Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Akty, ustawy, komentarze

Wyszukiwarki : 
 • INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH - ISAP - Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919-2007 oraz Monitor Polski w latach 1946-2007.
  Wszędzie tam, gdzie ukazuje się ikona programu Adobe Acrobat Reader jest podłączony tekst aktu, a więc w przypadku ustaw oraz aktów opublikowanych w Dzienniku Ustaw z lat 1944-2007 i Monitorze Polskim 1997-2007. Obecnie trwają prace nad uzupełnianiem  bazy o brakujące teksty z aktów opublikowanych w Monitorze Polskim z lat 1946-1996.
 • EUR-Lex - umożliwia bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System pozwala na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i zawiera m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty prawnych. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania.