Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Nowy Sącz - 27 czerwca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli JST

Kolejnym miejscem, w którym 27 czerwca br. odbyło się , w ramach III edycji współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski, programu „Co ty możesz zrobić dla swojej szkoły”, spotkanie przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół był Nowy Sącz.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta p. Ryszarda Nowaka, Dyrektora Wydziału Edukacji p. Waldemara Olszyńskiego i Fundacji „Rodzice Szkole”, wzięło w nim udział 20 osób reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące nowosądeckiej oświaty.

Bardzo ożywiona dyskusja, pokazująca różnice jakie występują w spojrzeniu na rady rodziców między dyrektorami szkół i przedstawicielami rodziców, uzmysłowiła organizatorom potrzebę zmierzenia się z tym problemem na kolejnych szkoleniach. Wszystkich uczestników spotkania połączyła natomiast sprawa wydłużenia kadencji rad rodziców do trzech lat (pełnego cyklu edukacyjnego na poszczególnych poziomach). Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciech Starzyński zobowiązał się do przygotowania projektu nowelizacji ustawy prowadzącego do powyższego celu i przedstawienia go jesienią tego roku do konsultacji radom rodziców z całego kraju.

 

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”