Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,                                                                    

w tym dziale znajdują się odpowiedzi na pytania, z którymi zwracają się do naszej Fundacji rady rodziców. Będziemy starali się wyczerpująco odpowiadać na wszystkie pytania aczkolwiek w niektórych wypadkach, ze względu na brak precyzyjnych regulacji ustawowych, może okazać się to trudne. W takiej sytuacji zamieścimy opinię Zarządu Fundacji „Rodzice szkole” i krótki komentarz na temat stanowisk odmiennych, starając się jednocześnie wyjaśnić sporne kwestie na drodze konsultacji z odpowiednimi organami władzy publicznej.

Fundacja