Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak rozliczyć zakup przez radę rodziców przedmiotów trwałych

Pytanie:

 

Jestem skarbnikiem rady rodziców w przedszkolu. Do tej pory, zakupy dokonywane przez radę rodziców były dokumentowane fakturami wystawianymi raz na przedszkole raz na radę. Która wersja jest prawidłowa? Do kogo należą przedmioty zakupione przez radę rodziców.

Czy musi być umowa darowizny? A może wystarczy umowa użyczenia? Nie udało mi się znaleźć przepisów regulujących te kwestie. Bardzo proszę o pomoc . Z góry dziękuję

i serdecznie pozdrawiam.

 

Odpowiedź:

 

Płacenie ze środków RR za faktury wystawiane na przedszkole jest niedopuszczalne.

Wyposażenie zakupione przez RR na fakturę wystawioną na RR powinno zostać przekazane  na rzecz przedszkola nieodpłatnie  uchwałą Prezydium Rady Rodziców, (ewentualnie na podstawie protokołu przekazania).  Przedmioty przekazane na postawie uchwały, lub protokołu przekazania, stają się własnością przedszkola.

Umowa użyczenia bądź darowizny w przypadku braku jasnej sytuacji prawnej rady rodziców nie jest rozwiązaniem dobrym.

 

Aneta Rybka

Konsultant Fundacji " Rodzice Szkole"

do spraw finansów rad rodziców.