Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Pełnomocnicy

Pełnomocnicy Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” upoważnieni do podejmowania, na wyznaczonym obszarze, działań na rzecz promocji i realizacji statutowych celów Fundacji „Rodzice Szkole”

Imię i nazwisko
Teren
Numer telefonu
Adres e-mail
Renata Bogacka-Andrzejewska Legionowo i pow. legionowski 609 682 810 rbogacka-andrzejewska@wp.pl
Małgorzata Cofała miasto Otwock i pow. otwocki 883 240 123 otwock-rodzice@wp.pl
Mirosława Grzemba-Wojciechowska woj. wielkopolskie 602 155 310,
618 333 548
sp5@po.home.pl
Maria Idźkowska woj. mazowieckie 501 283 247 mariaid@interia.pl
Magdalena Jońska Warszawa - Dzielnica Bielany

602 492 286

magdalena.jonska@wp.pl

Katarzyna Styczyńska Warszawa Dzielnica Śródmieście 606 499 899 katarzyna_styczynska@yahoo.co.uk
Elżbieta Kamińska Warszawa - Dzielnica Ursynów

602 693 792

ekaminska.frs@gmail.com

Aneta Rybka

woj. kujawsko - pomorskie

506 055 865

at.rybka@wp.pl

Bogdan  Brol

woj. śląskie

602 463 108

firma@bogdanbrol.pl

Leszek Fiedorowicz

woj. podlaskie

604 119 339

fleszekf@gmail.com

Mirosław Laszuk woj. pomorskie 509 384 194 ytap@wp.pl
Dorota Denys Binduga woj. dolnośląskie 666 093 095 ddb@interia.eu
Marta Tatulińska Kraków
500 283 589 martatatulinska@gmail.com
Krzysztof  Zuba woj. podkarpackie 794 923 558

k.zuba@wp.pl