Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak pobudzać zaangażowanie rodziców?

Pytanie

Od 2 lat jestem aktywna w radach rodziców - najpierw w naszym przedszkolu, teraz  w szkole podstawowej. Niestety spotykam się ciągle z barierą ze strony rodziców lub instytucji, sponsorów itp. Nie rozumiem tego, ponieważ działamy w imieniu i na rzecz naszych dzieci,

a każda inicjatywa okupiona wysiłkiem tylko kilku z nas kończy się niemal tak samo - na niczym, lub na marnych efektach. Jak mogę zdopingować rodziców do akcji społecznych na rzecz naszych dzieci? Jestem otwarta  na nowe pomysły i chętnie podzielę się swoim dwuletnim doświadczeniem z zainteresowanymi tą tematyką osobami i środowiskami rodzicielskimi. Proszę o kontakt.Odpowiedź

Porusza Pani bardzo ważny, z punktu widzenia polskiego życia publicznego problem. Nie jest przypadkiem, iż w Raporcie Polska 2030 wskazano, że największe zagrożeniem dla rozwoju kraju (również rozwoju gospodarczego) stanowi bardzo niski poziom kapitału społecznego. W codziennej pracy na terenie szkoły stykamy się z tym niejednokrotnie i nie ma jedynej słusznej drogi do zmiany opisywanego stanu rzeczy. Osobiście uważam, że trzeba  rodzicom przekazywać jak najwięcej informacji o ich prawach i obowiązkach względem szkoły, społeczności lokalnej oraz własnych dzieci i tą drogą próbować  aktywizować do działań pro publico bono. Radzę wykorzystywać internet. Zgromadzenie adresów e-mailowych wszystkich rodziców z danej szkoły nie jest trudne, a wysyłanie do nich regularnych komunikatów i sprawozdań z pracy rady rodziców powinno powoli zmieniać sytuację. Zachęcam do jak najszerszego upowszechniania, wydanego przez Fundację „Rodzice Szkole” poradnika: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy. Znajdziecie tam Państwo szereg wskazówek i przykładów konkretnych sytuacji, mogących Wam pomóc. Zachęcam również do nawiązywania bliższych kontaktów sąsiednimi szkołami i radami rodziców, które mając podobne problemy mogą się z Państwem podzielić swoimi doświadczeniami. Na zakończenie dygresja bardzo osobista: w dzieciństwie moja mama często cytowała powiedzenie: „jeśli ci mówią głową muru nie przebijesz nie wierz im”. Tę sentencję, chyba z  niezłym skutkiem zapamiętałem na całe życie i Państwu ją polecam.

 

Wojciech Starzyński