środowisk oświatowych, które, z inicjatywy władz miasta, odbędzie się 12. stycznia br. w godz. 10.00 – 14.00 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ul Jezuicka 4 w Warszawie.

 

Z przyjemnością informujemy, że jego uczestnikami będą:

p. Elżbieta Kamińska – Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w dzielnicy Warszawa- Ursynów, Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców,

p. Magdalena Jońska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w dzielnicy Warszawa- Bielany , Przedstawicielka Bielańskiego Forum Rad Rodziców.

p. Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

 

Gorąco zapraszamy rodziców, a szczególnie przedstawicieli warszawskich rad rodziców do udziału w powyższym spotkaniu. Dzięki naszej aktywności , może ono stać się przełomowym wydarzeniem, w polityce oświatowej stolicy; może być momentem, od którego uczestnictwo rodziców i rad rodziców życiu szkół będzie autentycznie - a nie jedynie deklaratywnie - wspierane przez władze oświatowe miasta.

 

Alina Tuchołka

Rzecznik Prasowy

Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Jaka polityka oświatowa jest nam potrzebna?

6 January 2013

Polityka to rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne. Te piękne słowa Arystotelesa uzupełnia praktyka dnia codziennego, pokazującą, że: polityka obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą, i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne.

Przypominając obie definicje proponujemy - niezbędną dla rozwoju kraju - ogólnonarodową debatę poświęconą przyszłości polskiej edukacji.


Więcej

Kultura Prawna – Cnotą Obywatelską

28 December 2012

Obywatele powinni wykazywać się znajomością, poszanowaniem i przestrzeganiem prawa oraz świadomością, że oprócz należnych praw na każdym ciążą obowiązki wobec wspólnoty jaką jest: rodzina, lokalne środowisko, naród.

W tę wiedzę, budującą kulturę prawną społeczeństwa, powinna ich wyposażać szkoła.

 


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” - Organizacją Pożytku Publicznego

18 December 2012

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

z wielką radością informujemy że, decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  z dnia 10.11.2012 r. Fundacja  „Rodzice Szkole” otrzymała  status Organizacji Pożytku Publicznego.

To potwierdzenie wagi naszej działalności i sumiennego przestrzegania  wszelkich rygorów formalno- prawnych.

To jednocześnie wielkie zobowiązanie na przyszłość.

Uzyskując status ułatwiający realizację naszych celów statutowych, liczymy na pomoc i wsparcie rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli, wszystkich życzliwych zagwarantowaniu  realnego wpływu społeczeństwa na funkcjonowanie polskich szkół.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl, na której informujemy na bieżąco o wydarzeniach związanych z miejscem i rolą rodziców w polskim systemie oświaty.

 

Barbara Robakiewicz                                                   Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady                                                      Prezes Zarządu

Fundacji „Rodzice Szkole”                                        Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

18 December 2012

Szkolenie dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym

W ramach kontynuacji programu: Dyrektor szkoły liderem lokalnego środowiska oświatowego, z inicjatywy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 13. grudnia br. przeprowadziłam w Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym. prelekcję, której tematem było nowe spojrzenie na program wychowawczy szkoły i pokazanie roli rodziców w konstruowaniu tego dokumentu, zgodnie z obowiązującym prawem. W spotkaniu wzięli udział wychowawcy klas oraz inne osoby odpowiedzialne za tworzenie programu.

W swoim wystąpieniu zwróciłam m. in. uwagę na działania, które musi podjąć dyrektor, aby rzeczywiście rada rodziców mogła sobie poradzić z tym zadaniem i podkreśliłam, że stosowny zapis powinien znaleźć się w statucie szkoły.

Długa i ożywiona dyskusja, wskazała na bardzo żywe zainteresowanie uczestników spotkania omawianymi sprawami. Deklarowali oni m. in. chęć wprowadzenia do ich szkoły dobrych praktyk, wypracowanych w kierowanej przeze mnie placówce oraz prosili o omówienie praw rodziców w szkole, podzielenie się doświadczeniami jak ciekawie poprowadzić wywiadówkę i jak zainteresować rodziców sprawami szkoły.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie konkretne wskazówki i rady oraz wyraźnie sprzyjający klimat dla partnerskich relacji pomogą w budowaniu, w kolejnej wielkopolskiej placówce oświatowej, autentycznego środowiska obywatelskiego, złożonego z wszystkich uczestników życia szkolnego.Mirosław Grzemba – Wojciechowska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

11 December 2012

Jubileusz 10-lecia Technikum Transportowego w Gdyni

W dniu 30 listopada 2012 r. w Technikum Transportowym w Gdyni – kształcącym w zawodach: technik drogownictwa, technik geodeta, technik spedytor i technik logistyk –obchodzono 10. rocznicę powstania szkoły. Ważnym elementem tej pięknej uroczystości było I Forum Pracodawców, w którym udział wzięli nauczyciele, rodzice, dyrektorzy gdyńskich szkół zawodowych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw regionu. Poruszono na nim m. in. problematykę współpracy przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi oraz ich rolę w procesie kształcenia zawodowego.


Więcej

Nasi Pełnomocnicy w terenie

9 December 2012

Szanowni Państwo

w nowoutworzonej rubryce: Nasi Pełnomocnicy w terenie, będziemy publikować informacje otrzymywane od Pełnomocników Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.

Mamy nadzieję, że poprzez upowszechnianie tą drogą przykładów dobrych praktyk zachęcimy, wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiej szkoły, do ich naśladowania.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Opiniowanie budżetu szkoły - ważnym obowiązkiem rady rodziców

6 December 2012

Listopad i grudzień to okres tworzenia  budżetów szkół na następny rok. W tym procesie nie może zabraknąć stanowiska rad rodziców, które - zgodnie z art. 54 ust 2 pkt.3 ustawy o systemie oświaty -  mają prawo, a w/g nas również obowiązek,  opiniowania projektu planu finansowego  składanego przez dyrektora szkoły.

Mimo, że opinia wydana przez radę rodziców nie ma charakteru wiążącego, powinna być starannie analizowana przy przyjmowaniu ostatecznej wersji budżetu szkoły,  ponieważ rodzice  zwracają uwagę na sprawy zazwyczaj  niedostrzegane i niedoceniane przez organy prowadzące i wskazują na cele, które, z punktu widzenia interesu uczniów, należy  traktować priorytetowo.


Więcej

Forum Ursynowskich Rad Rodziców

24 November 2012

22 listopada br. w ursynowskim Ratuszu odbyło się, pierwsze w roku szkolnym 2012/2013, spotkanie Forum Ursynowskich Rad Rodziców, w którym udział wzięli reprezentanci 31 ursynowskich placówek oświatowych:  11 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i 2 liceów ogólnokształcących oraz burmistrz dzielnicy - Piotr Guział.

Gratulujemy rodzicom Ursynowa tak udanych działań i cieszymy się że są one wspierane przez samorządowe władze Dzielnicy co może być dobrym przykładem dla samorządów w całym kraju.


Więcej

Zmieniamy oświatę

18 November 2012

ZMIENIAMY OŚWIATĘ – fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, to tytuł konferencji, zorganizowanej w dniach 14-15 listopada br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

To bardzo ciekawe i potrzebne spotkanie, gromadzące licznych uczestników polskiego życia oświatowego, pokazało, jak wiele dzięki funduszom europejskim w obszarze oświaty się wydarzyło, a jednocześnie zasygnalizowało, w jakim kierunku powyższe fundusze powinny być kierowane w latach 2014-2020.


Więcej

Dopóki lwia część społeczeństwa nie stanie się narodem...

10 November 2012

Dopóki lwia część społeczeństwa nie stanie się narodem, dopóty nie będzie państwa polskiego na miarę marzeń i oczekiwań jego obywateli.

Ta myśl, wbrew pierwszemu wrażeniu, zawiera w sobie olbrzymią dozę optymizmu, ponieważ pokazuje, jak wiele zależy od nas - zwykłych mieszkańców ziem leżących między Bugiem i Odrą -. wspólnie dążących do budowania nowoczesnego, demokratycznego państwa.


Więcej

Wybierzmy Patrona naszej szkoły

6 November 2012

Jedną z najważniejszych kompetencji rad rodziców jest uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły. Znaczącą rolę w tym programie może odgrywać wzorzec osobowy Patrona Szkoły.

Dziś, kiedy ubywa ludzi, dla których służba pro publico bono jest najważniejszym obowiązkiem wobec społeczeństwa,  warto się zastanawiać, jakie postacie z polskiej historii powinniśmy stawiać naszym uczniom za wzór.

Ta refleksja zachęca do przedstawienia sylwetek: generał Marii Wittekówny i Adolfa Marii Bocheńskiego.

Oboje łączył gorący patriotyzm, przestrzeganie zarówno w życiu publicznym, jak i  osobistym najwyższych standardów etycznych oraz całkowita bezinteresowność w służbie ojczyźnie i w codziennej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Oboje zasługują na to, aby pamięć o Nich była na zawsze zachowana i uwieczniona w nazwie szkoły.

Polecając tych wybitnych Polaków uwadze uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządów terytorialnych, załączam Ich biogramy, które są najlepszą rekomendacją na Patrona Szkoły.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Fundacja "Rodzice Szkole" zaprasza na bezpłatne szkolenia

3 November 2012

Jedną z najważniejszych kompetencji stanowiących rad rodziców jest uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Dlaczego właśnie rodzicom nadano te uprawnienia, z kim powinni współpracować przy tworzeniu i ustanawianiu tych programów?

Co robić, aby programy wychowawcze i profilaktyki nie były tylko „na papierze” znajdującym się w dokumentacji szkoły, ale stanowiły ważny kierunkowskaz dla rodziców, nauczycieli i uczniów?

Jak kształtować wzajemne relacje i współpracę oraz jak tworzyć wizerunek placówki zgodny z wspólnie wypracowanymi  programami?

Na te i wiele innych pytań będziemy starali się odpowiedzieć na  spotkaniach,z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami, organizowanych w ramach dofinansowanego przez m. st. Warszawę projektu: Jak skonstruować program wychowawczy i profilaktyki dla naszej szkoły?

Najbliższe odbędą się:

12 listopada, o godz.19.00 – w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica ul. Nowowiejska 37A w Warszawie,

19 listopada, o godz. 17.00 – w Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1 w Warszawie,

O kolejnych poinformujemy wkrótce. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: szkolenia@rodziceszkole.edu.pl lub telefonicznie: 604 176 544

Maria Szpilowska- koordynator projekt


Więcej

Spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej

3 November 2012

W dniu 2. listopada br. Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z p. Joanną Berdzik – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiając, w oparciu o dotychczasowe ponad dwudziestoletnie doświadczenia środowisk skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”, propozycję aktywnej współpracy na rzecz włączania rodziców i rad rodziców w budowanie nowoczesnego - odpowiadającego na oczekiwania obywateli i wyzwania XXI wieku - systemu oświaty.

Rozmowa przebiegała w atmosferze wzajemnego zaufania i zrozumienia, co stwarza nadzieję na wsparcie i pomoc resortu edukacji przy realizacji wszelkich działań podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”,  w szczególności:

- w zorganizowaniu cyklu konferencji nt. miejsca i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie powiatu/miasta/gminy,

-  w uruchomieniu i prowadzeniu stałego Punktu Konsultacyjnego zapewniającego pomoc prawną radom rodziców, dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i samorządom terytorialnym w zakresie regulacji ustawowych dotyczących ich praw i obowiązków na terenie szkoły oraz w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy różnymi organami szkoły.

 

Red.


Więcej

Kim jest lider w edukacji?

24 October 2012

Kim jest lider w edukacji? Na jakich liderów czeka polska oświata? Jakich cech i kompetencji od nich oczekuje? W jaki sposób, i w oparciu o jakie kryteria wyłania swoich liderów? Czy jest to funkcja sformalizowana? Jakim podlega ograniczeniom? - o tym między innymi rozmawiali  goście kolejnej redakcyjnej debaty miesięcznika Edukacja i Dialog, autorstwa p. redaktor Anny Raczyńskiej.

Współgospodarzem spotkania była Fundacja „Rodzice Szkole”, w siedzibie której mieliśmy zaszczyt gościć:

p. Joannę Berdzik - podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

p. Domicelę  Kopaczewską - wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki

i Młodzieży

p. Reginę Lewkowicz - dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica

w Warszawie

p. dr Mirosława Rosaka – przedstawiciela władz samorządowych  Ostrołęki

oraz  prowadzącą dyskusję p. redaktor Annę Raczyńską.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych tą tematyką do odwiedzenia strony internetowej: www.eid.edu.pl, na której, w listopadowym numerze Edukacji i Dialogu, znajdziecie Państwo pełny przebieg dyskusji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Konsultacje w sprawie funduszy europejskich

24 October 2012

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, 22 października br. odbyła się konferencja poświęcona roli organizacji pozarządowych w planowaniu wydatkowania środków europejskich na lata 2014-2020. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt organizacji z całego kraju, a wstępem do dyskusji był dokument podpisany przez ponad dwieście stowarzyszeń i fundacji, w tym przez Fundację „Rodzice Szkole”, zatytułowany: 12 postulatów organizacji pozarządowych dotyczących programowania funduszy europejskich 2014-2020. W bardzo interesującej dyskusji uczestniczył Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


Więcej

Edukacja finansowa

22 October 2012

Elektroniczne konto dla ucznia i pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci na dobre zagościły w nowej ofercie Szkolnych Kas Oszczędności. Dzięki  praktycznej edukacji finansowej najmłodsi uczniowie w przyszłości będą mogli w przemyślany sposób zarządzać swoimi finansami osobistymi.


Więcej

Komu służy poradnik „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”

22 October 2012

Wydany w roku 2011 przez Fundację „Rodzice Szkole” poradnik Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy spotkał się z zainteresowaniem środowisk oświatowych - przede wszystkim, rodziców i dyrektorów szkół. Liczne pełne aprobaty opinie dotyczące zarówno treści jak i formy prezentowanych w nim zasad funkcjonowania rad rodziców oraz współpracy wewnątrz szkoły wszystkich jej organów (dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego) sprawiają autorom wiele radości  i upoważniają do przypomnienia o tym, niezbędnym w pracy każdej szkoły i każdej rady rodziców, poradniku.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

18 October 2012

Odbywające się w dniu 17 października br. Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej było poświęcone omówieniu założeń do zmian w ustawie o systemie oświaty, otwierających szerzej dostęp do kształcenia i wychowania przedszkolnego.


Więcej

Dzień Edukacji Narodowej – naszym wspólnym świętem

14 October 2012

Warszawa 2012-10-14

 

Drodzy Przyjaciele,

Dzień Edukacji Narodowej łączy nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych, samorządowców i uczniów- wszystkich, dla których przyszłość kraju i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości nawiązujących do wielowiekowej tradycji polskiego narodu, jest dobrem nadrzędnym.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z wykonywanej, codziennej pracy pro publico bono i dużo sił do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nami  XXI wiek.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w działaniach podejmowanych przez naszą fundację i skupione wokół niej środowiska obywatelskie.

 

Barbara Robakiewicz                                                                 Wojciech Starzyński
Przewodnicząca Rady                                                                     Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”                                                       Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

Z prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

12 October 2012

W dniu 11 października br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęconemu wykonywaniu przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, Wojciech Starzyński – Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” zwrócił uwagę na szereg nieprawidłowości występujących w relacjach między dyrektorami szkół i radami rodziców.


Więcej

Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Płocka

10 October 2012

Na zaproszenie Fundacji „Rodzice w Szkole”, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Prezydenta Płocka, w dniu 9 października br. w auli płockiego Ratusza odbyła się konferencja poświęcona miejscu i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie. Wzięło w niej udział ponad stu rodziców, dyrektorów  i nauczycieli z płockich szkół.  W bardzo interesujących wystąpieniach przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”, Mazowieckiego Kuratora Oświaty , MSCDN  oraz dyrektorów i rodziców dwóch płockich szkół poruszono szeroko problematykę zasygnalizowaną w tytule konferencji, podkreślając przede wszystkim że nie da się stworzyć szkoły na miarę oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wychodzącej naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, bez aktywnego uczestnictwa w jej życiu rodziców. Warunkiem tego uczestnictwa jest m. in. znajomość i poszanowanie reguł obowiązującego prawa oraz umiejętność współpracy wszystkich środowisk tworzących szkolną społeczność. Mając nadzieję, że konferencja zapoczątkowała nowy etap w rozwoju płockiej oświaty składamy podziękowanie samorządowym władzom Płocka za pomoc w jej zorganizowaniu a społeczności płockich szkół życzymy sukcesu na drodze do ich autentycznego uspołecznienia.

 

 

 

Jarosław Zaroń                                                                  Wojciech Starzyński

Dyrektor MSCDN                                                 Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 


Więcej

O szkolnych stołówkach raz jeszcze

10 October 2012

W dyskusji na temat likwidacji stołówek szkolnych, która wywołuje mnóstwo emocji i napięć (szczególnie w Warszawie)  prezentujemy propozycję p. Andrzeja Rogińskiego- redaktora naczelnego warszawskiego tygodnika Południe -  zachęcając do refleksji, czy nie warto, zamiast krytykować i szukać rozwiązań po stronie władzy publicznej, „brać sprawy w swoje ręce”.

 


Więcej

Dzieci na śmieci - rozdział II

8 October 2012

„Dzieci na śmieci, czyli likwidacja szkolnych stołówek”, to kolejny bardzo ważny temat dotyczący warszawskich szkół, z którym próbuje się zmierzyć p. Magdalena Jońska z pasją odnosząc się do szkodliwej polityki władz oświatowych Stolicy.


Więcej

Rodzice partnerami w budowaniu strategii oświatowej

6 October 2012

Na odbywającej się, w dniach 4-5 października br. konferencji:  Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -  w której udział wzięli, zajmujący sie tą problematyką,  liczni przedstawiciele szkół i środowisk z całej Polski -  wszyscy prelegenci podkreślali, że niezbędnym warunkiem sukcesu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym również uczniów wyjątkowo uzdolnionych) jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą.

Te opinie oraz zaproszenie do debaty Wojciecha Starzyńskiego, który wygłosił referat poświęcony roli rodziców w  budowaniu strategii oświatowej państwa, pokazują , że na drodze do uspołecznienia polskiej szkoły pozyskaliśmy kolejnych sojuszników: ważne środowisko opiniotwórcze i znaczącą instytucję państwową jaką  jest organizator konferencji- Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Dyrektor szkoły - Partner czy Przeciwnik?

4 October 2012

Od kilku lat, w pierwszych miesiącach roku szkolnego, Fundacja „Rodzice Szkole” otrzymuje szereg zapytań i próśb o pomoc w sprawach dotyczących tworzenia i prowadzenia rad rodziców oraz korzystania przez rodziców z należnych im - wyraźnie określonych w różnych aktach prawnych, w tym w ustawie o systemie oświaty - praw na terenie szkoły ich dzieci. To z jednej strony cieszy, ponieważ świadczy o zwiększaniu zainteresowania rodziców szkołą, z drugiej zaś pokazuje, jak wiele  problemów pojawia się we współpracy  rodziców z dyrektorami szkół.


Więcej

Dzieci na śmieci

1 October 2012

„Dzieci na śmieci...” to dramatyczny, pełen żalu, ale również bardzo wspaniałego  zaangażowania, artykuł jednej z warszawskich matek. Gratulując p. Magdalenie Jońskiej odwagi i determinacji oraz dziękując za tak wspaniałe świadectwo prawdy, polecamy go wszystkim rodzicom, nauczycielom i  władzom Stolicy.


Więcej

Żądamy lepszej oświaty

30 September 2012

„Żądamy lepszej oświaty”- to hasło przewodnie Samorządowego Kongresu Oświaty odbywającego się 26-27 września br. w Warszawie. W Kongresie uczestniczyło ponad 1000 samorządowców z miast, powiatów  i gmin wiejskich z całej Polski. Na zaproszenie Prezesa Związku Miast Polskich i Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP gościem Kongresu był pan Wojciech Starzyńskim, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice szkole”. Jego obecność na Kongresie, to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi i środowiskami rodziców. Nasza Fundacja zawsze deklarowała: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców.

Prezentując felieton Wojciecha Starzyńskiego, dotyczący proponowanych na Kongresie zmian w Karcie Nauczyciela, zapraszamy Państwa do dyskusji. Wszystkie opinie będziemy publikować i wykorzystywać w pracach nad nowelizacją prawa oświatowego.

 

Barbara Robakiewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

28 September 2012

Na początku września br. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, projektu: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Ponieważ tą problematyką Fundacja "Rodzice Szkole" i związane z nią środowiska obywatelskie zajmują się od ponad 20 lat, przygotowaliśmy w  przedmiotowej sprawie ofertę i  złożyliśmy ją do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy deklarację kilkudziesięciu osób z całej Polski: dyrektorów szkół, nauczycieli, aktywnych działaczy oświatowych, rodziców, studentów, menadżerów i biznesmenów  wyrażających wolę współpracy przy realizacji powyższego programu. Mamy nadzieję, że będzie on przełomowym wydarzeniem w uspołecznianiu polskiej oświaty i upodmiotowieniu rodziców na terenie szkół ich dzieci.

 

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Kolejny Piknik Rodzinny w Tarnobrzegu

27 September 2012

Już po raz czwarty, z inicjatywy rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, odbył się Piknik Rodzinny.


Więcej

Budujmy rady rodziców przyjazne i kompetentne

23 September 2012

Każdego roku we wrześniu w wszystkich szkołach w Polsce odbywają się wybory do rad rodziców. Niestety czasem przebiegają one w formie daleko odbiegającej od obowiązujących regulacji prawnych, często budzą dużo napięć i emocji. Publikując trzy listy naszych czytelników i odpowiedź na jeden z nich zapraszamy do dyskusji.


Więcej

Czy sąd jest dobrym miejscem do rozstrzygania sporów między nauczycielem i uczniami?

19 September 2012

Nauczycielka z suwalskiego gimnazjum zarzuca jedenastu uczniom znieważenie funkcjonariusza publicznego. Wytyka, że młodzież na jej lekcjach używała wulgaryzmów, rozmawiała przez telefony komórkowe i nie stosowała się do jej poleceń. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła na policję, a policja przekazała sprawę do sądu.


Więcej

Czy rodzice mogą uzdrowić polską szkołę?

18 September 2012

W toczącej się dyskusji na temat polskiego systemu edukacji pada wiele mądrych słów, zachwytów nad kierunkami, w jakich zmierza szkoła i wyrazów samozadowolenia z osiąganych przez naszych uczniów wyników, mierzonych przez różne międzynarodowe instytucje i organizacje. Pojawiają się również głosy wskazujące na słabości i zaniechania, z którymi, chcąc zbudować szkołę na miarę wyzwań XXI wieku oraz oczekiwań i marzeń naszych dzieci, musimy się zmierzyć.


Więcej

Czy polska szkoła uczy kultury prawnej?

9 September 2012

Jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania państwa jest jego system prawny. Należy jednak pamiętać, że obok formalnego prawa, zapisanego w konstytucji, ustawach, uchwałach samorządów terytorialnych i aktach wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach itp.), równie ważna jest znajomość, rozumienie i szanowanie prawa, przez szeregowych obywateli czyli poziom kultury prawnej w społeczeństwie.


Więcej

Partnerstwo dla edukacji - bo razem można więcej

9 September 2012

24-25 VIII spotkali się przedstawiciele Rad Rodziców i Dyrektorzy otwockich placówek oświatowych, by połączyć swoje siły i doświadczenie na rzecz edukacji dzieci. Spotkanie animowało Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej realizujące projekt - Ambasada Sukcesu - centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, na zaproszenie Małgorzaty Cofały- założycielki Otwockiego Porozumienia Rad Rodziców.


Więcej

Podziękowania dla Fundacji "Rodzice Szkole"

20 August 2012

Z radością informujemy, że Prezydent Komorowski podpisał ustawę wykreślającą z ustawy o systemie informacji oświatowej zapisy umożliwiające gromadzenie w Systemie Informacji Oświatowej danych wrażliwych uczniów.

Miło nam, że wkład Fundacji na rzecz przestrzegania w życiu publicznym, gwarantowanych konstytucyjnie, swobód obywatelskich docenił poseł Kazimierz Michał Ujazdowski, który w informacji umieszczonej na portalu "w Polityce" napisał: Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, szczególnie kierowanej przez Pana Wojciecha Starzyńskiego Fundacji "Rodzice Szkole". [...] Spór o sio pokazuje, że można powstrzymywać działania wymierzone w prawo do prywatności. Potrzeba uporu i obywatelskiej aktywności.

Redakcja

Zaczynamy dyskusję o Karcie Nauczyciela

9 August 2012

Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania ustawy Karta Nauczyciela, przedstawioną w dniu 24 lipca br. na wspólnym posiedzeniu Sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpoczęła się dyskusja o zmianach w prawie oświatowym proponowanych przez samorządy terytorialne, pełniące rolę organów założycielskich dla większości publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.


Więcej

Czego potrzebuje polska oświata - felieton wakacyjny

20 July 2012

Wbrew obiegowym opiniom czas wakacji, to bardzo gorący okres dla oświaty. Podsumowujemy w nim miniony rok szkolny i myślimy o przyszłości, a spraw, dziejących się w szkołach, samorządach terytorialnych, regionach i w państwie, o których warto i trzeba obecnie rozmawiać, jest wyjątkowo dużo.


Więcej

Zwycięstwo obywateli - SIO do poprawki

17 July 2012

Rada Ministrów przyjęła 3 lipca br. przedłożony przez ministra edukacji narodowej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej. Zakłada on wykreślenie z w/w ustawy  zapisów  umożliwiających gromadzenie danych wrażliwych dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz sporządzonej przez poradnię diagnozy wskazującej na rodzaj niepełnosprawności.


Więcej

List do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

27 June 2012

W związku z nasilającą się na terenie całego kraju akcją likwidacji szkolnych stołóweki zastępowania tej formy organizacji żywienia na terenie szkół publicznych przez tworzeniepunktów gastronomicznych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, sygnatariusze listuotwartego- Nie oddamy szkolnych stołówek- skierowali do Rzecznika Praw Obywatelskichi Rzecznika Praw Dziecka pisma z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.


Więcej

Nie oddamy szkolnych stołówek – list otwarty

19 June 2012

W roku 2007 do ustawy o systemie oświaty wprowadzono art. 67a. Intencją ustawodawcy - Sejmu RP - było jak najszersze upowszechnienie na terenie szkół publicznych stołówek szkolnych, w których rodzice pokrywaliby koszty „wkładu do kotła”, a organ prowadzący (najczęściej jest to samorząd terytorialny) koszty wyposażenia kuchni i jadalni, zatrudnienia personelu, mediów, itp.
Umożliwienie korzystania z posiłków  uczniom z rodzin uboższych miało stanowić niezbędny dla ich rozwoju element realizacji zadań opiekuńczych szkoły, wpisujący się w zasadę wyrównywania szans edukacyjnych, o której wszyscy politycy (w tym również politycy samorządowi) niezależnie od ich barw partyjnych,  często mówią.
W art.  67a ustawy o systemie oświaty zapisano:

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może (podkreślenie autorów) zorganizować stołówkę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce
szkolnej [...] nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Będąc świadomymi istnienia powyższych regulacji, warszawscy rodzice ze zdumieniem i oburzeniem przyjęli działania władz stolicy -- najbogatszej gminy w kraju -- które postanowiły zaoszczędzić na oświacie poprzez likwidację szkolnych stołówek. W zamian  proponują tworzenie w  szkołach punktów gastronomicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, często  nie mające żadnych doświadczeń w żywieniu dzieci i we współpracy z placówkami edukacyjnymi. Istota zmiany polega na przerzuceniu wszystkich kosztów związanych ze szkolnymi posiłkami (łącznie z zyskiem ajenta) na rodziców, co zdecydowanie jest sprzeczne z duchem przywołanej powyżej ustawy oraz intencją ustawodawcy.  Uniemożliwia również  kontrolę, przebywających na terenie szkoły i mających bezpośredni, codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą pracowników w/w punktu gastronomicznego pod względem ich niekaralności i wynikający z powyższego zakaz  pracy z dziećmi.

Mimo, iż na  takie zagrożenia wskazywali rodzice z licznych warszawskich szkół, w tym bardzo aktywna rada rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 273, władze Warszawy zgodziły się na znaczne podwyżki cen szkolnych obiadów i na wpuszczenie na teren prowadzonych przez nie szkół potencjalnych, lub nawet potwierdzonych wyrokiem sądowym pedofili.
Przedstawiając fragmenty stanowiska, przyjętego przez przedstawicieli  rad rodziców  w dniu 29 maja br., na zorganizowanej z inicjatywy Rady  Rodziców przy SP nr 273 i Fundacji„Rodzice Szkole” konferencji: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w którym zapisano że: Przedstawiciele rad rodziców samorządowych szkół dzielnicy Bielany m. st. Warszawy nie wyrażają zgody na organizowanie żywienia uczniów w szkołach publicznych [...]  na zasadach sprzecznych z zapisami Art.67a ustawy o systemie oświaty oraz żądają podjęcia i prowadzenia przez władze m. st. Warszawy partnerskiego dialogu z rodzicami uczniów we wszystkich sprawach dotyczących polityki oświatowej miasta, zachęcamy rady rodziców z całej Polski do włączenia się w debatę, dotyczącą istotnego dla przyszłości polskiej szkoły problemu.

Apelujemy  do Pani minister Krystyny Szumilas o zabranie głosu w sprawie, która tylko pozornie należy do samorządów terytorialnych, a w rzeczywistości dotyka bardzo ważnego zagadnienia jakim jest równość szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, za co odpowiada przede wszystkim Minister Edukacji Narodowej.

Magdalena Jońska - Przewodnicząca Rady Rodziców  SP nr 273
Elżbieta Kamińska – Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców
Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców

14 June 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” i związane z nią środowiska rodzicielskie z satysfakcją przyjęły decyzję kierownictwa MEN dotyczącą budowania systemowej współpracy z samorządem terytorialnym.


Więcej

Mazowiecka Gala Konkursu „Mam 6 lat”

1 June 2012

W pięknej scenerii Teatru Stanisławowskiego w Warszawskich Łazienkach, w dniu 30 maja br. miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników wojewódzkiego etapu konkursu: „Mam 6 lat”, (o którym szerzej informowaliśmy 13 marca br.).


Więcej

Powstaje Bielańskie Forum Rad Rodziców

31 May 2012

Po bardzo ożywionej dyskusji, w której udział wzięło kilkudziesięciu uczestników konferencji: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, przyjęto uchwałę o zamiarze powołania Bielańskiego Forum Rad Rodziców oraz stanowisko w sprawie szkolnych stołówek. Ten kolejny, bardzo ważny krok na drodze do uspołecznienia warszawskiej oświaty został poparty przez Forum Ursynowskich Rad Rodziców i przedstawiciela rad rodziców z dzielnicy Wesoła. Gratulujemy.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

25 May 2012

17 maja odbyło się drugie spotkanie Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej poświęcone m.in. prezentacji zgłoszonych przez Fundację „Rodzice Szkole” projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz dyskusji nad przedstawionym przez MEN projektem: Uczniowie i ich rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.


Więcej

Bielańscy rodzice chcą współdecydować

20 May 2012

Z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie oraz Fundacji „Rodzice Szkole” i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 maja br. odbędzie się konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, poświęcona m. in. problemowi likwidacji szkolnych stołówek.


Więcej

Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej

19 May 2012

Z okazji odbywającego się 19 maja br. Kongresu Organizacyjnego Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” - skierował do uczestników list, w którym podkreślił potrzebę akcentowania głosu obywateli w sprawach dotyczących polskiego systemu edukacji.


Więcej

Fundacja w Radio Wnet

15 May 2012

Przedstawiamy zapis rozmowy z Wojciechem Starzyńskim, dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, która miała miejsce 12 maja br. na antenie radia Wnet. Zachęcamy do odsłuchania audycji.

http://www.radiownet.pl/publikacje/oswiata-i-demografia-porazka-polski

Samorządy Terytorialne przyjazne Rodzicom

3 May 2012

Zainteresowanie z jakim spotyka program: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców zachęca do stworzenia „mapy” samorządów terytorialnych dążących do szerokiej współpracy z rodzicami i radami rodziców w zakresie lokalnej polityki oświatowej.


Więcej

Konferencja w Tarnobrzegu

21 April 2012

Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu oraz Stowarzyszenie „Rodzice i Szkoła" mają zaszczyt zaprosić na konferencję: Stawiam na dziecko – czyli co świadomy rodzic powinien wiedzieć o zagrożeniach
Krzysztof Zuba Przedstawiciel Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. podkarpackim


Więcej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

15 April 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” proponuje członkom Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej podjęcie wspólnych działań na rzecz regulacji prawnych i rozwiązań organizacyjnych prowadzących do zdynamizowania działalności rad rodziców i uspołecznienia polskiej szkoły.


Więcej

SIO do poprawki

10 April 2012

W związku z przekazaniem przez Ministra Edukacji Narodowej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie Ustawy o systemie informacji oświatowej..., Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”- skierował list do Sygnatariuszy APELU z dnia 31 stycznia 2011 roku.


Więcej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

6 April 2012

4 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wzięło w nim udział 30 osób reprezentujących 27 środowisk rodzicielskich. Postanowiono, że pierwszym tematem, którym zajmie się Forum będą sprawy dotyczące rad rodziców, o czym szerzej mówił w swoim wystąpieniu Wojciech Starzyński.


Więcej

List Otwarty do Minister Krystyny Szumilas

28 March 2012

W związku z inicjatywą powołania Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej przedstawiamy stanowisko środowisk rodzicielskich przekazane pani minister Krystynie Szumilas. Prosimy o przesyłanie opinii w powyższej sprawie na adres: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, po kliknięciu "Więcej"


Więcej

Jak dobrze ubezpieczyć uczniów pracowników i szkołę?

23 March 2012

Szanowni Państwo,

bardzo ważnym elementem życia szkoły, sprzyjającym osiąganiu dobrych wyników w nauczaniu i wychowaniu, jest zagwarantowanie uczniom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym odpowiedniej formy ubezpieczenia.

Na naszej stronie internetowej będziemy prezentować oferty, które uznamy za interesujące i korzystne z punktu widzenia rodziców, pozostawiając decyzję i wybór radom rodziców i dyrektorom szkół. Zaczynamy od SKOK UBEZPIECZENIA

Wojciech Starzyński Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Rodzice w gminie Lubicz

23 March 2012

19 marca br. z inicjatywy i pod patronatem Wójta gminy Lubicz p. Marka Olszewskiego, przy udziale Fundacji ''Rodzice Szkole'', odbyła się konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Gminy Lubicz.


Więcej

Mazowiecka oświata w rękach obywateli

19 March 2012

16 marca br. konferencją: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Powiatu Wołomińskiego zainaugurowaliśmy realizację  programu: Mazowiecka oświata w rękach obywateli.

 


Więcej

W Sejmie o nowej podstawie programowej

17 March 2012

15 marca br. odbyło się spotkanie Sejmowej Podkomisji d/s Jakości Kształcenia  i Wychowania poświęcone  omówieniu przygotowań do wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych,  nowej podstawy programowej.
Niestety  w wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz większości Posłów, zabrakło refleksji, że zmiany programowe dotyczą nie tylko dyrektorów szkół i nauczycieli, ale również, a może przede wszystkim, uczniów i rodziców.
Te dwie grupy, będące znaczącym partnerem środowiska szkolnego, zostały w polityce informacyjnej MEN,  dotyczącej promowania zmian programowych, zupełnie niedostrzeżone i pominięte.
Zwrócił na to uwagę Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji ''Rodzice Szkole'' podkreślając, że takie postępowanie jest kontynuacją niedobrego obyczaju nieuwzględniania przez władze oświatowe, w bardzo ważnych sprawach dotyczących ich dzieci,  głosu rodziców i rad rodziców.

W Piastowie : Na rowerze jeżdżę w kasku

15 March 2012

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Piastowa wspólnie z Urzędem Miasta, w ramach akcji Na rowerze jeżdżę w kasku zorganizowała dla uczniów szkół Piastowa Konkurs Plastyczny, którego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży, bezpiecznego sposobu jazdy na rowerze


Więcej

Konkurs dla rad rodziców „Mam 6 lat”

13 March 2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie „Mam 6 lat",  skierowanym do rad rodziców w szkołach i przedszkolach. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami.

Więcej informacji po kliknięciu tutaj


Więcej

Wielkopolskie Porozumienie Rad Rodziców

9 March 2012

W dniu 7 marca br. zawiązało się Wielkopolskie Porozumienie Rad Rodziców skupiające rady rodziców szkół Miasta Poznania i powiatu poznańskiego.


Więcej

W Piastowie o przeciwdziałaniu uzależnieniom

5 March 2012

W cyklu konferencji poświęconych miejscu i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie, gościliśmy 29 lutego br. w Piastowie.

Ta podwarszawska miejscowość wyróżnia się na mapie edukacyjnej regionu wyraźnym zaangażowaniem władz (przede wszystkim burmistrza: Pana Marka Kubickiego i grupy Radnych miejskiego samorządu) na rzecz partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów piastowskich szkół.

W trakcie konferencji poświęconej przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży - głos zabierali: dyrektorzy szkół, rodzice i radni, zgodnie podkreślając, że skuteczne zapobieganie uzależnieniom (których lista, w XXI wieku ciągle się wydłuża) wymaga stałej współpracy całego lokalnego środowiska – w szczególności rodziców, nauczycieli i samorządów uczniowskich.

Problemy podjęte na konferencji będą szerzej omawiane w czasie warsztatów, które Fundacja „Rodzice Szkole” przeprowadzi jeszcze w marcu br. w ramach projektu: Miejsce i rola rodziców i rad rodziców Piastowa w programie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci młodzieży

 

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

2 March 2012

Pani Krystyna Szumilas zaprosiła organizacje rodzicielskie do udziału w tworzonym przy Ministrze Edukacji Narodowej Forum Rodziców.

Fundacja „Rodzice Szkole” przyjęła tę inicjatywę z nadzieją na autentyczny dialog (w przeciwieństwie do pozorowanych działań poprzedniej ekipy MEN) i wspólne dążenie do rozwiązań dobrze służących polskiej oświacie.

Dla środowisk rodzicielskich, skupionych wokół Fundacji, sprawdzianem intencji p. Minister będzie Jej stosunek do zgłoszonego 20 grudnia 2011 roku projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Proponowana przez nas zmiana wyposaży rady rodziców w uprawnienia umożliwiające prowadzenie aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkoły, m. in. ułatwiające pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację jej celów statutowych.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” z wizytą w Białej Podlaskiej

1 March 2012

Fundacja ''Rodzice Szkole'', korzystając z dwudziestoletniego doświadczenia budowania społecznej oświaty, włącza się w pomoc przy tworzeniu szkół prowadzonych przez rodziców i nauczycieli. Szerzej pisze o tym Prezes Zarządu Fundacji p. Wojciech Starzyński.


Więcej

Opowiedzmy naszym dzieciom o Wyklętych

26 February 2012

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to okazja, aby przypomnieć naszym dzieciom o ludziach, którzy życie w zgodzie ze słowami Bóg, Honor, Ojczyzna traktowali jako obowiązek patriotyczny, a za wierność tym słowom umierali w sowieckich łagrach i UB-eckich więzieniach.

Wojciech Starzyński


Więcej

Podziękowania

25 February 2012

Dziękujemy:

Panu Bogdanowi Brolowi za szybką reakcję na nasz apel z dnia 16 stycznia br. i przekazanie na bieżącą działalność Fundacji, przede wszystkim jej sekretariatu, kwoty w wysokości 500 zł.

Panu Andrzejowi Barwińskiemu za zgromadzenie 205 podpisów osób popierających, zgłoszony przez Fundację „Rodzice Szkole”, projekt ustawy wyposażający rady rodziców w możliwość dokonywania przez nie czynności prawnych niezbędnych do prowadzenia aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkół (m. in. umożliwiających gromadzenie środków finansowych na działalność statutową szkół).

Panu Jerzemu Wiśniewskiemu za przygotowanie formularza umożliwiającego osobom popierającym ww. projekt złożenie podpisów drogą elektroniczną.

Fundacja „Rodzice Szkole"

Mazowiecka oświata w rękach obywateli

20 February 2012

Fundacja ''Rodzice Szkole'' i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli dążąc do tego aby szkoła była miejscem współpracy: nauczycieli, rodziców, uczniów,
samorządowej administracji oświatowej i środowisk obywatelskich, rozpoczęły realizację programu

Mazowiecka oświata w rękach obywateli

Projekt ten spotyka się z dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności, upatrujących w jego realizacji i poszerzeniu na obszar całego kraju szansę na wspólną refleksję i działanie na rzecz poprawy kondycji edukacji w Ich małych ojczyznach.

Zwróciliśmy się do Marszałków Województw i Wojewodów z propozycją współpracy oraz do Prezydentów  miast i Starostów Powiatów z propozycją organizacji konferencji pt.: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie.

Proszę o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji, m. in. poprzez zamieszczenie jej w lokalnych mediach oraz na witrynach internetowych zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji .

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Konferencja w Ostrołęce

11 February 2012

Dnia 8 lutego br. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Mazowiecka oświata w rękach obywateli”. W murach Szkoły. Podstawowej z nr 1 w Ostrołęce gościła nas Pani Dyrektor Jabłonowska, a rozpoczęcie uświetnił występ 60-osobowego chóru młodzieżowego pod kierownictwem Pani Marzeny Daniszewskiej...


Więcej

Poznańskie spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców

10 February 2012

W dniu 1 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu odbyło się- z inicjatywy osób uczestniczących w październikowej Konferencji pt. Miejsce i rola rodziców w poznańskiej oświacie –spotkanie Rad Rodziców w celu utworzenia Porozumienia Rad Rodziców...Więcej

Rodzice oraz Samorządy Terytorialne Partnerzy czy Przeciwnicy?

5 February 2012

Fundacja „Rodzice Szkole” z wielką troską przygląda się procesowi likwidowania przez samorządy terytorialne szeregu szkół. Zdajemy sobie sprawę, że realia ekonomiczne muszą być w działalności samorządu uwzględniane i do takich działań zmusza je często zła sytuacja finansowa, ale uważamy, że nie powinna ona być jedynym kryterium przy kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej. Szkoła, to nie tylko miejsce nauki dzieci, ale również  bardzo często ważny ośrodek oświatowo-kulturalny, to miejsce wokół którego organizuje się lokalna aktywność obywatelska- buduje się społeczeństwo obywatelskie...Więcej

Ustawa o systemie informacji oświatowej w Trybunale Konstytucyjnym

3 February 2012

2 lutego br. miała miejsce konferencja prasowa, na której przedstawiciele środowisk obywatelskich: p. Anna Ciupa z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, p. Małgorzata Szumańska z Fundacji Panoptykon i p. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” oraz p. Kazimierz M. Ujazdowski poseł na Sejm RP, przedstawili wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów uchwalonej w ubiegłej kadencji Parlamentu ustawy o systemie informacji oświatowej...


Więcej

Żoliborscy rodzice w obronie szkół

30 January 2012

W dniu 27. stycznia br. odbyła się sesja Rady Dzielnicy Warszawa – Żoliborz poświęcona konkursowi na dyrektora Gimnazjum nr 55 im. J. Bytnara ps.„Rudy” Al. Wojska Polskiego 1a  oraz zmianie siedziby Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek"ul. Filarecka 2...


Więcej

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie

26 January 2012

W naszej ocenie przyczyną konfliktu  jest brak autentycznego dialogu pomiędzy władzami m. st. Warszawy i Dzielnicy Bielany, oraz lokalnymi środowiskami obywateli, przede wszystkim rodzicami dzieci uczęszczających do ww. szkoły. Za ten brak dialogu odpowiedzialne są władze samorządowe, nie uwzględniające przy podejmowaniu decyzji nie tylko opinii mieszkańców, ale również odrzucające, zgłaszane przez radę rodziców propozycje prowadzące do poprawy kondycji finansowej Szkoły i tym samym stworzenia warunków do jej dalszego funkcjonowania (bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez m. st. Warszawę)...


Więcej

W Sejmie o kierunkach działań Ministra Edukacji Narodowej

12 January 2012

11 stycznia br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, na którym Pani Minister Krystyna Szumilas przedstawiła planowane przez resort edukacji działania w zakresie oświaty i wychowania.

Podkreślając, że system oświaty wymaga stabilizacji, a nie ciągłych zmian, zadeklarowała wolę kontynuowania polityki oświatowej poprzedniej ekipy.

W bardzo ożywionej dyskusji,  głos zabrało kilkunastu posłów i przedstawiciele licznie przybyłych organizacji obywatelskich, w tym Wojciech Starzyński -  Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”...


Więcej

Zapraszamy samorządy terytorialne do współpracy

2 January 2012

Nawiązując do programu: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców, Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP propozycję wspólnego zorganizowania cyklu konferencji nt. „Miejsca i roli rodziców w samorządowej oświacie”.

Zaproponowaliśmy również  spotkanie przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” z Zarządami ww. Związków celem wypracowania jednolitej strategii na rzecz  wzmacniania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorządy terytorialne. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym zainteresowaniem samorządów i otworzy nowy rozdział na polu uspołecznienia polskiego systemu edukacji.

Wojciech Starzyński


Więcej

Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców

30 December 2011

Dostrzegając znaczenie roli rodziców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki oświatowej oraz potrzebę wspierania przez samorząd terytorialny rad rodziców w ich działaniach na rzecz szkół własnych dzieci, Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała program: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców, którego celem jest przyspieszenie procesu uspołecznienia polskiej oświaty, poszerzenie obszarów aktywności obywatelskiej oraz budowa, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego...


Więcej

Rodzice! Nowelizujemy ustawę o systemie oświaty

21 December 2011

Odpowiadając na oczekiwania, licznych, współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, rad rodziców, 20 grudnia br. złożyliśmy na ręce Pani Minister Krystyny Szumilas projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wyposażający rady rodziców w uprawnienia do dokonywania czynności prawnych  umożliwiających prowadzenie aktywnej i efektywnej działalności na rzecz szkoły. Zamieszczając pełny tekst wystąpienia zwracamy się do rodziców, nauczycieli, uczniów, radnych samorządów terytorialnych - wszystkich dla których uspołecznienie polskiej oświaty jest kluczem do nowoczesnej szkoły XXI wieku - o poparcie naszego wniosku poprzez złożenie podpisu na załączonym formularzu.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Spotkanie Liderów środowisk rodzicielskich

12 December 2011

10 grudnia br. odbyło się spotkanie regionalnych Przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie którego podjęto szereg - ważnych dla Fundacji - postanowień...


Więcej

W obronie polskiej rodziny - list do Premiera RP

8 December 2011

W związku z planowanym podniesieniem od 1 stycznia 2012 roku stawki VAT na ubranka i buty dziecięce Fundacja Rodzice Szkole skierowała list do Premiera Donalda Tuska...


Więcej

5. grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 December 2011

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" składa życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza...


Więcej

Siedlce – oświata otwarta dla rodziców

1 December 2011

„Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie miasta Siedlce” to tytuł konferencji, która się odbyła pod patronatem Prezydenta Siedlec p. Wojciecha Kudelskiego 30 listopada. Jej organizatorami było: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Fundacja „Rodzice Szkole”...


Więcej

Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją

30 November 2011

W dniach 25 i 26 listopada w Sobieszewie (województwo pomorskie) odbyła się, pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Gdańska - Pana Pawła Adamowicza - organizowana przez Kwaterę Główną ZHP, konferencja "Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją"...


Więcej

W Białymstoku - razem na rzecz ucznia

30 November 2011

W dniach 16/17 listopada 2011 r. odbyła się, organizowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku p. Tadeusza Truskolaskiego, konferencja pt. "Razem na rzecz ucznia".

Uczestniczył w niej Leszek Fiedorowicz - Przedstawiciel Fundacji „Rodzice Szkole" w województwie podlaskim i Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku - prezentując m.in. inspirującą rolę naszej Fundacji w tworzącym się ogólnopolskim ruchu rad rodziców. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z konferencji i wystąpieniem p. Fiedorowicza i cieszymy się z coraz szerszego uczestnictwa środowisk skupionych wokół naszej Fundacji w budowaniu Polski Obywatelskiej...


Więcej

Obowiązek szkolny dla sześciolatków od roku 2014

29 November 2011

Z satysfakcją informujemy, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej został przygotowany projekt ustawy zmieniającej termin spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie na rok 2014. Ciesząc się z powyższego, z przykrością stwierdzamy, że wśród organizacji obywatelskich, do których MEN przesłał w/w projekt do zaopiniowania zabrakło Fundacji „Rodzice Szkole” i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. W powyższej sprawie Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” skierował list do Pani Minister Edukacji Narodowej...


Więcej

Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci

26 November 2011

Pod patronatem Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, dniach 25/26 listopada br. odbyła się konferencja: „Rodzice jako wolontariusze i uczestnicy edukacji swoich dzieci”. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu rodziców i nauczycieli – przedstawicieli polskich środowisk rodzicielskich (stowarzyszeń, fundacji i rad rodziców) oraz kilka organizacji z Europy Zachodniej...


Więcej

List gratulacyjny dla Ministra Edukacji Narodowej

21 November 2011

Z okazji powołania Pani Krystyny Szumilas na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu Fundacji Rodzice Szkole przesłał list z gratulacjami...


Więcej

„Siłaczki” na warszawskich Bielanach – szczęśliwy finał?

18 November 2011

W dniu 14.listopada br., w Szkole Podstawowej nr 273 w Warszawie (o której pisaliśmy 30 października) odbyło się spotkanie: przedstawicieli rady szkoły, rodziców – inicjatorów powołania rady rodziców, dyrektora i pedagoga szkolnego oraz przedstawiciela Fundacji "Rodzice Szkole" - Prezesa Zarządu Wojciecha Starzyńskiego...


Więcej

Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca

17 November 2011

Zakończyliśmy realizację drugiej edycji projektu Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca...


Więcej

VI Kongres Obywatelski

7 November 2011

JAKI ROZWÓJ, JAKA EDUKACJA W XXI WIEKU? - był to tematyczny obszar debaty, która odbyła się 5. listopada br. w auli Politechniki Warszawskiej. Dyskusje odbywały się w ośmiu oddzielnych sesjach tematycznych, podczas których stawiano główne pytania, na które próbowało odpowiedzieć ponad 1000 zgromadzonych uczestników kongresu...


Więcej

„Rada rodziców szkoły” czy „Rada rodziców przy szkole”

31 October 2011

Felieton Prezesa Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" - Wojciecha Starzyńskiego - na temat różnic w rozumieniu miejsca i roli rodziców w życiu szkoły..


Więcej

Konferencja Poznańskich Rad Rodziców

30 October 2011

W dniu 26 października 2011r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu odbyła się, zorganizowana z inicjatywy Pani dyr. Mirosławy Grzemba–Wojciechowskiej - przedstawiciela Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim -  i Przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu Jerzego Wiśniewskiego konferencja pt.

Miejsce i rola rodziców w poznańskiej oświacie.


Więcej

„Siłaczki” na warszawskich Bielanach - czyli rodzice pokonujący przeciwności

30 October 2011

We wrześniu br. kilkoro rodziców z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 273 próbując powołać radę rodziców odkryło szereg nieprawidłowości w działaniach funkcjonującej na terenie szkoły rady szkoły i spotkało się z zablokowaniem ich inicjatywy...


Więcej

Europejski Kongres Gmin Wiejskich

21 October 2011

19-20 października w Warszawie obradował Europejski Kongres Gmin Wiejskich. Jedna z debat Kongresu została poświęcona sprawom oświaty...


Więcej

Stalowa Wola - samorządowy lider oświaty obywatelskiej

20 October 2011

W dniu 18. października br., konferencją w Stalowej Woli, rozpoczęliśmy cykl spotkań organizowanych wspólnie z samorządami terytorialnymi, poświęconych miejscu i roli rodziców w polskim systemie oświaty. Wzięli w niej udział dyrektorzy i przedstawiciele rad rodziców stalowowolskich szkół oraz radni i prezydent miasta p. Andrzej Szlęzak...


Więcej

Konferencja - Miejsce i rola rodziców i rad rodziców w polskim systemie edukacyjnym

15 October 2011

Władze samorządowe Stalowej Woli i Fundacja "Rodzice Szkole" zapraszają:  przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół,nauczycieli i pracowników administracji oświatowej, na konferencję: Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacji, która odbędzie się 18 października br. o godz. 11.00 w Stalowej Woli.


Więcej

Konferencja - miejsce i rola rodziców w poznańskiej oświacie

15 October 2011

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu i Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają na Konferencję Poznańskich Rad Rodziców na temat miejsca i roli rodziców w poznańskiej oświacie, która odbędzie się 26 października 2011r. o godz. 17:00, w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Poznaniu przy ul. R. Traugutta 42...


Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14 October 2011

Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Przyjaciele,

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem tych, dla których piękne i mądre słowa Kanclerza Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” stanowią przesłanie i drogowskaz w codziennej działalności publicznej.

Mówiłem o tym przed kilkoma dniami do studentów studiów pedagogicznych, inaugurując realizację przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Rodzice - Szkoła – Demokracja i postulowałem jednocześnie budowanie płaszczyzny współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów i polityków samorządowych aby było możliwe wspólne tworzenie szkoły obywatelskiej na miarę wyzwań XXI wieku, odpowiadającej naszym marzeniom i oczekiwaniom.

Życzę wszystkim, dla których ta idea stanowi ważny impuls aktywności obywatelskiej, aby Dzień Edukacji Narodowej był świętem pełnym radości, rozpoczynającym realizację odważnych planów pozwalających zmieniać narodową oświatę w duchu poszanowania wielowiekowej polskiej tradycji i chrześcijańskich korzeni Europy.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Rodzice, Szkoła, Demokracja

10 October 2011

8. października wykładem, inaugurującym dwudziesty rok akademicki na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, wygłoszonym przez Wojciecha Starzyńskiego, zapoczątkowaliśmy realizację przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” programu: Rodzice – Szkoła - Demokracja...


Więcej

Sytuacja Matek w Europie

9 October 2011

Klub Inteligencji Katolickiej i Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

zaprasza na spotkanie z

Madeleine Wallin  i Marielle Helleputte - przewodniczącą i sekretarz
Europejskiej Federacji Osób Aktywnych w Domu - FEFAF.


Spotkanie przybliżające działalność federacji połaczone będzie z dyskusją na temat raportu

Sytuacja  Matek w Europie opracowanego w ramach projektu Family Platform przez Światowy Ruch Matek - sekcję europejską
(dodatkowe informacje w załącznikach)

czwartek, 20 października o godz 18.00 w siedzibie KIK 
ul. Freta 20/24 A - budynek w drugim rzędzie w ogrodzie


Więcej

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

8 October 2011

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

przekazuję informacje o konkursie: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", mając nadzieję, że brak - wśród adresatów - rodziców, nie wynika ze złej woli a jedynie z niedopatrzenia organizatorów.

Łączę wyrazy szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Piknik Rodzinny w Tarnobrzegu

3 October 2011

Zamieszczając informację o Rodzinnym Pikniku zorganizowanym przez radę rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu gratulujemy naszym tarnobrzeskim Przyjaciołom kolejnej bardzo udanej inicjatywy. Zachęcamy rady rodziców do przesyłania informacji o podobnych wydarzeniach w Państwa środowiskach. Będziemy je publikowali, propagując przykłady dobrych praktyk i tworząc „ogólnopolską mapę aktywności rodzicielskiej”.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Spotkanie wrocławskich rad rodziców

28 September 2011

27. września br., w pięknej scenerii budynku Starej Giełdy, miało miejsce spotkanie przedstawicieli kilkunastu wrocławskich rad rodziców, którego celem była dyskusja na temat miejsca i roli rodziców wrocławskich szkół i przedszkoli...


Więcej

Czas poważnie porozmawiać o zmianie Karty Nauczyciela

25 September 2011

„Czas poważnie porozmawiać o zmianie Karty nauczyciela” to tytuł artykułu, który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 23-25 września 2011. Polecamy go Państwa uwadze...Więcej

List od Rzecznika Praw Obywatelskich

23 September 2011

Fundacja „Rodzice Szkole” otrzymała od p. prof. Ireny Lipowicz - Rzecznika Praw Obywatelskich list dotyczący poradnika: „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”. Ocena, tej unikalnej w skali kraju publikacji, przynosi autorom wiele radości i satysfakcji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

List do środowiska ruchu "Ratuj Maluchy"

16 September 2011

W dniu 16. września br. Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" skierował do środowiska ruchu obywatelskiego "Ratuj Maluchy" list zapraszający rodziców do aktywnego włączenia się w działalność rad rodziców w szkołach ich dzieci.

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

Miejsce i rola rodziców w szkołach Warszawy i Mazowsza

9 September 2011

Informujemy, że pierwsze w roku szkolnym 2011/2012 Forum Edukacyjne przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się 20 września br. o godz. 16.00 w sali 228 na pl. Bankowym w Warszawie, zostanie poświęcone dyskusji nt.: Miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty...


Więcej

Warszawa - bezpłatne szkolenia

9 September 2011


Fundacja "Rodzice Szkole" zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu


Tworzymy program wychowawczy i profilaktyki dla naszej szkoły

 

Szkolenia skierowane są do rodziców czynnie działających w radach rodziców szkół publicznych, nauczycieli (w szczególności wychowawców klas) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych działających w samorządach uczniowskich .

Termin szkoleń:

19 listopada - brak miejsc

24 listopada - godzina 18:00, Fundacja "Rodzice Szkole", ul. Marszałkowska 140/62c - wolne miejsca

1 grudnia - godzina 18:00, SP 289 na Bielanach - ul. Broniewskiego 99a - wolne miejsca

7 grudnia - godzina 18:00, Fundacja "Rodzice Szkole", ul. Marszałkowska 140/62c - wolne miejsca

10 grudnia - brak miejsc

 

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres: szkolenia@rodziceszkole.edu.pl lub telefonicznie: 798640542

Projekt finansowany przez M.St. Warszawa

 

 Środowiska rodziców przed nowymi wyzwaniami

8 September 2011

W dniu 3. września br., na zaproszenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, po raz kolejny spotkali się liderzy środowisk rodzicielskich z różnych stron kraju. Rozmawialiśmy  m. in. o podejmowanych w okresie wakacyjnym działaniach, mających na celu upowszechnianie wiedzy nt. sytuacji i roli rodziców w polskim systemie oświaty...


Więcej

Nasi Pełnomocnicy

8 September 2011

Pełnomocnicy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” upoważnieni do podejmowania, na wyznaczonym obszarze, działań na rzecz promocji i realizacji statutowych celów Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Imię i nazwisko
Teren
Numer telefonu
Adres e-mail
Renata Bogacka-Andrzejewska Legionowo i pow. legionowski 609 682 810 rbogacka-andrzejewska@wp.pl
Małgorzata Cofała miasto Otwock i pow. otwocki 602 456 008 otwock-rodzice@wp.pl
Mirosława Grzemba-Wojciechowska woj. wielkopolskie 602 155 310,
618 333 548
sp5@po.home.pl
Maria Idźkowska woj. mazowieckie 501 283 247 mariaid@interia.pl
Magdalena Jońska Warszawa - Dzielnica Bielany

602 492 286

magdalena.jonska@wp.pl

Elżbieta Kamińska Warszawa - Dzielnica Ursynów

795 357 609

ibisek6@gmail.com

Aneta Rybka

woj. kujawsko - pomorskie

506 055 865

at.rybka@wp.pl

Bogdan  Brol

woj. śląskie

602 463 108

firma@bogdanbrol.pl

Leszek Fiedorowicz

woj. podlaskie

604 119 339

fleszekf@gmail.com

Mirosław Laszuk woj. pomorskie 509 384 194 ytap@wp.pl
Krzysztof  Zuba woj. podkarpackie 794 923 558 k.zuba@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawicielem Zarządu Fundacji w województwie łódzkim jest:

Rafał Gronowski tel.: 48 600 036 551, a-mail: rafalgronowski@o2.pl


Szkoła z Pasją

5 September 2011

Minister Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. Jest to przesłanie, które powinno służyć ożywieniu aktywności wszystkich osób związanych ze szkołą (w tym rodziców i lokalnych środowisk obywatelskich)  oraz spowodować, by miejsce nauki stało się dla uczniów przyjazne i ciekawe, by uczniowie, angażowali w realizację projektów, przy których będą uczyć się współpracy, aktywności obywatelskiej i wrażliwości na potrzeby innych.


Wojciech Starzyński


Więcej

List do Forum Rodziców Szkół Polskich

1 September 2011

...w imieniu środowisk rodziców współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, dążących do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz uspołecznienia i demokratyzacji polskich szkół, chciałbym przekazać rodzicom - obywatelom niepodległej Litwy, którzy mają odwagę bronić prawa do wychowania dzieci według swojego systemu wartości i zachowania tożsamości narodowej - najszczersze wyrazy solidarności i poparcia...

Fragment listu Prezesa Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" - Wojciecha Starzyńskiego


Więcej

Jak założyć rachunek bankowy?

30 August 2011

Bardzo ważnym elementem w działalności rady rodziców jest prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej. Niezbędne do tego jest posiadanie własnego rachunku bankowego: prostego w obsłudze, taniego i łatwo dostępnego dla wszystkich użytkowników.

Polecamy radom rodziców ofertę Banku Pocztowego S.A., która w naszej ocenie spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Adres do korespondencji:

Bank Pocztowy S.A.

ul Puławska 111b

02-707 Warszawa

www.pocztowy.pl

 

W celu skontaktowania się z Doradcą znajdź na mapie najbliższą placówkę - http://www.pocztowy.pl/instytucje/mapa.html


Więcej

Spotkanie „Meritum” z Prezesem Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

16 August 2011

W drugim tegorocznym numerze kwartalnika Meritum (wydawanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli), poświęconym sprawom relacji rodziców ze szkołami Wojciech Starzyński przedstawia   historię, dokonania i plany środowisk rodzicielskich skupionych wokół Fundacji „Rodzice Szkole”.


Więcej

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie SIO

12 August 2011

W związku z wszczęciem przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w sprawie Ustawy o systemie informacji oświatowej, Prezes Zarządu Fundacji „ Rodzice Szkole”, Wojciech Starzyński skierował do Sygnatariuszy Apelu list...


Więcej

Programy edukacyjne kandydatów do Parlamentu RP

6 August 2011

Fundacja „Rodzice Szkole” oraz redakcja miesięcznika Edukacja i Dialog zwróciły się do ugrupowań politycznych, ubiegających się w nadchodzących wyborach parlamentarnych o mandaty poselskie i senatorskie,  z propozycją zaprezentowania ich programów edukacyjnych i  przeprowadzenia debaty redakcyjnej poświęconej przyszłości polskiej szkoły.


Więcej

Rodzice, szkoła, demokracja

24 July 2011

Rodzice, szkoła, demokracja - to tytuł przedmiotu, który Fundacja „Rodzice Szkole” proponuje jako element oferty programowej dla szkół wyższych...


Więcej

SIO w Trybunale Konstytucyjnym

15 July 2011

15 lipca br. miała miejsce konferencja prasowa posła na Sejm RP, pana Kazimierza Ujazdowskiego, dotycząca wniosku o niezgodność z Konstytucją RP ustawy o SIO, skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego...


Więcej

Obywatele czy pariasi?

14 July 2011

Z sympatią przyglądałem się obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, dotyczącej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zapoczątkowanej przez środowisko ruchu „Ratuj maluchy”. (...) trudno nie uznać, że największą wartością tej akcji jest 345 tys. (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy) podpisów obywateli, którzy w ten sposób dają wyraz troski o przyszłość polskiej szkoły (a nie, jak twierdzą niektórzy politycy, zabiegają jedynie o partykularne interesy własnych dzieci)...

Na podstawie tego tekstu powstał artykuł „Nie ignorować głosu społeczeństwa” opublikowany 27 lipca w dziale Opinie Dziennika Gazety Prawnej.


Więcej

Podsumowanie programu rodzicielskiego realizowanego przez stołeczny samorząd

12 July 2011

W dniu 11 lipca, z inicjatywy dyrektora Warszawskiego Centrum Inowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, pana Arkadiusza Walczaka, kilkanaście środowisk rodzicielskich, rozmawiało o ofercie WCIES kierowanej do warszawskich rodziców...


Więcej

Spotkanie liderów lokalnych środowisk rodzicielskich

11 July 2011

W dniu 9 lipca 2011r., w siedzibie Fundacji „Rodzice Szkole” spotkali się przedstawiciele kilkunastu środowisk rodzicielskich z całego kraju. Rozmawialiśmy o miejscu i roli rodziców w polskim systemie edukacji, w kontekście ponad dwudziestu lat doświadczeń i nowych wyzwań, jakie pojawiają się przed polskimi rodzicami. Dzieląc się doświadczeniami z własnej działalności zastanawialiśmy się, czy mamy odwagę i determinację, aby podjąć się organizowania lokalnych środowisk rodzicielskich pełniąc rolę edukatorów i potencjalnych ich liderów...


Więcej

Ratuj Maluchy - obywatelski projekt ustawy oświatowej w Sejmie

4 July 2011

4 lipca projekt obywatelski ustawy trafił do sejmu z ponad 330 tysięcami podpisów!!!
Informację o tym wydarzeniu podały wszystkie media.

Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zaprasza do udziału w kolejnych akcjach:

 

Kolejne zadanie przed nami !
Praca domowa na wakacje: Napiszcie nam o problemach w Waszej szkole na adres mojaszkola2011@gmail.com

Raport o stanie szkół przedstawimy w sejmie. Szczegóły akcji: tutaj

Drugie zadanie: Wyślijcie z wakacji pocztówkę do marszałka sejmu, żeby pamiętał, że projekt jest dla nas ważny. Szczegóły: tutaj

 

Gratulujemy sukcesu akcji i popieramy nowe inicjatywy!

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły" w Nowym Sączu

29 June 2011

27 czerwca br. odbyło się kolejne szkolenie w ramach III edycji projektu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły". Fundacja "Rodzice Szkole" miała przyjemność gościć w Nowym Sączu...


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły"

23 June 2011

W czerwcu i lipcu br. ,Fundacja „Rodzice Szkole” w ramach  III edycji, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski, programu Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, organizuje cztery szkolenia dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół i pracowników samorządowych (w  Poznaniu, Siedlcach, Nowym Sączu, Oławie).

Jednocześnie w ramach w/w projektu przygotowujemy kilkunastu liderów lokalnych środowisk rodzicielskich do roli edukatorów rad rodziców na terenie poszczególnych województw.

 

Relacje ze szkoleń


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły" w Siedlcach

21 June 2011

20 czerwca, na zaproszenie władz Miasta Siedlce, Fundacja "Rodzice Szkole" miała przyjemność przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół i pracowników samorządowych - w ramach projektu „Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”...


Więcej

Ustawa o systemie informacji oświatowej do Trybunału Konstytucyjnego

16 June 2011

W dniu 16 czerwca br. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole", zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o systemie informacji oświatowej...


Więcej

III edycja programu "Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły"

14 June 2011

Spotkaniem z przedstawicielami rad rodziców poznańskich szkół, 13 czerwca br. , rozpoczęliśmy cykl czterech szkoleń, organizowanych w ramach III edycji programu Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Iinformujemy, że podobne szkolenia odbędą się w najbliższym czasie w Siedlcach, Nowym Sączu i Oławie.

Jednocześnie w ramach w/w projektu przygotowujemy kilkunastu liderów lokalnych środowisk rodzicielskich do roli edukatorów rad rodziców na terenie poszczególnych województw...Więcej

List do sygnatariuszy Apelu w sprawie SIO

7 June 2011

Szanowni Państwo,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski podpisał, uchwaloną przez Parlament RP, ustawę o systemie informacji oświatowej.

Fundacja „Rodzice Szkole”, będąc inicjatorem działań na rzecz ograniczenia zakresu gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej danych osobowych uczniów i absolwentów szkół, zwracała uwagę, że zawarte w ustawie zapisy zdecydowanie wykraczają poza standardy obowiązujące w demokratycznym świecie i stanowią zagrożenie podstawowych swobód obywatelskich.

Szanując demokratyczne zasady państwa prawa, przyjmujemy decyzję Pana Prezydenta, aczkolwiek trudno ją uznać za satysfakcjonującą dla wielu środowisk i tysięcy obywateli, czynnie popierających nasze stanowisko.

Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie miesiące solidaryzowali się z nami i zwracam się do Parlamentarzystów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie ustawy o systemie informacji oświatowej do Trybunału Konstytucyjnego, mając nadzieję, że ograniczy on gromadzenie w SIO indywidualnych danych o uczniach, w tym danych wrażliwych.

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

O systemie informacji oświatowej w GIODO

5 June 2011

W dniu 2. czerwca br. miała miejsce, zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, konferencja poświęcona ochronie danych osobowych w sektorze oświaty.

Wśród wielu zagadnień, dotyczących bardzo ważnych i nadzwyczaj aktualnych w zarządzaniu szkołami propozycji przekazywania przez Internet szeregu danych dotyczących uczniów i ich rodzin oraz tworzenia elektronicznej dokumentacji szkół (np. szkolnych dzienników elektronicznych), pojawiła się sprawa ustawy o systemie informacji oświatowej....


Więcej

Uczmy się od Węgrów

4 June 2011

W dniu 1 czerwca br., na zaproszenie Ambasadora Węgier Pana Imre Molnara, przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych (w tym Fundacji „Rodzice Szkole” i współpracujących z naszym środowiskiem stowarzyszeń: Związku Dużych Rodzin Trzy Plus i Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców) wzięli udział w spotkaniu z Panem Miklosem Solteszem, ministrem ds. Socjalnych, Rodziny i Młodzieży Węgier...


Więcej

Miejsce i rola rodziców w szkołach Warszawy i Mazowsza

2 June 2011

Z satysfakcją informujemy, że na wniosek Prezesa Fundacji „Rodzice Szkole” Wojciecha Starzyńskiego kolejne spotkanie Forum Edukacyjnego przy Wojewodzie Mazowieckim, które odbędzie się 20 września br. zostanie poświęcone dyskusji nt.: Miejsca i roli rodziców w szkołach Warszawy i Mazowsza...


Więcej

Czy można powtórzyć konkurs na dyrektora szkoły?

1 June 2011

W dziale „Pytania i Odpowiedzi” prezentujemy interesujący przypadek dotyczący problemów poruszanych w artykule Konkurs na dyrektora szkoły, kolejne wyzwanie dla rady rodziców, zamieszczonym na naszej witrynie w dniu 11 kwietnia br. Zachęcamy do lektury.


Więcej

Kongres OFRRiOR odwołany

31 May 2011

Z wielkim żalem informujemy, że ze względu na niezbyt wielkie zainteresowanie rad rodziców uczestnictwem w zaproponowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” inicjatywie powołania Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich podjęliśmy, wspólnie ze środowiskami dostrzegającymi potrzebę szerszej platformy debaty i wymiany poglądów w sprawach dotyczących polskiej szkoły, decyzję o odwołaniu planowanego na dzień 4. czerwca br. Kongresu Założycielskiego...

 


Więcej

Czy rada rodziców ma prawo do konta?

30 May 2011

O działaniach podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” na rzecz jednoznacznego określenia statusu rad rodziców umożliwiającego tym organom szkoły prowadzenie własnego rachunku bankowego pisze w Gazecie Prawnej red. Artur Grabek.


Więcej

Rodzice szkole – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

26 May 2011

Rodzice szkole – doświadczenia, perspektywy, wyzwania

20 lat batalii o prawa rodziców w szkole

Historia i dorobek ostatnich dwudziestu lat w obszarze praw rodziców w szkole obejmuje szereg inicjatyw obywatelskich, programów edukacyjnych i rozwiązań prawnych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

1.      wprowadzenie, w wyniku działań Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które potrzebę uspołecznienia oświaty publicznej podkreślało od początku swojej działalności dając temu wyraz w Deklaracji Programowej przyjętej 22 stycznia 1989 r., oraz bardzo aktywnie zabiegającego o tego typu regulacje prawne Marka Kunickiego-Goldfingera, do ustawy o systemie oświaty  zapisów mówiących o społecznych organach w systemie oświaty,

2.      opracowanie w roku 1998, z inicjatywy i przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zamówienie Ministra Edukacji Narodowej, programu pod redakcją Marii Mendel o znamiennym tytule „RODZICE W SZKOLE – Rodzice i nauczyciele płaszczyzny współpracy” poświęconego  budowaniu partnerstwa rodzina – szkoła - gmina,

3.      powstanie w roku 2000, w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z inicjatywy Wojciecha Starzyńskiego, członka Gabinetu Politycznego premiera Jerzego Buzka dokumentu zatytułowanego „STANOWISKO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE WSPÓŁPRACY RODZICÓW I NAUCZYCIELI” (mimo iż nie uzyskał on nigdy statusu oficjalnego , co było spowodowane m.in. odwołaniem prof. Mirosława Handke ze stanowiska ministra edukacji narodowej, stanowi znaczącą cezurę w polityce oświatowej tamtych lat);

4.      zorganizowanie w roku 2000, z inicjatywy STO i Parlamentarnego Zespołu „Edukacja Jutra” (którym kierował poseł Jerzy Polaczek) w gmachu Sejmu RP dwóch konferencji (15 kwietnia i 25 listopada ) pod wspólnym tytułem „Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym”. W ich trakcie przedstawiciele rodziców z kilkudziesięciu środowisk:

·        przyjęli wspólne stanowisko odnośnie nowelizacji ustawy o systemie oświaty przedstawiając własną propozycję zapisów art. 53 i 54 (co było podstawą do zmian wprowadzonych do ww. ustawy w kwietniu 2007 r.),

·        powołali Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rodziców,

·        przyjęli uchwaloną przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) EUROPEJSKĄ KARTĘ PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

Z obu konferencji zostały wydane przez STO, w formie broszury, materiały pokonferencyjne.

5.      przygotowanie przez środowiska skupione w Komitecie Założycielskim Ogólnopolskiego Forum Rodziców programu „Rodzice szkole w środowisku lokalnym”, którego celem  było wykształcenie 350 profesjonalnych edukatorów, a następnie w ciągu 7 miesięcy przeszkolenie 40 tys. rodziców i 20 tys. nauczycieli przygotowujące ich do współpracy na terenie szkoły. Uwzględniając skalę projektu i długofalowe skutki społeczne całkowity koszt szacowany na 11 834 200,00 zł nie wydaje się zbyt wygórowany. Niestety żadna z ekip MEN nie zdecydowała się na jego realizację,

6.      wydanie ponad dwudziestu książek i kilkudziesięciu artykułów poświęconych powyższej tematyce m.in.:

·        „Prawa rodziców w szkole” autorstwa W. Starzyńskiego, E. Wieczorka, W. Kołodziejczyka , M. Kunickiego - Goldfingera .(wyd. I 2002 r., wyd. II 2005 r.)

·        „Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy” autorstwa Marii Mendel (2007 r.)

·        „Rodzice w szkole - poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców” autorstwa I. Dzierzgowskiej(wyd. I 1999 r., wyd. II 2001 r.)

·        „Rada Rodziców – sposoby skutecznego działania w szkole, Niezbędnik Aktywnego Rodzica” autorstwa I. Dzierzgowskiej i A. Rękawek (2008 r. )

·        „Faktyczna obecność – jak powołać i prowadzić radę rodziców” autorstwa W. Starzyńskiego (2007 r.)

·        „10 kroków do powołania rady rodziców” e-poradnik i „Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka” autorstwa W. Starzyńskiego (2007 r.)

·        „W poszukiwaniu partnerstwa rodziny szkoły i gminy” autorstwa Marii Mendel (2000 r.)

·        „Vademecum dla rad rodziców” praca zbiorowa pod redakcją Marii Szpilowskiej – prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” (2009 r.)

7.      założenie Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rodziców (przekształconego w Polskie Stowarzyszenie Rodziców), Warszawskiego Oświatowego Porozumienia Rodziców, stowarzyszeń rodziców w Zielonej Górze i Bielsku Białej, ruchu „Ratuj Maluchy”, z którego wyrosło stowarzyszenie ”Rzecznik Praw Rodziców”, Katowickiej Międzyszkolnej Rady Rodziców, Andrychowskiego Forum Rad Rodziców, Forum Rad Rodziców w Pile, Wojewódzkiej Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze Oświaty, Federacji Inicjatyw Oświatowych i szeregu innych zorganizowanych środowisk rodzicielskich zabiegających o partnerską współpracę ze szkołami i  organami władzy publicznej,

8.      powstanie w roku 2006 Fundacji „Rodzice Szkole”, której celem jest „budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznianie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich” (ze statutu fundacji).

Na podkreślenie zasługują inicjatywy organizacji i środowisk rodzicielskich prowadzące do zmian w ustawie o systemie oświaty i realizacja projektów przygotowujących rodziców i nauczycieli do współpracy. Najbardziej znaczące to:

·        działania na rzecz nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzające w art. 53 i 54 zapisy gwarantujące rodzicom możliwość oddziaływania na szkołę ich dzieci (poparte przez Rzecznika Praw Obywatelskich - prof. Andrzeja Zolla w oficjalnym liście skierowanym do Marszałków Sejmu i Senatu),

·        szeroka akcja sprzeciwu w sprawie obniżenia obowiązku szkolnego do lat sześciu i obowiązku przedszkolnego do lat pięciu (dzięki wywołanej przez rodziców debacie publicznej przyjęto rozwiązania bardziej racjonalne w stosunku do propozycji wyjściowych i zdynamizowano proces przygotowania placówek oświatowych do w.w rozwiązań),

·        przeprowadzenie przez Fundację „Rodzice Szkole” cyklu warsztatów i szkoleń dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych m.in. w ramach projektów: „W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej”, „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, „Współpraca pracowników administracji samorządowej z radami rodziców”,

·        przygotowanie przez Fundację „Rodzice Szkole”, na zamówienie władz m.st. Warszawy, cyklu konferencji i szkoleń dla rodziców i dyrektorów z ponad 700 stołecznych szkół oraz poradnika wydanego w formie książkowej dla warszawskich rad rodziców pt. „Obecni i potrzebni”(projekt ten będzie realizowany od września 2010 r.).

II. Plany i perspektywy

Podsumowanie ponad dwudziestoletniej działalności różnych środowisk rodzicielskich nasuwa wniosek, że obecnie powinno się  dążyć do zorganizowania szerszej  ich współpracy umożliwiającej znacznie bardziej skuteczne oddziaływanie na polski system oświaty.

Taką rolę chce spełniać Fundacja „Rodzice Szkole” podejmując prace na rzecz budowania „Obywatelskiego ruchu uspołeczniania polskiej szkoły”, w ramach którego proponujemy:

1.      przeprowadzenie szkolenia rodziców, nauczycieli i pracowników samorządów terytorialnych w zakresie znajomości prawa oświatowego i wzajemnej współpracy (podstawą do tej formy szkoleń obejmujących swoim zasięgiem ponad 30 000 szkół publicznych powinien być program, o którym mowa w części I pkt 5 niniejszego opracowania),

2.      uruchomienie stałego punktu konsultacyjnego udzielającego porad rodzicom i radom rodziców,

3.      założenie portalu informacyjno – społecznościowego oraz internetowej gazety dla rodziców,

4.      organizowanie szkoleń wspomagających samorządy uczniowskie,

5.      rozszerzenie programu „Sieć szkół przyjaznych”, realizowanego pod kierownictwem Michała Kaweckiego w Szczecinie, na teren kilkunastu większych miast,

6.      stworzenie platformy stałej współpracy stowarzyszeń rodzicielskich i rad rodziców,

7.      powołanie zespołu eksperckiego monitorującego zmiany w ustawodawstwie oświatowym i inicjującego nowe regulacje w tym obszarze.

III. Podsumowanie

Doświadczenia demokratycznych państw pokazują wyraźnie, że nie powstanie dobre szkolnictwo bez zaangażowania w ten proces szerokich kręgów społeczeństwa, a szczególnie bez aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły ich dzieci.

Działania obywatelskie podejmowane od początku lat osiemdziesiątych ub. wieku, doprowadziły do wielu zmian i rozwiązań pozwalających na tworzenie systemu oświaty odpowiadającego współczesnym i przyszłym wyzwaniom . Raport ,,Polska 2030” wskazuje dobitnie, że o przyszłości kraju będzie decydował kapitał społeczny. Należy więc podejmować różnorodne działania na rzecz jego poszerzania ze świadomością, że najważniejszym obszarem w tym zakresie jest edukacja narodowa.

Wojciech Starzyński

Wniosek do Prezydenta RP o skierowanie ustawy o SIO do Trybunału Konstytucyjnego

18 May 2011

W dniu 17 maja br. Fundacja „Rodzice Szkole” wspólnie z Fundacją Panoptykon, Stowarzyszeniem Pojekt: Polska, Stowarzyszeniem Rzecznik Praw Rodziców oraz Społecznym Monitorem Edukacji złożyła do Prezydenta RP wniosek o skierowanie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o systemie informacji oświatowej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów pozwalających na gromadzenie w SIO indywidualnych danych osobowych uczniów i absolwentów szkół, w tym danych wrażliwych...


Więcej

Akcja Ratuj Maluchy - obywatelski projekt ustawy oświatowej - POPIERAMY!

15 May 2011

Wg. informacji z 22 czerwca:
liczba podpisów zebranych przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców
w ramach Akcji Ratuj Maluchy przekroczyła 200 tysięcy!
Gratulujemy i popieramy!
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w akcję RATUJ MALUCHY.
Od września 2012 do pierwszych klas mają iść wszystkie sześciolatki. Nasze dzieci mają być skazane na stres, zbyt trudną podstawę programową, nieprzystosowane szkoły a do tego na kumulację roczników nie tylko w pierwszych klasach ale przez całą edukację. Obowiązkiem przedszkolnym objęto też pięciolatki, choć w Polsce dramatycznie brakuje przedszkoli. W praktce niespełna pięcioletnie maluchy będą więc zmuszone chodzić do szkół, często odległych od ich miejsca zamieszkania i nieprzystosowanych do ich potrzeb. Reforma ułatwia też likwidację bądź prywatyzację szkół i przedszkoli, bez konsultacji z lokalna społecznością. W ciągu dwóch ostatnich lat już ponad 1.100 szkół zgłoszono do likwidacji.

Grupa rodziców skupiona wokół Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, 21 marca 2011 r. złożyła w Sejmie RP obywatelski projekt ustawy, który m in:
1) pozwala pozostać sześciolatkom w zerówkach,
2) znosi obowiązek dla pięciolatków
3) zapewnia państwowe pieniądze na przedszkola
4) znosi łatwą ścieżkę likwidacji szkół

Działając razem mamy szansę wpłynąć na decyzje polityków, szczególnie w roku wyborczym. Aby akcja się powiodła potrzebujemypodpisów odręcznych na papierze (nie w internecie). Do końca roku szkolnego musimy zebrać 100 tys. podpisów!

Co trzeba zrobić:
1) Wejść na stronę www.rzecznikrodzicow.pl , pobrać specjalny formularz, zebrać jak najwięcej podpisów  i do 15 czerwca wysłać pocztą na adres:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej; ul. Kazimierza Wielkiego 31/41; 05-120 Legionowo
2) Przesłać tego maila do wszystkich zainteresowanych osób, 
3) Warto dołączyć do nas na Facebooku

Działajmy dla dobra naszych dzieci. Nikt za nas tego nie zrobi!

pozdrawiamy serdecznie, 
Tomasz i Karolina Elbanowscy, Katarzyna Klimczak, Krystyna Bula
Akcja Ratuj Maluchy
prowadzona przez Fundację i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców 
www.rzecznikrodzicow.plwww.ratujmaluchy.pl

 

Plakat Akcji Ratuj Maluchy

Dlaczego zbieramy podpisy?

Ulotka Ratuj Maluchy

Ulotki mały format

Ustawa sześciolatki - formularz


Więcej

Parlament RP uchwalił ustawę o systemie informacji oświatowej - czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

15 May 2011

Mimo krytycznych opinii organizacji pozarządowych i licznych środowisk obywatelskich, Senatorowie RP przyjęli ustawę o SIO. Teraz jej los zależy od decyzji Prezydenta Bronisława Komorowskiego, do którego zwracamy się o skierowanie, uchwalonej ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego...


Więcej

PROTESTUJEMY! APEL przeciwko nowej ustawie o SIO

14 May 2011

Fundacji „Rodzice Szkole”, Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców
i Polskiego Stowarzyszenia Rodziców
Szanowni Państwo,

rządowy projekt ustawy o systemie informacji oświatowej, nad którym trwają prace w Sejmie RP zawiera propozycje zapisów zdecydowanie wykraczających poza standardy wolności obywatelskich obowiązujące w demokratycznym świecie.

Uważamy, że gromadzenie w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) indywidualnych danych osobowych uczniów i absolwentów szkół, w tym tzw. danych wrażliwych nie jest niezbędne do zarządzania oświatą i prowadzenia polityki oświatowej państwa; istnieje natomiast wielkie niebezpieczeństwo wykorzystywania ich do celów niepokrywających się, a nawet sprzecznych z tą polityką.

Jako rodzice i obywatele zdecydowanie sprzeciwiamy się rozwiązaniom niosącym zagrożenie swobód, o które walczyły pokolenia Polaków. Cieszymy się, że naszą opinię jednoznacznie popierają osoby będące niekwestionowanymi autorytetami życia publicznego:
prof. dr hab. Andrzej Zoll
– profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000-2005;
prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych;
prof. dr hab. Maria Mendel
– prorektor Uniwersytetu Gdańskiego,
Michał Wieczorek
– autor i inicjator programu „Solidny Partner” Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego w Poznaniu.

Rozpoczynamy akcję zbierania podpisów poparcia pod niniejszym apelem, mając nadzieję, że opinia i sprzeciw tysięcy obywateli zapobiegną uchwaleniu ustawy w obecnym kształcie.
Opinia nt. rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej
Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej + uzasadnienie


Więcej

Kongres Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

12 May 2011

Celem ułatwienia i przyspieszenia rejestracji uczestników Kongresu Założycielskiego OFRRiOR zamieszczamy Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej z prośbą o wypełnienie w terminie do dnia 25 maja 2011 r. (nie dotyczy osób i organizacji, które dokonały zgłoszenia drogą mailową).


Więcej

Apel do senatorów o nieprzyjmowanie ustawy o SIO

10 May 2011

9 maja br. Fundacja "Rodzice Szkole" wystosowała do senatorów apel o nieprzyjmowanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która 15 kwietnia br. roku została uchwalona przez Sejm...


Więcej

Senat o aktach sześciolatka - najnowszy materiał z dziennika Metro

9 May 2011

"Otwiera się przed nami świat Orwella - grzmi Zbigniew Romaszewski wicemarszałek Senatu z PiS i apeluje o odrzucenie ustawy, która pozwala na zbieranie szczegółowych danych o każdym uczniu. Rodzice nie mają złudzeń: parlament kontrowersyjne zmiany przyjmie. Liczą, że zablokuje je prezydent Bronisław Komorowski..." więcej w w artykule "Senat o aktach sześciolatka".


Więcej

Kongres Założycielski Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

4 May 2011

W związku z planowanym na 4 czerwca br. Kongresem Założycielskim Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, Wojciech Starzyński, jeden z animatorów powyższej inicjatywy, zwrócił się do zainteresowanych środowisk rodzicielskich z prośbą o formalne potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie...


Więcej

List do Pani Minister Katarzyny Hall

4 May 2011

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierował list do Pani Minister Katarzyny Hall w sprawie sytuacji szkół rzeszowskich wywołanej uchwałą Rady Miasta Rzeszowa, ograniczającą autonomię rad rodziców

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Kontrowersyjna uchwała Rady Miasta Rzeszowa - próba przejęcia funduszy rad rodziców

19 April 2011

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXII /1454/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26. października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku bankowym, rozliczanie środków Rady Rodziców odbywa się za pośrednictwem księgowości szkoły... czy taka uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem i dobrą praktyką?...


Więcej

„Wielki Brat patrzy na każdego ucznia”

16 April 2011

Odzew prasy na ustawę o SIO, która została w piątek przyjęta przez Sejm...


Więcej

Sejm kończy prace nad ustawa o systemie informacji oświatowej

12 April 2011

Pomimo sprzeciwu środowisk rodzicielskich oraz wielu autorytetów, w dniu 13. kwietnia br. w Sejmie RP odbędzie się debata nad rządowym projektem ustawy o systemie informacji oświatowej, a w dniu 15. kwietnia br. głosowanie, kończące pierwszy etap procesu legislacyjnego...


Więcej

Konkurs na dyrektora szkoły, kolejne wyzwanie dla rady rodziców

11 April 2011

W kwietniu i maju każdego roku odbywają się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół publicznych. Wybór dyrektora jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły, wpływającym na jej przyszłość, a tym samym na proces kształcenia i wychowywania naszych dzieci...


Więcej

ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców

7 April 2011

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” z dnia 25. stycznia 2011 r., w sprawie zasad dotyczących odprowadzania przez rady rodziców szkół publicznych składek ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Departament Ubezpieczeń i Składek, pismem z 31. marca 2011 r. poinformował, że pełnienie przez rady rodziców funkcji płatnika składek za pracowników lub osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym i nie powinno być kwestionowane przez terenowe jednostki organizacyjne ZUS.


Więcej

Komunikat nadzwyczajny Komitetu Założycielskiego OFRRiOR

30 March 2011

Przedstawiamy list do rad rodziców i środowisk rodzicielskich wraz z projektem statutu Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, stanowiącego podstawę funkcjonowania Forum...


Więcej

List od Wiceprezydenta Łodzi

29 March 2011

List od Wiceprezydenta Miasta Łodzi - Pana Krzysztofa Piątkowskiego - popierający inicjatywę Fundacji "Rodzice Szkole"...


Więcej

Cele i zadania Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

28 March 2011

„Ogólnopolski ruch rodziców i organizacji rodzicielskich  to  wielka szansa, nie tylko dla polskiej oświaty i szkoły naszych dzieci, ale również dla budowanego z trudem, społeczeństwa obywatelskiego” - pisze Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” przedstawiając do dyskusji propozycje działań, które w najbliższym czasie należy rozwinąć.


Więcej

Ustawa o SIO do Trybunału Konstytucyjnego

25 March 2011

Mimo krytycznych opinii wielu środowisk sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 24 marca br. przyjęły rozwiązania, zawarte w rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej, pozwalające na gromadzenie indywidualnych danych osobowych uczniów i absolwentów szkół w SIO...


Więcej

Szkolenia na Śląsku i Ziemi Lubuskiej

23 March 2011

W marcu br. Fundacja „Rodzice Szkole” prowadziła, na terenie Polski, szereg szkoleń i warsztatów dla środowisk oświatowych...


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa

18 March 2011

Informacja o zawiązaniu się Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich została zamieszczona na Portalu Edukacyjnym Krakowa. Dziękując Władzom tego pięknego Królewskiego Grodu, mamy nadzieję, że w ślad za informacją  nastąpią kolejne działania  i akces rodzicielskich środowisk Krakowa do naszego Forum.

 


Więcej

Wyniki konkursu w ramach II edycji projektu „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?”

14 March 2011

Wyniki konkursu na najlepszy wniosek projektowy Samorządu Uczniowskiego realizowany w ramach II edycji projektu „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?”

Kapituła konkursu podjęła decyzję o przyznaniu nagród za wnioski projektowe opracowane w konkursie dla samorządów uczniowskich...


Więcej

List do premiera

12 March 2011

„Mając na uwadze przygotowania do polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej zwracamy się z apelem, aby jednym z jej priorytetów była kwestia polityki prorodzinnej” piszą w liście do Premiera nasi przyjaciele - członkowie Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Popieramy!
Fundacja „Rodzice Szkole”


Więcej

"Czytające Szkoły"

7 March 2011

Fundacja ABCXXI- „Cała Polska czyta dzieciom”  rozpoczyna realizację  programu „Czytające Szkoły”...


Więcej

Z ostatniej chwili

3 March 2011

W dniu 3. marca br. odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym miały być kontynuowane prace nad ustawą o systemie informacji oświatowej. Po raz kolejny obrady obu Komisji zostały przerwane, do chwili przedstawienia przez konstytucjonalistów opinii na temat zgodności proponowanych rozwiązań z Konstytucją RP. Dostarczona, tuż przed obradami, opinia Biura Analiz Sejmowych, według większości posłów nie przybliżyła do odpowiedzi na to pytanie, postawione w trakcie poprzedniego posiedzenia, przez posła Kazimierza M. Ujazdowskiego.
Jest to kolejny sukces środowisk rodzicielskich, które dążąc do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości nie godzą się na bezrefleksyjny, nieuwzględniający głosów rodziców i licznych opiniotwórczych organizacji pozarządowych, ekspresowy tryb prac nad ustawą wkraczającą w obszar podstawowych wolności obywatelskich.


Więcej

Rośnie poparcie dla naszego Apelu

3 March 2011

Kolejne środowisko rodzicielskie poparło apel, a opinie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz adiunkta Wydziału Pedagogicznego UW, pani dr hab. Anny Zielińskiej tylko potwierdzają wątpliwości rodziców...


Więcej

Wstrzymanie prac nad ustawą o systemie informacji oświatowej

25 February 2011

Z satysfakcją informujemy, że większość Posłów sejmowej Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podzieliła stanowisko środowisk rodzicielskich, wykazujące iż rządowy projekt ustawy o systemie informacji oświatowej, zawiera zapisy zdecydowanie wykraczające poza standardy działań mających chronić swobody obywatelskie obowiązujące w demokratycznym świecie...


Więcej

List do sygnatariuszy Apelu

23 February 2011

Gorąco dziękujemy za poparcie naszego Apelu i aktywne włączenie się w działania na rzecz niewprowadzania do ustawy o systemie informacji oświatowej zapisów umożliwiających gromadzenie danych osobowych naszych dzieci (szczególnie tzw. danych wrażliwych)...


Więcej

Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców popiera nasz Apel

23 February 2011

Miło nam poinformować, że Prezydium Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców jednogłośnie poparło nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, w Systemie Informacji Oświatowej, indywidualnych danych osobowych wychowanków przedszkoli uczniów i absolwentów szkół...


Więcej

VI Kongres Obywatelski szansą dla polskiej edukacji

19 February 2011

Publikując obszerne fragmenty listu Jana Szomburga, Prezesa Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i odpowiedź Wojciecha Starzyńskiego zapraszamy do dyskusji na wszystkie tematy związane z systemem edukacji narodowej. Państwa głosy będą podstawą do przygotowania przez Fundację „Rodzice Szkole” programu na VI Kongres Obywatelski...


Więcej

"Będą wiedzieć wszystko... o uczniach" - Radio Merkury Poznań

16 February 2011

Radio Merkury Poznań o projekcie ustawy o SIO:

"Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Resort tworzy ogromną bazę danych o wszystkich, polskich uczniach. Będą w niej zawarte dane osobowe oraz wszystkie informacje, czy dany uczeń korzystał z pomocy psychologów, specjalnych ośrodków, czy w dzieciństwie miał problem z narkotykami, czy np. pochodzi rodziny patologicznej. Czy taka baza danych będzie dobrze zabezpieczona? Czy tworzymy "teczki" na najmłodszych Polaków, którymi za kilkadziesiąt lat, ktoś będzie ich szantażował?..."


Więcej

Wyniki badania PISA wskaźnikiem skuteczności polityki edukacyjnej

12 February 2011

Uwagi i sprawozdanie z seminarium Jak zmieniają się umiejętności uczniów od 2000 roku , które odbyło się 10 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, na którym ogłoszono wyniki dotyczące postępu edukacji na świecie w latach 2000-2009. Program Międzynarodowej Oceny Uczniów (Programme for International Student Assessment PISA) to jeden z najważniejszych programów badawczych w zakresie edukacji, koordynowany przez OECD i realizowany w ponad 60 państwach świata. Badania PISA koncentrują się na kluczowych kompetencjach młodzieży – badają stopień przygotowania młodzieży do życia w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy...


Więcej

Dokąd zmierza polska oświata

12 February 2011

W cyklu „Badania i polityka edukacyjna” 10 lutego br. Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował seminarium poświęcone omówieniu raportu OECD-PISA 2009. Tytuł seminarium „Jak zmieniają się umiejętności uczniów od 2000 roku?” stał się okazją do refleksji nt. skutków, jakie wywołała strukturalna i programowa reforma systemu oświaty, zapoczątkowana wprowadzeniem sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum...


Więcej

Siedlecki samorząd o nas

11 February 2011

21 stycznia br. prezydenci i burmistrzowie kilkunastu polskich miast otrzymali informację o zawiązaniu Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji  Rodzicielskich...


Więcej

Fundacja "Rodzice Szkole" u Rzecznika Praw Obywatelskich

11 February 2011

W piątek, 11 lutego 2011 r., przedstawiciele Fundacji "Rodzice Szkole" gościli u RPO - pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz...


Więcej

Prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej pisze …

10 February 2011

Publikujemy kolejny bardzo interesujący list w/s ustawy o systemie informacji oświatowej. Zapraszamy do dyskusji. Państwa wypowiedzi i opinie będziemy zamieszczali na naszej witrynie.

Fundacja


Więcej

List mamy licealisty - w sprawie SIO

9 February 2011

Publikujemy list od jednej z Mam, który sprawił nam wielką radość (nazwisko i adres nadawcy do wiadomości redakcji).
Zapraszamy osoby chcące szerzej uzasadnić swoje stanowisko do przesyłania własnych przemyśleń i opinii. Najciekawsze wypowiedzi będziemy zamieszczali na naszej witrynie...


Więcej

ALARM W OBRONIE PRAWA DO PRYWATNOSCI

8 February 2011


Pod powyższym tytułem w dniu 7 lutego br. Kazimierz Michał Ujazdowski - Poseł na Sejm RP, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wydał oświadczenie w/s. rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej i skierował list do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ciesząc się z poparcia naszych działań przez znanego polityka przedstawiamy obszerne fragmenty obu wystąpień...


Więcej

Co dalej z ustawą o systemie informacji oświatowej

2 February 2011

W dniu 31. stycznia br. Fundacja „Rodzice Szkole”, Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich oraz Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców przekazały Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw Dziecka, wspólne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej.

Wszystkich, którzy chcieliby je poprzeć, szczególnie rodziców i pełnoletnią młodzież, prosimy o składanie podpisów na naszej witrynie internetowej: APEL przeciwko nowej ustawie o Systemie Informacji Oświatowej.


Więcej

Cała Polska czyta dzieciom

1 February 2011

Relacja z Gali IX Finału kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", organizowanej przez Fundację ABCXXI...


Więcej

Wniosek do Prezesa ZUS

27 January 2011

25 stycznia 2011 r. Fundacja „Rodzice Szkole” wystąpiła do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie jednolitych zasad dotyczących odprowadzania składek ZUS  przez rady rodziców szkół publicznych...


Więcej

W Sejmie trwają prace nad ustawą o systemie informacji oświatowej

19 January 2011

18 stycznia br. obradowała Sejmowa Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej. Na pierwszym posiedzeniu przyjęto  kilka drobnych poprawek i zatwierdzono ponad połowę, spośród 116, artykułów. To prawdziwie astronomiczne tempo spowodowane było ogólną akceptacją, przez posłów oraz przybyłych na obrady przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych i organizacji pozarządowych, zarówno całej filozofii ustawy jak i rozwiązań szczegółowych. Trochę to dziwi i martwi...


Więcej

Powstaje Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich

16 January 2011

Podczas spotkania przedstawicieli rad rodziców oraz organizacji rodzicielskich, które odbyło się 15 stycznia br., w siedzibie Fundacji "Rodzice Szkole", powołano Komitet Założycielski Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich...


Więcej

Krzysztof Kolberger - poeta teatru

12 January 2011

Wspomnienie Prezesa Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" o Krzysztofie Kolbergerze, który zmarł 07 stycznia tego roku...


Więcej

Fundacja ubiega się o prestiżowy patronat

11 January 2011

Informacja o złożeniu wniosku o przyznanie patronatu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej inicjatywie Fundacji...


Więcej

Ustawa o systemie informacji oświatowej w Sejmie

5 January 2011

W dniu 4 stycznia br. sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpoczęły prace nad Ustawą o systemie informacji oświatowej.

Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole", zabrał głos w dyskusji...


Więcej

Życzenia z okazji Nowego Roku

1 January 2011

Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji "Rodzice Szkole" i własnym życzymy Wszystkim, dla których troska o dobro wspólne jest drogowskazem w codziennym życiu, aby atmosfera pełna wzajemnej życzliwości i współpracy towarzyszyła Nam przez cały Nowy Rok, a praca Pro Publico Bonoprzynosiła każdego dnia wiele satysfakcji i radości.

Prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz

..................... Wojciech Starzyński

Przewodnicząca Rady
Fundacji "Rodzice Szkole"

Prezes Zarządu
Fundacji "Rodzice Szkole"

Warszawa, dn. 01 stycznia 2010 r.


Więcej

Uwaga Rodzice! Dobry statut w każdej szkole cd...

21 December 2010

25 października br. informowaliśmy o zapoczątkowaniu przez Fundację "Rodzice Szkole” programu: Dobry statut w każdej szkole i zwróceniu się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań prowadzących do likwidacji szeregu niezgodnych z obowiązującym prawem zapisów, pojawiających się w licznych statutach szkół publicznych. Uważając, że powyższa sytuacja wynika w znacznej mierze z niskiego poziomu wiedzy i kultury prawnej obywateli, wystąpiliśmy równocześnie do Ministra Sprawiedliwości z propozycją opracowania i wdrożenia, wspólnie z Ministrem Edukacji Narodowej, programu edukacji prawnej skierowanego do nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników samorządowych. Oczekując na odpowiedź w/w resortów z satysfakcją informujemy, że nasza inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wskazał On władzom Warszawy na potrzebę przeglądu statutów szkół, dla których miasto jest organem prowadzącym, celem doprowadzenia do zgodności zamieszczonych w nich zapisów z obowiązującym porządkiem prawnym. Zwracając uwagę, że dobry statut szkoły to podstawa dobrego Regulaminu Rady Rodziców, a tym samym ważny dokument wskazujący na formy współpracy różnych organów szkoły, prosimy o włączenie się w naszą akcję i informowanie Fundacji jak powyższa sytuacja kształtuje się na terenie Państwa szkoły.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Druga edycja programu: "Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?"

18 December 2010

W związku z ogromnym zainteresowaniem pierwszą edycją i sukcesem konkursu dla Samorządów Uczniowskich, Fundacja „Rodzice Szkole” wystąpiła o kontynuację projektu do Narodowego Banku Polskiego. Nasz Donator na podstawie złożonego sprawozdania, mini-projektów, wniosków  i ewaluacji również zauważył potrzebę dalszej realizacji.


Więcej

Nowa szansa i nowe wyzwania przed polskimi rodzicami

17 December 2010

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do organizacji pozarządowych i osób fizycznych z propozycją przedstawienia programów edukacyjnych, które w roku 2011 mogłyby zostać włączone do zadań priorytetowych MEN, dofinansowywanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...


Więcej

List otwarty do Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall

17 December 2010

List otwarty wystosowany przez Prezesa Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" do p. Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej...


Więcej

Dobre prawo – sprawne Państwo

16 December 2010

W dniu 15. grudnia br. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych,  konferencja, poświęcona omówieniu prowadzonego od  2002 roku programu Obywatel i Prawo, w której uczestniczył Prezes Fundacji "Rodzice Szkole" - Wojciech Starzyński...


Więcej

Czego nie uczy polska szkoła?

9 December 2010

W trakcie seminarium zorganizowanego ostatnio przez Narodowy Bank Polski a poświęconego edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym, interesujące wystąpienia prelegentów: Prezesa NBP, profesora Marka Belki oraz członków Rady Naukowej NBP - profesorów Alojzego Nowaka, Krzysztofa Jajugi i Marka Ratajczaka, a także ożywiona dyskusja, w której głos zabrało kilkanaście osób, uzmysłowiły uczestnikom, że wyraźnie zachowawcze, w przeciwieństwie do rozwiniętych i dynamicznie się rozwijających krajów świata, traktowanie na polskich uczelniach nauk ekonomicznych zaczyna się już na etapie szkoły...


Więcej

Rodzice w szkole – wczoraj, dziś, jutro

6 December 2010

Fundacja „Rodzice Szkole” postanowiła podjąć działania na rzecz zintegrowania środowisk rodzicielskich, wyłonienia ich przedstawicieli do kontaktów z władzami centralnymi, samorządami terytorialnymi i Parlamentem RP, powołania Ogólnopolskiego Forum Rodziców oraz wypracowania propozycji niezbędnych zmian systemowych...


Więcej

Polska Prezydencja – wyzwania, szanse, oczekiwania

26 November 2010

W drugiej połowie przyszłego roku Polska przejmie Prezydencję Unii Europejskiej. To wielkie wyzwanie dla państwa polskiego, jak również wielka szansa...


Więcej

W MEN dyskusja o nauczycielach... bez rodziców

26 November 2010

Trwają prace powołanego przez minister Katarzynę Hall Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli...


Więcej

Rada Rodziców - partner, intruz czy sponsor?

21 November 2010

Spotykając się z radami rodziców, dyrektorami szkół nauczycielami i samorządami uczniowskimi zauważam ostatnio bardzo niekorzystne tendencje sprowadzające rolę rodziców na terenie szkoły wyłącznie, do zasilania jej dodatkowymi pieniędzmi...

Niepokojące spostrzeżenia odnośnie roli rad rodziców w polskich szkołach dokonane przez Wojciecha Starzyńskiego - Prezesa Fundacji "Rodzice Szkole".


Więcej

Uwaga Rodzice! Dobry statut w każdej szkole cd.

21 November 2010

25 października br. informowaliśmy o zapoczątkowaniu przez Fundację "Rodzice Szkole” programu: Dobry statut w każdej szkole i zwróceniu się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań prowadzących do likwidacji szeregu niezgodnych z obowiązującym prawem zapisów, pojawiających się w licznych statutach szkół publicznych...


Więcej

Edukacja polityczna młodzieży

18 November 2010

W dniu 17.listopada br. Fundacja Civis Polonus zorganizowała bardzo interesującą debatę na temat politycznej edukacji młodzieży...


Więcej

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”

15 November 2010

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” z wielkim zaniepokojeniem obserwuje poszerzanie się obszaru zagrożeń związanych z używaniem przez nieletnich narkotyków, alkoholu, wyrobów tytoniowych i tzw. dopalaczy. 

W trosce o zdrowie naszych dzieci będziemy wspierać wszelkie działania, władz publicznych, organizacji pozarządowych i środowisk obywatelskich, prowadzące do zwalczania tych patologii. Za niezbędne uważamy stanowcze egzekwowanie przestrzegania prawa przez producentów i dystrybutorów oraz podjęcie szerokiej akcji informacyjno –profilaktycznej dotyczącej powyższej problematyki.

Elżbieta Putkiewicz Wojciech Starzyński
prof. dr hab. UW - Przewodnicząca Rady Fundacji Prezes ZarząduFundacji


Warszawa 11.10.2010 r.

Projekt statutu OFRRiOR

13 November 2010

Projekt statutu Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich


Więcej

Minister Sielatycki deklaruje poparcie dla rodziców

12 November 2010

string(146) "Smarty error: [in evaluated template line 1]: syntax error: unrecognized tag: size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 1]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)" string(137) "Smarty error: [in evaluated template line 1]: syntax error: unrecognized tag: margin-bottom: 0.21cm (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 1]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

26 października br. Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole” prof. Elżbieta Putkiewicz i Prezes Zarządu Fundacji Wojciech Starzyński spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Mirosławem Sielatyckim - odpowiedzialnym miedzy innymi za współpracę z sektorem pozarządowym...


Więcej

Co rodzic może w szkole - artykuł w Polska The Times

10 November 2010

Wypowiedź wiceprezes Fundacji "Rodzice Szkole", pani Marii Szpilowskiej, w artykule dotyczącym praw rodziców w szkole...


Więcej

Publikacje - rodzice w szkole swoich dzieci (wybór)

26 October 2010

Publikacje – rodzice w szkole swoich dzieci (wybór)


1. Starzyński W., Wieczorek E., Kołodziejczyk W., Kunicki-Goldfinger M.: Prawa rodziców w szkole, wyd. 2, Wydaw. STO, Warszawa 2005

2. Starzyński W.: Faktyczna obecność – jak powołać i prowadzić radę rodziców, Wydaw. CODN, Warszawa 2007

3. Starzyński W.: 10 kroków do powołania rady rodziców, e-poradnik, Wydaw. CODN

4. Szpilowska M. (red.): Vademecum dla Rad Rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole”, Warszawa 2009

5. Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym (Materiały z I konferencji w Sejmie RP, 15 kwietnia 2000 r.), Wydaw. STO, Warszawa 2000

6. Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym (Materiały z II konferencji w Sejmie RP, 25 listopada 2000 r.), Wydaw. STO, Warszawa 2000

7. Mendel M. (red.): Rodzice w szkole. Rodzice i nauczyciele – płaszczyzny współpracy. Projekt programu budowania partnerstwa: rodzina-szkoła-dom powstały przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 1999

8. Christopher C. J.: Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

9. Dzierzgowska I.: Scenariusz rady pedagogicznej dla szkół. Rada rodziców w szkole (e- książka), Wydaw. Raabe, Warszawa 2008

10. Dzierzgowska I.: Rodzice w szkole - poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców +dyskietka , wyd. 3, Wydaw. CODN, Warszawa 2001

11. Dzierzgowska I., Rękawek A.: Rada Rodziców – sposoby skutecznego działania w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica +CD-ROM, wyd. 2, Wydaw. Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2008

12. Dzierzgowska I., Rękawek A.: Wszystko o radach rodziców. Niezbędnik Dyrektora + CD-ROM, wyd. 2, Wydaw. Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2008

13. Kosińska E.: Rodzice – szkoła. Krótki poradnik psychologiczny, Wydaw. Rubikon, Kraków 1999

14. Łobocki M.: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

15. Mendel M.: Rodzice i szkoła .Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydaw. A. Marszałek, Toruń, 1998

16. Mendel M. (red): W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2000

17. Mendel M.: Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2001

18. Mendel M.: Miejsce rodziców w przestrzeni szkoły, w: (red.) M. Mendel: Pedagogika miejsca, DSWE TWP, Wrocław 2006

19. Mendel M.: Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydaw. Harmonia, Gdańsk 2007

20. Sakowska J.: Szkoła dla rodziców i wychowawców, część I, Materiały dla prowadzących zajęcia, Wydaw. CMPPP, Warszawa 2003

21. Sakowska J., Puchała E.: Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, Materiały dla prowadzących zajęcia, Wydaw. CMPPP , Warszawa 1999

22. Winiarski M.: Rodzina-szkoła-środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Wydaw. IBE, Radom, Warszawa 2000

23. Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej, wyd. EURYDICE, 1997


Szkolenia elektroniczne:

Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka, CODN: 

Rada Rodziców – większy wpływ na życie szkoły, CODN


Opracowała:
G. Kornet

Komunikat z posiedzenia Rady Fundacji „Rodzice Szkole” w dniu 14 września 2010r.

26 October 2010

W dniu 14 września 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej decyzją Fundatora z dnia 3 lipca 2010 r., Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

Rada Fundacji: 

1. dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, powierzając tę funkcję pani prof. Elżbiecie Putkiewicz,
2. przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, dostosowując jego treść do znowelizowanego statutu Fundacji,
3. powołała, na czteroletnią kadencję, Zarząd Fundacji w składzie: Wojciech Starzyński -prezes Zarządu, Maria Szpilowska - członek Zarządu,
4. postanowiła dokonać nowelizacji statutu Fundacji, wprowadzając w § 9 ust. 4 zapis wskazujący, wśród form realizacji celów Fundacji, prowadzenie badań naukowych,
5. omówiła założenia strategii Fundacji na lata 2010-2014,
6. przyjęła uchwałę w sprawie zadań do realizacji przez Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” na lata 2010/2011, zobowiązując Zarząd Fundacji do przedstawienia Radzie Fundacji w terminie do 15 grudnia 2010 roku szczegółowych informacji w tym zakresie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 17 września 2010 r.

Najnowsza inicjatywa Fundacji

25 October 2010

Analizując zgodność regulaminów rad rodziców ze statutami szkół Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” stwierdził, że znaczna ich część nie odpowiada standardom prawnym. Uważając, że szkoła, będąc miejscem kształtowania postaw obywatelskich uczniów, nauczycieli i rodziców, powinna wyjątkowo starannie przestrzegać obowiązujących norm prawnych postanowiliśmy zainicjować program: Dobry statut w każdej szkole.


Więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 October 2010

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, dla których wykształcenie młodego pokolenia stanowi najważniejsze wyzwanie XXI wieku...


Więcej

Ogólnopolski Konkurs WDZIĘCZNOŚĆ MŁODYCH SERC

12 October 2010

Rozpoczęła się nowa edycji Konkursu "Wdzięczność Młodych Serc"będącego prestiżową nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom i organizacjom przyczyniającym się do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży...


Więcej

Głos Fundacji w sprawie substancji będących zagrożeniem dla nieletnich - m.in. dopalaczy.

11 October 2010

Fundacja „Rodzice Szkole” z wielkim zaniepokojeniem obserwuje poszerzanie się obszaru zagrożeń związanych z używaniem przez nieletnich narkotyków, alkoholu, wyrobów tytoniowych i tzw. dopalaczy...


Więcej

Fundacja „Rodzice Szkole” wspiera warszawską oświatę

4 October 2010

Wnioski z cyklu szkoleń dla dyrektorów warszawskich szkół i przedszkoli...


Więcej

Spotkanie z Rotarianami

29 September 2010

W dniu 27 września br. Wojciech Starzyński – prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” - wziął udział jako Guest Speaker w posiedzeniu Klubu Rotary...


Więcej

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpijskie 2010

27 September 2010

W dniach 18-23 września odbyły się w Polsce Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych ELIOS 2010...


Więcej

Komunikat z posiedzenia Rady Fundacji „Rodzice Szkole” w dniu 14 września 2010 r.

17 September 2010

W dniu 14 września 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej decyzją Fundatora z dnia 3 lipca 2010 r., Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

Rada Fundacji:

1.dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, powierzając tę funkcję pani prof. Elżbiecie Putkiewicz,
2.przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, dostosowując jego treść do znowelizowanego statutu Fundacji,
3.powołała, na czteroletnią kadencję, Zarząd Fundacji w składzie: Wojciech Starzyński -prezes Zarządu, Maria Szpilowska - członek Zarządu,
4.postanowiła dokonać nowelizacji statutu Fundacji, wprowadzając w § 9 ust. 4 zapis wskazujący, wśród form realizacji celów Fundacji, prowadzenie badań naukowych,
5.omówiła założenia strategii Fundacji na lata 2010-2014,
6.przyjęła uchwałę w sprawie zadań do realizacji przez Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” na lata 2010/2011, zobowiązując Zarząd Fundacji do przedstawienia Radzie Fundacji w terminie do 15 grudnia 2010 roku szczegółowych informacji w tym zakresie.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 17 września 2010 r.


Więcej

Order Orła Białego dla Prezydenta Stefana Starzyńskiego

17 September 2010

W dniu 16 września br. na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Weterana, to zaszczytne odznaczenie odebrał, w imieniu rodziny Bohaterskiego Prezydenta Warszawy, Wojciech Starzyński – radny m.st. Warszawy, jeden z założycieli Ruchu Obywatelskiego Polska XXI, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”...


Więcej

Szkolenia dla dyrektorów szkół i rad rodziców - Warszawa

10 September 2010

Szanowni Państwo, 

Z satysfakcją informujemy o podjęciu działań na rzecz wzmocnienia roli rad rodziców w warszawskich szkołach. We wrześniu br. rozpoczynamy cykl konferencji i szkoleń dla dyrektorów i rad rodziców stołecznych szkół, organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wg programu przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole”. 

Admin.


Więcej

Wakacje 2010

24 June 2010

Rok szkolny 2009/2010 zakończy się 25 czerwca dla 5,7 mln dzieci i młodzieży oraz dla około 650 tysięcy nauczycieli. Prawie 360 tysięcy dzieci ukończy pierwszą klasę , wśród tej grupy uczniów będą także i te, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat. Podczas zakończenia roku szkolnego pierwszoklasiści otrzymają swoje pierwsze świadectwa szkolne, maturzyści natomiast – ostatnie.


Więcej

Uwaga opiekunowie stażu - ważna data

13 June 2010

14 czerwca - opiekunowie stażu przekazują dyrektorowi projekty oceny dorobku zawodowego nauczycieli kończących staż 31 maja


Więcej

Karta Nauczyciela a Konstytucja RP

12 June 2010

Gmina Szostowice zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Karty Nauczyciela gwarantujące pracownikom oświaty szereg przywilejów, które naruszają interesy majątkowe gminy.


Więcej

Uczniowie otrzymają pomoc na zakup podręczników

11 June 2010

16 czerwca 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 612).


Więcej

Uwaga dyrektorzy - ważna data

6 June 2010

15 czerwca - dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników obowiązujących w następnym roku szkolnym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Więcej

Konkurs dla dyrektorów szkół - Szkoła obywateli

27 April 2010

Minister edukacji narodowej ogłosiła konkurs pn.: Szkoła obywateli. Konkurs skierowany do dyrektorów szkół, o nagrodę im. Anny Radziwiłł promującą działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.


Więcej

I cisza jest na wysokościach i dymi mgłą Katyński Las

11 April 2010


W tych niewyobrażalnie trudnych chwilach zjednoczmy się jako naród z rodzinami ofiar i ze sobą wzajemnie. 

W obliczu tragedii pokażmy, że potrafimy pojednać się mimo różnic jakie nas dzielą i wspólnie stawić czoła wyzwaniom jakie postawiła przed nami historia.


Więcej

Dziękujemy uczestnikom szkolenia w Olsztynie!

15 March 2010

"To szkolenie otwiera nam oczy. Nie wiedziałem, że tyle możemy i tak dużo jeszcze musimy zrobić,tyle jest przed nami, abyśmy stali się autentycznym podmiotem i partnerem w szkole"


Więcej

Rady Rodziców w zespołach szkół interpretacja prawna

28 February 2010

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wątpliwościom uczestników naszych szkoleń zamieszczamy interpretację wyjaśniającą sprawy rad rodziców w zespołach szkół publicznych...


Więcej

Razem – skuteczniej!

22 February 2010

Nasza Fundacja obiecała pomoc i wsparcie dla rodziców z regionu podlaskiego w utworzeniu porozumienia rad rodziców i przygotowanie instrumentarium prawnego. Patronem honorowym projektu „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?” jest Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jarosław Dworzański.


Więcej

Szkolenie w Rzeszowie 12 lutego 2010 r.

16 February 2010

Nasz projekt objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pana Zygmunta Cholewińskiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pana Jacka Wojtasa. Wszystkim dziękujemy za wsparcie i pomoc.


Więcej

Vademecum dla Rad Rodziców.

9 February 2010

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z unikalną publikacją wydaną w ramach projektu “Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?”.


Więcej

Szkolenie dla rodziców w Lublinie

9 February 2010

Dziękujemy rodzicom z Lublina i województwa za tak wspaniałe przygotowanie do szkolenia. Patronat honorowy nad projektem objął między innymi Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Grabczuk. To dla nas wielki zaszczyt i wyzwanie.


Więcej

Edukacja ekonomiczna przeciw kryzysowi

25 January 2010

Pod takim tytułem 21 stycznia br. odbyła się kolejna konferencja zorganizowana przez Narodowy Bank Polski, w której na zaproszenie prezesa NBP Sławomira S. Skrzypka uczestniczyli przedstawiciele środowiska STO: Maria Szpilowska, prezes zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i Wojciech Starzyński, prezes STO.


Więcej

Uwaga, zachecająca inicjatywa!

20 December 2009

"Świąteczny prezent od Rodziców" to oferta spędzenia świąt w gronie rodzinnym bez telewizji i komputera. W to miejsce jest rozmowa, kolęda, książka czy wspólny spacer...


Więcej

Koferencja w Tarnowie

10 December 2009

8 grudnia br. odbyła się Miejska Konferencja z Radami Rodziców Szkół i Przedszkoli w Tarnowie. Wydarzenie zorganizował Wydział Edukacji Urzędu Miasta we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczną i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną...


Więcej

Bezpłatne seminarium edukacyjne

7 December 2009

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół wszystkich stopni kształcenia i przedszkoli, kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli, centrów kształcenia ustawicznego, a także szkół wyższych i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w obszarze edukacji.


Więcej

Rola edukacji ekonomicznej we współczesnej Polsce

4 November 2009

W dniu 19 października br. Narodowy Bank Polski zorganizował seminarium pt. Rola edukacji ekonomicznej we współczesnej Polsce, poświęcone prezentacji podejmowanych działań oraz zewidencjonowaniu oczekiwań ze strony środowisk dostrzegających potrzebę skierowania do wszystkich grup wiekowych (od przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku) szkoleń w tym zakresie...


Więcej

Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?

16 September 2009

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację programu „Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?” Program współfinansowany przez Narodowy Bank Polski kierujemy do rodziców, rad rodziców i samorządów uczniowskich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się i uczestnictwa w projekcie.


Więcej

Owoce w szkole - propozycja programu Komisji Europejskiej

28 August 2009

W czasach, kiedy napoje gazowane, chipsy i batoniki są tak wszechobecne, trudno przekonać dzieci do codziennego jedzenia owoców i warzyw. Dlatego tak ważne jest, aby od małego uczyć je poprawnych nawyków żywieniowych. WHO i FAO zaleca dzienne minimalne spożycie tych produktów na poziomie 400 g...


Więcej

Początek końca papierowego dziennika

20 August 2009

Minister Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie odsyłające do lamusa papierowy dziennik.

W życie wejdą również Rozporządzenia o dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego, w sprawie organizacji zajęć i nauczania wychowania do życia w rodzinie oraz w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.


Więcej

III edycja Letniej Szkoły Spójrz Inaczej już za nami - do zobaczenia za rok

20 August 2009

Atmosfera i bogaty program stworzone przez organizatorów są dla nas wystarczającym powodem obecności w IV edycji letniej szkoły w przyszłym roku...


Więcej

Wreszcie o rodzicach w prasie

1 August 2009

W lipcowych numerach Gazety Wyborczej Krakowa i Katowic ukazały się artykuły: ”Rodzice w szkole rosną w siłę” oraz "Rodzice szkolą się, jak rządzić szkołą". W wielu sprawach dotyczących roli rodziców i sposobie ich przygotowania do współpracy z dyrektorem i nauczycielami pytana była Maria Szpilowska – Prezes Fundacji :”Rodzice Szkole”. Zwracam uwagę na gorące, nie pozbawione emocji komentarze do obu artykułów.


Więcej

Co rodzic powinien wiedzieć przed wysłaniem dziecka na wakacje

7 July 2009

W trosce o bezpieczeństwo swoich dzieci rodzice, którzy wysyłają je na letnie kolonie czy obóz powinni pamiętać o kilku sprawach...


Więcej

Rozpoczęcie konkursu Nauczyciel Roku 2009

2 July 2009

Kandydatury mogą zgłaszać bezpośrednio zarówno sami zainteresowani jak i samorządy, organy nadzorujące szkoły, rady pedagogiczne, związkowcy oraz uczniowie i ich rodzice. 
Zachęcamy wszystkich Rodziców do aktywnego włączenia się w konkurs.


Więcej

Posiedzenie Rady Fundacji 2009

15 June 2009

Członkowie Rady Fundacji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji za 2008 rok.
Ważnym punktem spotkania była żywa dyskusja dot. kondycji polskiej oświaty oraz dalszych działań Zarządu Fundacji w tym zakresie.


Więcej

Dzień Bez Przemocy w Szkole Podstawowej nr 5 w Poznaniu w ramach projektu Szkoła Bez Przemocy

7 June 2009

Do obchodów tego dnia społeczność szkolna długo się przygotowywała. Myśl przewodnia: "Szkoła dla społeczeństwa, społeczeństwo dla szkoły" ma swoje umocowanie w takiej placówce jak SP nr 5 w Poznaniu wdrażającej koncepcję obywatelskiej szkoły dialogu...


Więcej

Nie Radzie Oświatowej w Bielsku Białej

2 June 2009

Przyjmujemy z głębokim zdumieniem i smutkiem informację o odrzuceniu przez Komisję Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej obywatelskiego wniosku o utworzeniu Rady Oświatowej...


Więcej

Razem - nie straszny nam deszcz...

2 June 2009

Mimo deszczowej pogody na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 303 w Warszawie Fundacja „Rodzice Szkole” miała przyjemność uczestniczyć w pikniku pt.: ”Ja, moja rodzina, moja szkoła”...


Więcej

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

1 June 2009

Z okazji Dnia Dziecka... życzymy wszystkim Dzieciom: rośnijcie w zdrowiu i miłości, miejcie odwagę, by pokonać wszelkie przeciwności losu...


Więcej

List z podziękowaniami dla Rodziców

20 May 2009

List - podziękowanie dla Rodziców za domaganie się odpowiedniego przygotowania wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

Delegaci zgromadzeni podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyrażają serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci, którzy podjęli różne działania na rzecz zapewnienia przez władze RP odpowiedniego przygotowania wprowadzenia obowiązku szkolnego dla swoich sześcioletnich Dzieci ( w dużej mierze – skuteczne)...


Więcej

Warsztaty regionalne w Poznaniu

20 May 2009

Gratulujemy i dziękujemy naszej trenerce i ekspertce p. Mirosławie Grzembie-Wojciechowskiej za zaangażowanie oraz profesjonalizm w organizacji wielkopolskich warsztatów regionalnych realizowanych w ramach III edycji kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy” w dniu 16 maja bieżącego roku...


Więcej

Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia - projekt rządowego programu wsparcia dla szkół

18 May 2009

Rozpoczęcie edukacji szkolnej przez młodsze dzieci powinno sprzyjać ich aktywności fizycznej. Aby zapewnić właściwy rozwój najmłodszych uczniów, warto zadbać o to, aby szkoła dobrze zaspokajała ich potrzeby ruchowe. Temu właśnie ma służyć program „Radosna szkoła"...


Więcej

Konkurs NBP rozstrzygnięty

12 May 2009

W siedzibie NBP zgromadzili się najlepsi specjaliści – laureaci konkursu (indywidualni analitycy lub zespoły analityków pracujących w firmach, fundacjach, instytucjach naukowych lub na uczelniach), oraz wybitne grono przedstawicieli polskiej finansjery...


Więcej

Diagnoza szkolna 2009

5 May 2009

W środę, 27 kwietnia br. , odbyła się w Warszawie debata w ramach III edycji kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. Poprzedziły ja przedstawione przez prof. Janusza Czapińskiego wyniki ogólnopolskiego badania „Diagnoza szkolna 2009”, „Przemoc i inne problemy w szkole” oraz „Raport roczny 2009”.


Więcej

V Dzień Dobrych Uczynków

5 May 2009

Jest to święto społecznych, bezinteresownych działań. Akcja skierowana jest, przede wszystkim, do młodzieży szkolnej oraz organizacji społecznych. Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z Portalem ngo.pl i Fundacją Zielonej Ligi zapraszają do wzięcia udziału w Piątym Dniu Dobrych Uczynków - 19.05.2009.


Więcej

IV Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta

30 April 2009

W dniach 24-25 kwietnia przedstawiciele Fundacji „Rodzice Szkole” mieli przyjemność uczestniczyć we wspaniałej uroczystości –IV Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta połączonym z Jubileuszem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Poznaniu...


Więcej

Warsztaty regionalne we Wrocławiu

21 April 2009

W czasie zajęć i dyskusji wspólnie doszliśmy do ważnych wniosków, wypracowaliśmy pomysły na włączanie rodziców w życie szkoły ich dzieci. W podsumowaniu uczestniczki przyznały, że jest co prawda wiele do zrobienia, ale dzięki zdobytej wiedzy nie będzie to takie trudne...


Więcej

Dzień Wiosny w Europie 2009

13 March 2009

Zachęcamy nauczycieli do zarezerwowania jednego lub kilku dni w swoich kalendarzach i włączenie uczniów do projektów, które będą koncentrować się na debacie, interakcji i refleksji na tematy europejskie. Dzień Wiosny w Europie daje młodym obywatelom możliwość wyrażenia swoich poglądów oraz zabrania głosu na forum europejskim...


Więcej

Furtka do aktywności - Rady Rodziców

3 March 2009

"Znam sporo autentycznie aktywnych rad zarówno w dużych aglomeracjach, jak i na wsiach. Nie zawsze jest jednak wola powołania własnej, niezależnej reprezentacji, gotowej działać nie tylko jako fasada" – mówi w wywiadzie dla ngo.pl Maria Szpilowska – prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”...


Więcej

Warsztaty regionalne w Gdańsku

26 February 2009

W ramach III edycji kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy" przedstawiciele naszej Fundacji przeprowadzili kolejne warsztaty dla nauczycieli. Tym razem uczestniczki i uczestnicy z województwa pomorskiego zastanawiali się nad przywilejami, które rodzą obowiązki w świetle współpracy z Radami Rodziców...


Więcej

Wspólne działania to podstawa sukcesu

25 February 2009

Z inicjatywy Karola Semika – Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Wojciecha Starzyńskiego – Przewodniczącego Rady naszej Fundacji i Prezesa STO wyłoniony został zespół roboczy w sprawach planowania i koordynacji wspólnych działań Kuratorium Oświaty i Społecznego Towarzystwa Oświatowego wspomagających...


Więcej

Dziękujemy gościnnemu Urzędowi Gminy Lubin

12 February 2009

Wraz z bardzo zaangażowaną grupą nauczycieli i rodziców wypracowaliśmy nowe pomysły na kolejne projekty z zakresu współdziałania i porozumiewania się uczestników życia szkolnego...


Więcej

"Szkoła dla społeczności - społeczność dla szkoły" - szkolenie w Dębicy

9 February 2009

"Rodzice w szkole - odpowiedzialny partner i sojusznik" to temat naszego trzydniowego spotkania z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi. Program kursu ściśle dopasowany do oczekiwań grupy zawierał informacje dotyczące powoływania i funkcjonowania Rad Rodziców, zagadnień finansowych, a także komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów...


Więcej

Warsztaty regionalne w ramach III edycji kampanii „Szkoła bez przemocy”

3 February 2009

Czy szkole potrzebni są rodzice? Dlaczego nie chcą przychodzić do szkoły? Jak wykorzystać aktywność tych wszystkich osób, które działają w radach rodziców? Te i inne pytania i problemy zaprzątały uwagę uczestników dynamicznych i pełnych zaangażowania spotkań...


Więcej

"Własność to odpowiedzialność" - zachęcamy wszystkie szkoły do uczestnictwa w projekcie

20 January 2009

Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ma na celu wykształcenie w młodych ludziach odpowiedzialności za własność prywatną. Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, dowiadują się, jak dbać o własność...


Więcej

Gala rozdania grantów w ramach Szkoły bez przemocy

15 January 2009

„Szkoła dla społeczności – społeczność dla szkoły”
W środę, 14 stycznia, w Belwederze miała miejsce doniosła i niezwykle sympatyczna uroczystość - gala rozdania grantów w ramach III edycji kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”...


Więcej

1 procent podatku

7 January 2009

Będziemy wdzięczni wszystkim Darczyńcom za przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji za pośrednictwem Społecznego Towarzystwa Oświatowego ze wskazaniem celu darowizny: Fundacja "Rodzice Szkole"...


Więcej

Konferencja już za nami

11 December 2008

Żywa i merytoryczna dyskusja, moderowana przez naszych liderów, przyniosła wiele interesujących postulatów i wniosków co do dalszej działalności Fundacji „Rodzice Szkole” w nadchodzących latach...


Więcej

Konferencja podsumowująca cykl szkoleń

3 December 2008

Fundacja "Rodzice Szkole" zaprasza na konferencję podsumowującą cykl szkoleń pn.: „Współpraca pracowników administracji samorządowej z radami rodziców”...


Więcej

Jak włączać a nie wykluczać rodziców ze społeczności szkolnej?

27 November 2008

Warsztaty i konferencja w Katowicach zgromadziła ponad 80 osób...


Więcej

Szkoła bez przemocy - konferencja dla samorządów

22 November 2008

W dniu 19 listopada odbyła się konferencja dla samorządów w ramach III edycji kampanii społecznej Szkoła bez przemocy. Partnerem tego programu jest także Fundacja "Rodzice Szkole"...


Więcej

Spotkanie liderów rodzicielskich

13 November 2008

W dniach 7 – 8 listopada br. grono liderów rodzicielskich zebrało się w „Leśnej Polanie” k. Warszawy, aby podsumować swoje sukcesy i porażki w roku szkolnym 2207/2008...


Więcej

„Współpraca pracowników administracji samorządowej z radami rodziców”

7 October 2008

Szanowni Państwo, 

ruszają szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych pt.: "Współpraca pracowników administracji samorządowej z radami rodziców" ...


Więcej

Edukacja dla rozwoju

30 September 2008

„Szkoły obywateli – w kierunku nowego systemu edukacji narodowej w Polsce” to tytuł pierwszej – w ramach debaty publicznej – prezentacji koncepcji reformy polskiego systemu edukacji, autorstwa Jerzego Lackowskiego...


Więcej

V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

24 September 2008

W ramach odbywającego się w dniach 15-20 września br V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 19 września miała miejsce bardzo interesująca i bardzo ważna dla przyszłości kraju...


Więcej

Sześcioletni pierwszoklasiści już za rok?

16 September 2008

Przedstawiamy listy środowisk rodzicielskich będących odpowiedzią na wydarzenia ostatnich dni.


Więcej

Konkurs Otwarta Szkoła

15 September 2008

Szanowni Państwo, 

Przesyłamy informację, która może zostać wykorzystana przez Państwa środowiska. W przypadku podjęcia decyzji o wzięciu udziału w konkursie, będziemy zobowiązani za poinformowanie nas o powyższym fakcie (celem rozpowszechnienia wśród rodziców, etc.)


Więcej

List z wakacji

7 August 2008

Pomimo letniego wypoczynku zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem Przewodniczącego Rady Fundacji "Rodzice Szkole" i Prezesa STO Wojciecha Starzyńskiego.


Więcej

List Rzecznika Praw Obywatelskich

31 July 2008

W dniu 21 lipca br. Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał na ręce Ministra Edukacji Narodowej p. Katarzyny Hall, list w którym kieruje pytania ...


Więcej

Odpowiedź Kuratora Oświaty

18 July 2008

Niedawno przedstawiliśmy Państwu pismo Wojciecha Starzyńskiego przewodniczącego Rady Fundacji „Rodzice Szkole” i radnego m.st. Warszawy, do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie niezgodności statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Warszawie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Decyzją Kuratora ww statut został zmieniony z wprowadzeniem wszystkich proponowanych przez wnioskodawcę zmian. Zachęcamy Państwa, w wypadku stwierdzenia niezgodności statutu szkoły z ustawą o systemie oświaty, do dochodzenia swoich racji na podobnej drodze. 

M.Sz./2008/07/18


Więcej

Niezgodność statutu szkoły

29 June 2008

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi sygnałami na temat niezgodności statutu szkoły z obowiązującym porządkiem prawnym przedstawiam pismo radnego m.st. Warszawy i przewodniczącego Rady Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciecha Starzyńskiego, skierowane w dn. 24.06 br na ręce Mazowieckiego Kuratora Oświaty, które może posłużyć za przykład i zachęcić wszystkich zainteresowanych do dochodzenia swoich racji na drodze ustawy o systemie oświaty.

Maria Szpilowska
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Więcej

Zakończenie roku

20 June 2008

Kończy się rok szkolny 2007/2008 - pierwszy pod jurysdykcją znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Ustawy nadającej radom rodziców w szkole istotne prawa i obowiązki czyniące rodziców i ich demokratycznie wybranych przedstawicieli współgospodarzami szkoły ich dzieci, decydującymi o wielu ważnych sprawach szkoły. 
Dla naszej Fundacji a także setek rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli z całej Polski był to rok bogaty w ciekawe spotkania, szkolenia i warsztaty. Okazało się, że jest możliwe wspólne wypracowywanie stanowiska przez uczestników życia szkolnego. Nie jest to łatwe, ale czy ktoś mówił, że będzie łatwo?
Mając nadzieję, że przyszły rok szkolny da nam wszystkim wiele satysfakcji ze wspólnego działania życzymy Państwu wspaniałych i rodzinnych wakacji

Fundacja "Rodzice Szkole"


Więcej

Zarządzanie potencjałem wolontariuszy

5 December 2007

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z Warszawy i okolic, które współpracują z wolontariuszami lub planują rozpocząć taką współpracę, do udziału w projekcie pt.: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy w organizacji pozarządowej". Celem programu jest wsparcie rozwoju potencjału rozwijających się organizacji pozarządowych oraz przygotowanie ich do efektywnej i długofalowej współpracy z wolontariuszami. W ramach projektu koordynatorzy wolontariatu przejdą cykl szkoleń i konsultacji oraz otrzymają podręcznik: „Zarządzanie potencjałem wolontariuszy".


Więcej

Szkolenia już rozpoczęte

29 October 2007

W dniach 26-28 października odbyło się w Poznaniu pierwsze szkolenie realizowane w ramach projektu naszej fundacji: “W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej”. W czasie spotkania szczególny nacisk został położony na aspekty prawne funkcjonowania organów szkoły, w tym rad rodziców oraz wzajemne relacje pomiędzy dyrektorem, rodzicami, nauczycielami i uczniami. Na pasjonujących warsztatach “Sztuka budowania efektywnej komunikacji” uczestnicy w niezwykle zaangażowany i barwny sposób odgrywali scenki uświadamiające im różne style komunikacji, sposób efektywnego porozumiewania się oraz nieulegania presji i manipulacji. Dużo czasu poświęciliśmy wspólnym rozmowom, problemom, próbom rozwiązywania ich i wymianie doświadczeń pomiędzy dyrektorami, rodzicami i nauczycielami. Wyszliśmy z sali szkoleniowej pełni dobrej energii i wiary w możliwość realizacji trudnego zadania współpracy, współuczestnictwa i współdziałania dla dobra dzieci w naszej szkole. Niech recenzją tego spotkania będzie uwaga zawarta w arkuszu ewaluacyjnym: ”więcej, więcej, więcej!” Tak, istnieje wyraźnie wyartykułowana potrzeba takich szkoleń. Staną się one początkiem wielu spotkań rodziców, nauczycieli i dyrektorów w całej Polsce.


Więcej

Mazowsze XXI

28 June 2000

Szanowni Państwo, 

Propozycja radykalnych zmian w polskim systemie oświaty zapowiadanych przez p. Katarzynę Hall Ministra Edukacji Narodowej, polegająca na obniżeniu wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu nie może być realizowana bez zgody rodziców. Uważając, że istnieje potrzeba aktywnego włączenia się w debatę na ten temat naszego środowiska zachęcamy do odwiedzenia portalu Polska XXI, na którym zostało zamieszczone stanowisko stowarzyszenia Mazowsze XXI, którego prezesem jest p. Wojciech Starzyński Przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.
Czekamy na Państwa opinie i głosy poparcia pod adresem kon-takt@rodziceszkole.edu.pl, lub bezpośrednio na portalu Polska XXI.
Liczymy, że mimo wakacji w czasie, których życzymy wielu słonecznych i rado-snych chwil oraz wspaniałego wypoczynku, znajdziecie Państwo chwilę na re-fleksję w sprawie, która będzie decydowała o przyszłości naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku, 
Maria Szpilowska 
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


Więcej