Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy rada rodziców może prowadzić działalność gospodarczą?

Pytanie:

Jako Rada Rodziców  chcielibyśmy wydać gazetę reklamową w której w zamian za wsparcie umieszczalibyśmy reklamy. Idealnym rozwiązaniem byłoby otwarcie działalności gospodarczej aby można było wystawić FV klientom.
Ustawodawca dał możliwość RR pozyskiwania środków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jednakże RR nie mogą posiadać nr regon.
Można wystawiać  KP jako darowizna na RR, ale wtedy klienci mogą  mieć problem z odliczeniem tej kwoty od podatku.

Prosimy o pomoc

 

Odpowiedź:

Niestety,  ze względu na nieprecyzyjne regulacje ustawowe,  przedstawionego  problemu  nie można rozstrzygnąć jednoznacznie.  .

Według Głównego Urzędu Statystycznego rady rodziców nie wykazują cech podmiotów gospodarki narodowej, a ponieważ rejestr REGON, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29. czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz.439 z późn. zm.), to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, rady rodziców z zasady nie są wpisywane przez urzędy statystyczne do rejestru REGON.

Istnieją również opinie odrębne, stwierdzające,  że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby rada rodziców jako jednostka organizacyjna mogła prowadzić działalność gospodarczą i w związku z tym uzyskać numer REGON.

Osobiście nie znajduję:  w ustawie o działalności gospodarczej, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i w ustawie o statystyce publicznej,  zapisów upoważniających do odmowy radzie rodziców prawa prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym uzyskania przez nią numeru REGON

Sprawa wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia i Fundacja „Rodzice Szkole” podejmie w najbliższym czasie niezbędne kroki do jej wyjaśnienia.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”