Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rady Rodziców

 • Bielańskie Porozumienie Rad Rodziców

 • Forum Ursynowskich Rad Rodziców

 • Otwockie Porozumienie Rad Rodziców

 • Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców

 • Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie

 • Rada rodziców Szkoły Podstawowej w Jabłoniu - pow. parczewski

 • Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10 im Janusza Korczaka w Tarnobrzegu

 • Rada Rodziców Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie
 • Rada rodziców SP nr 97 m Leona Kruczkowskiego w Warszawie