Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy w szkole niepublicznej może istnieć rada rodziców?

Pytanie

Jestem mamą 2 uczennic uczęszczających do prywatnej szkoły podstawowej ... . Szkoła istnieje już kilkanaście lat, i z tego co mi wiadomo, nie było w niej nigdy Rady Rodziców. Wielu rodziców innych uczniów z którymi rozmawiałam, widziało potrzebę powołania takiego ciała, ale jak twierdzili wszyscy "bardziej zasiedziali" w tej szkole (moje córki są tam od roku)  - generalnie "nie da się". Postanowiłam więc sprawdzić, czy rzeczywiście "się nie da".
Rozmawiałam z panią Dyrektor, która nie widzi przeszkód jeśli chodzi o powołanie rady i pozostawia tę kwestę rodzicom, zebrałam mailowe potwierdzenia od kilkunastu - na razie - rodziców, że są zainteresowani powstaniem rady, niektórzy wyrazili chęć aktywnego uczestniczenia jako członkowie rady.
Proszę o informacje jak dobrze zabrać się do tego tematu, co możemy zrobić jako rada w prywatnej szkole i w jaki sposób technicznie zarządzać takim ciałem jak rada rodziców (byłam członkiem rady rodziców w przedszkolu u moich córek, ale tam kompetencje rady były dokładnie określone przez statut i nie było żadnych wątpliwości ani trudności we współpracy z panią dyrektor).

Odpowiedź

Niestety w powyższej sprawie niewiele można zrobić. Wynika to  z rozwiązań prawnych, o które notabene sam przez wiele lat zabiegałem wychodząc z założenia, że szkoła prowadzona przez organ władzy publicznej powinna być poddana wpływowi, a nawet kontroli rodziców. Niestety gdyby podobną filozofię zastosować do szkół prywatnych byłoby to zaprzeczenie podstawowych praw własności prywatnej. Warto jednak mieć świadomość, że Państwa przypadek nie jest odosobniony i być może ze względu na specyfikę instytucji jaka jest szkoła należy szukać trochę innych rozwiązań prawnych. Jeśliby taki kierunek Panią interesował to chętnie się spotkam aby o tym  porozmawiać. Zapraszam więc w dogodnym dla Pani terminie do Fundacji .
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"