Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

Szanowni Państwo,

Rodzice, Nauczyciele,  Dyrektorzy Szkół, Przyjaciele Fundacji „Rodzice Szkole”- wszyscy dla których nasze ideały i realizowane w oparciu o nie programy, służące uspołecznieniu polskiej oświaty, są bliskie.

Jeśli chcecie aby Wasze  dzieci uczyły się w dobrej szkole przekażcie nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2014 wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:

KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole:

 1. pomaga wszystkim, którzy budowę nowoczesnego systemu edukacji traktują jako najważniejsze zadanie obywateli i państwa,

 2. realizuje programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów,

 3. prowadzi Punkt Konsultacyjny i szkolenia dla rodziców, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządów uczniowskich i samorządów terytorialnych

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”Warszawa, Grudzień 2014