Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy rada rodziców może zarobkowo wynajmować pomieszczenia szkoły?

Pytanie:

Moje dziecko w tym roku szkolnym rozpoczęło naukę w pierwszej klasie technikum. Bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu kwestii spornej dotyczącej wynajęcia (za gotówkę) przez Radę Rodziców sali szkolnej, lub wynajęcia uczniom szafek szkolnych (na podręczniki, lub okrycie wierzchnie) zakupionych w zeszłym roku z funduszy Rady Rodziców. Wydaje mi się, że RR nie może wynajmować pomieszczeń szkolnych i otrzymywać z tego tytułu przychodów - jeśli już to szkoła wynajmuje sale, bo jest jej właścicielem i ona powinna pobrać z tego tytułu opłatę. Zawsze wydawało mi się, że RR jest instytucją non profit i nie może niczego wynajmować. Jeśli RR wynajmuje szafki to czy w takim wypadku nie musi się rozliczyć ze skarbówką od przychodów?

 

Odpowiedź:

Niestety nie wszystkie sytuacje są do końca precyzyjnie regulowane przez prawo, alew świetle interpretacji obecnych zapisów i praktyki należy w pełni podzielić stanowisko przedstawione przez Panią. Rada rodziców, mimo nie posiadania osobowości prawnej ma możliwość podejmowania pewnych czynności prawnych, ale nie może dokonywać np. wynajmu  czegokolwiek, bo to jest forma prowadzenia działalności gospodarczej, do której rada rodziców. nie ma prawa (i sądzę, że nawet po nowelizacji ustawy o systemie oświaty, o której pisaliśmy w tekście: Czego potrzebuje polska oświata-felieton wakacyjny) nie będzie takiego prawa miała.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"