Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Organizacje i środowiska

www.stowrodzicow.eu
Polskie Stowarzyszenie Rodziców jest ruchem społecznym powstałym z inicjatywy grupy rodziców (w tym również nauczycieli) w połowie 2001 roku, początkowo jako Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rodziców.
www.rzecznikrodzicow.pl/
Strona internetowa Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, które zrzeszają rodziców uczestniczących w ruchu Ratuj Maluchy (www.ratujmaluchy.pl)


www.zfrirr.za.pl

Strona poświęcona historii powstania i działalności Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.


www.3plus.pl/

Strona internetowa Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.
www.sto.org.pl

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją działającą na rzecz pomocy szkole. W ciągu 20 lat istnienia utworzyło sieć 150 placówek oświatowych na terenie całego kraju


www.rodzicenaplusie.pl

Strona internetowa audycji "Rodzicenaplusie". U nas rodzice są na plusie. Partnerstwo rodziców, szkoły i społeczności lokalnej.


www.interklasa.pl
Portal edukacyjny.


www.fio.org.pl
Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie.


www.przymierze.org.pl
Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, działalność skierowana jest głównie do rodzin katolickich, ale w szeregach jego członków znajdują się też ludzie innych wyznań oraz niewierzący.


www.radarodzicow16.webpark.pl
Strona Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Warszawie.


www.scholaris.pl
Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN.


www.codn.edu.pl
Strona Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.


www.tato.net
Tato.Net jest miejscem spotkania osób, dla których ważne są zagadnienia dotyczące roli ojca w życiu dzieci i całej rodziny.


www.monitor.edu.pl
Społeczny Monitor Edukacji.


www.profuturo.edu.pl
Edukacja Pro Futuro to szkoła ludzi z przyszłością. Pro Futuro to szkoła podstawowa i gimnazjum.


www.wychowanie.pl

Portal Ośrodka Edukacyjnego Taurus, Niepublicznej Placówki Oświatowej. Wychowanie.pl to awans zawodowy, nowoczesna forma szkoleń i kursów doskonalących e-learning.
www.forumrodzicow.pl
Forum Rodziców.