Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rada fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzą:
- Barbara Robakiewicz – polonistka i pedagog, były dyrektor szkoły, urzędnik samorządowy, Przewodnicząca Rady Fundacji
- Grażyna Kornet - mgr pedagogiki specjalnej, wieloletni współpracownik STO i Fundacji „Rodzice Szkole”
- prof. dr hab. nauk pedagogicznych Elżbieta Putkiewicz - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
- Wojciech Arkuszewski – poseł na Sejm I, II i III kadencji, szef Gabinetu Politycznego Premiera Jerzego Buzka
- prof. dr hab. Antoni Kamiński – socjolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, Przewodniczący Kuratorium Fundacji Konkursu Pro Publico Bono
- prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
- dr hab. Andrzej Waśko – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.