Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Błażowa na Podkarpaciu - 24 lutego 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców

24 lutego zorganizowaliśmy szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców ze szkół całej gminy Błażowa.Dyskusja ogniskowała się wokół kwestii, jak skutecznie zachęcać rodziców do aktywnych działań na rzecz szkoły ich dzieci.Uczestnicy podkreślali ważną rolę systematycznego informowania rodziców o działaniach rady.Przeprowadzone warsztaty służyły do identyfikacji wąskich gardeł i barier w przepływie informacji a także metod ich przezwyciężania.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Borku - Pani Agnieszka Pietrucha okazała nam wydatną pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu tego szkolenia oraz umożliwienie spotkania z nauczycielami gościnnej Szkoły.Dziękujemy!

Fundacja "Rodzice Szkole"