Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Dane fundacji

Nazwa organizacji Fundacja "Rodzice Szkole"

adres:
ul. Szajnochy 11 lok. 2
01-637 Warszawa

adres korespondencyjny:
ul. Marii Kazimiery 20 lok. 5
01-641 Warszawa

Telefon kontaktowy (48) 721 326 336
(48) 602 694 951
Rok założenia 2006
NIP 525-23-85-781
Regon 140781919
Numer KRS 0000268115
Bank Bank Pocztowy S.A.
Numer konta bankowego 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001