Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Spis publikacji

Publikacje – rodzice w szkole swoich dzieci (wybór)


1. Rodzice - partnerzy i sprzymierzeńcy - praca zbiorowa pod kierunkiem Wojciecha Starzyńskiego, Fundacja "Rodzice Szkole", Warszawa 2011

2. Starzyński W., Wieczorek E., Kołodziejczyk W., Kunicki-Goldfinger M.: Prawa rodziców w szkole, wyd. 2, Wydaw. STO, Warszawa 2005

3. Starzyński W.: Faktyczna obecność – jak powołać i prowadzić radę rodziców, Wydaw. CODN, Warszawa 2007

4. Starzyński W.: 10 kroków do powołania rady rodziców, e-poradnik, Wydaw. CODN7

5. Rodzice. Obecni i potrzebni. Poradnik dla warszawskich rad rodziców - praca zbiorowa pod kierunkiem Wojciecha Starzyńskiego przygotowana przez Fundację "Rodzice Szkole" na zlecenie m.st. Warszawy, WCIESiS, Warszawa 2010

6. Szpilowska M. (red.): Vademecum dla Rad Rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole”, Warszawa 2009

7. Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym (Materiały z I konferencji w Sejmie RP, 15 kwietnia 2000 r.), Wydaw. STO, Warszawa 2000

8. Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym (Materiały z II konferencji w Sejmie RP, 25 listopada 2000 r.), Wydaw. STO, Warszawa 2000

9. Mendel M. (red.): Rodzice w szkole. Rodzice i nauczyciele – płaszczyzny współpracy. Projekt programu budowania partnerstwa: rodzina-szkoła-dom powstały przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 1999

10. Christopher C. J.: Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

11. Dzierzgowska I.: Scenariusz rady pedagogicznej dla szkół. Rada rodziców w szkole (e- książka), Wydaw. Raabe, Warszawa 2008

12. Dzierzgowska I.: Rodzice w szkole - poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców +dyskietka , wyd. 3, Wydaw. CODN, Warszawa 2001

13. Dzierzgowska I., Rękawek A.: Rada Rodziców – sposoby skutecznego działania w szkole. Niezbędnik Aktywnego Rodzica +CD-ROM, wyd. 2, Wydaw. Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2008

14. Dzierzgowska I., Rękawek A.: Wszystko o radach rodziców. Niezbędnik Dyrektora + CD-ROM, wyd. 2, Wydaw. Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2008

15. Kosińska E.: Rodzice – szkoła. Krótki poradnik psychologiczny, Wydaw. Rubikon, Kraków 1999

16. Łobocki M.: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

17. Mendel M.: Rodzice i szkoła .Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydaw. A. Marszałek, Toruń, 1998

18. Mendel M. (red): W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2000

19. Mendel M.: Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydaw. A. Marszałek, Toruń 2001

20. Mendel M.: Miejsce rodziców w przestrzeni szkoły, w: (red.) M. Mendel: Pedagogika miejsca, DSWE TWP, Wrocław 2006

21. Mendel M.: Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydaw. Harmonia, Gdańsk 2007

22. Sakowska J.: Szkoła dla rodziców i wychowawców, część I, Materiały dla prowadzących zajęcia, Wydaw. CMPPP, Warszawa 2003

23. Sakowska J., Puchała E.: Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, Materiały dla prowadzących zajęcia, Wydaw. CMPPP , Warszawa 1999

24. Winiarski M.: Rodzina-szkoła-środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Wydaw. IBE, Radom, Warszawa 2000

25. Rola rodziców w systemach edukacyjnych Unii Europejskiej, wyd. EURYDICE, 1997


Szkolenia elektroniczne:

Rada Rodziców w szkole Twojego dziecka, CODN: 

Rada Rodziców – większy wpływ na życie szkoły, CODN


Opracowała:
G. Kornet