Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Sprawy rzeszowskiej ciąg dalszy

Pytanie

W związku z sytuacją, o której pisaliście Państwo w dziale „Pytania i Odpowiedzi” w tekscie pt. „Czy samorząd terytorialny może zarządzać finansami rad rodziców?” proszę o wiadomość, czy sytuacja w Rzeszowie dotycząca funduszy rady rodziców została wyjaśniona? Czy w br. szkolnym rada rodziców może zbierać fundusze i wpłacać na swoje konto, czy wyłącznie na konto dochodów szkoły?


Odpowiedź

Przedstawiając 19. kwietnia 2011 r. opinię w sprawie kontrowersyjnej (a w/g mnie sprzecznej z prawem) uchwały  Nr LXXXII /1454/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26. października 2010 r., w której zapisano, że źródłami dochodów jednostek budżetowych  gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są środki gromadzone przez Radę Rodziców, zaproponowałem tryb postępowania prowadzący do jednoznacznego wyjaśnienia wszystkich związanych z wytworzoną sytuacją wątpliwości. O tym czy i z jakim skutkiem te działania przez środowiska rodzicielskie Rzeszowa zostały podjęte należy dowiadywać się bezpośrednio u nich.

Osobiście nie widzę żadnych przeciwwskazań do gromadzenia środków rady rodziców na jej własnym rachunku bankowym i wydatkowania ich zgodnie z regulaminem rady i wolą rodziców. Mam nadzieję, że dyrektor Państwa szkoły, znając i szanując polskie prawo nie będzie domagał się realizacji błędnej uchwały Rady Miasta.

Na marginesie chciałbym zaznaczyć, że każdemu z nas zdarza się czasem podjęcie decyzji niezgodnej z logiką a nawet z prawem. Ludzie mądrzy, a do takich zaliczam radnych Rzeszowa,  powinni po zwróceniu uwagi umieć dostrzec własny błąd i szybko go naprawić. Takie zachowanie byłoby przykładem dobrze realizowanych zasad demokracji, która ma  ułatwiać życie obywatelom, a nie ograniczać ich inicjatywę i aktywność.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”