Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Piastów - 21 marca 2011r. - "Znaczenie rad rodziców dla edukacji i wychowania w społeczności lokalnej"

21 marca 2011r. w Piastowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządu miasta z Wojciechem Starzyńskim - Prezesem Fundacji "Rodzice Szkole", który wygłosił prelekcję pt. "Znaczenie rad rodziców dla edukacji i wychowania w społeczności lokalnej".