Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Siedlce - 20 czerwca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli JST

W ramach III edycji współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski, programu „Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, na zaproszenie Prezydenta Miasta Siedlce p. Wojciecha Kudelskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji p. Sławomira Kurpiewskiego i  Fundacji „Rodzice Szkole”, w dniu 20 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami szkół i pracownikami samorządowymi siedleckiej oświaty, w którym wzięło w nim udział ponad 40 osób z kilkunastu siedleckich szkół.

Bardzo ożywiona i ciekawa dyskusja dotycząca codziennej pracy rad rodziców, ich sukcesów, a czasem niepowodzeń (w Siedlcach na szczęście raczej rzadkich) pokazała potrzebę tego typu szkoleń.

Dla prowadzących najwspanialszym podziękowaniem było zaproszenie przez uczestników na kolejne spotkanie, już jesienią tego roku.

Dziękując gościnnym władzom Siedlec, gratulujemy całemu środowisku oświatowemu pasji w działalności na rzecz siedleckiej oświaty i szkół własnych dzieci oraz życzymy wspaniałego letniego wypoczynku i satysfakcji z pracy Pro Publico Bono.

 

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy  Fundacji „Rodzice Szkole”