Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rachunek bankowy

Bardzo ważnym elementem w działalności rady rodziców jest prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej. Niezbędne do tego jest posiadanie własnego rachunku bankowego: prostego w obsłudze, taniego i łatwo dostępnego dla wszystkich użytkowników.

Polecamy radom rodziców ofertę Banku Pocztowego S.A., która w naszej ocenie spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

Adres do korespondencji:

Bank Pocztowy S.A.

ul Puławska 111b

02-707 Warszawa

www.pocztowy.pl

 

W celu skontaktowania się z Doradcą znajdź na mapie najbliższą placówkę - http://www.pocztowy.pl/instytucje/mapa.html