Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Biura i urzędy

www.brpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.brpd.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
www.edukacja.warszawa.pl Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy
www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej.
www.mnisw.gov.pl Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_pl.html
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i kultury
www.ec.europa.eu/education/index_en.htm Komisja Europejska - Edukacja i Szkolenia
www.cie.gov.pl Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
www.ukie.gov.pl Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=pl
Parlament Europejski
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=PL Rada Unii Europejskiej
www.ec.europa.eu/index_pl.htm
Komisja Europejska