Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Babach woj. Łódzkie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Babach woj. Łódzkie:

 • zorganizowała wspólnie z rodzicami z sąsiednich miejscowości i Ochotniczą Strażą Pożarną w Babach, Festyn Rodzinny i Galę Disco Polo,

 • w celu pozyskania środków finansowych podjęła działania prowadzące do wyemitowania materiałów reklamowych (gazetka reklamowa),

 • zorganizowała szkolne forum dyskusyjne na którym omawiano m. in. sprawy dowozu dzieci do szkoły, szkolnych wycieczek, opieki psychologicznej i bieżące problemy związane z funkcjonowaniem szkoły,

 • aktywnie uczestniczy w dyskusji z władzami gminy na temat planów inwestycyjnych   dotyczących szkoły.