Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

1% dla Twojej szkoły

Rady Rodziców, Dyrektorzy Szkół, Rady, Pedagogiczne

Szanowni Państwo

informujemy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych prowadzimy program:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez rady rodziców środków na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady  rodziców.

Załączając formularz Porozumienia zwracamy uwagę, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a 25% wykorzystane  na przeprowadzenie przez Fundację „Rodzice Szkole” -  dla środowisk wskazanych przez tę Radę Rodziców - konferencji, szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie Państwa szkoły w materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące współpracy wszystkich jej organów (rady rodziców, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i samorządu uczniowskiego. terytorialnego).

Dzięki temu nastąpi połączenie dwóch ważnych elementów budowania szerokiego ruchu rad rodziców, działających na rzecz narodowej edukacji:

  • poszerzanie wiedzy na temat miejsca i roli rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz związanych z tym ich praw i obowiązków

  • gromadzenie środków finansowych, niezbędnych do realizacji ww. celów.

Zainteresowane rady rodziców prosimy o wypełnienie załączonego formularza Porozumienia i przesłanie w dwóch egzemplarzach do biura Fundacji. Po ich otrzymaniu odeślemy jeden egzemplarz podpisany przez upoważnionego członka Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i zamieścimy informację o środowisku, które na tę formę pozyskiwania środków finansowych się zdecydowało na naszej stronie internetowej (oczywiście po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Rodziców).

We wszystkich sprawach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt drogą mailową (e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl) lub telefoniczną: 602 694 951.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”


Załączniki:

Formularz porozumienia (doc)

Apel do środowiska szkolnego (doc)

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2018 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2017)

1. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej
2. Szkoła Podstawowa w Ostrołęce
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Tarnowskiej
4. Zespół Szkół w Godzieszach
5. Szkoła Podstawowa w Brochowie
6. Szkoła Podstawowa w Subkowach
7. Zespół Szkół Technicznych w Jeleniej Górze
8. Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
9. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
10. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
11. Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
12. Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie
13. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
14. Szkoła Podstawowa w Łomnie
15. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
16. XVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
17. Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu
18. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
19. Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim
20. Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu
21. Szkoła Podstawowa w Nadmie
22. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
23. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym Pierwszym
24. Publiczne Liceum nr VI w Opolu
25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie
26. Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu
27. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
28. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
29. Szkoła Podstawowa nr 22 w Dąbrowie Górniczej
30. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
31. Szkoła Podstawowa w Przytocznej
32. Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni
33. Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
34. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie
35. Szkoła Podstawowa w Siekierkach Wielkich
36. Szkoła Podstawowa w Lesznie
37. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku
38. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2017 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2016)

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach
2. Przedszkole w Wyszynie Biała
3. ZSS w Dobiesławiu
4. Gimnazjum nr 1 w Łomiankach
5. Szkoła Podstawowa w Parzewie
6. Zespół Szkół nr 13 w Szczecinie
7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
8. Szkoła Podstawowa w Daszewicach
9. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Grn.
10. Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Grn.
11. Przedszkole Samorządowe w Milanowie
12. ZSP NR 1 w Opolu
13. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
14. Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym
16. Szkoła Podstawowa w Nadmie
17. Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu
18. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie
19. Szkoła Podstawowa nr 84 Poznaniu
20. Zespół Szkól nr 53 w Warszawie
21. Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie
22. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzyniu
23. Zespół Szkół w Dziewierzewiu
24. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
25. Zespół Szkół Ogółn. Nr 5 w Gdańsku
26. Zespół Szkół Publicznych w Łomnej
27. Szkoła Podstawowa w Wasilkowie
28. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
29. Szkoła Podstawowa w Michałowicach
30. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
31. Szkoła Podstawowa w Tymowie
32. Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Sląskiej
33. Zespół Szkół w Majdanie Starym
34. Zespół Szkół nr 5 w Gdyni
35. Zespół Kształcenia i Wych. w Lublewie Gdańskim
36. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance
37. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie Kościelnym
38. Zespól Sportowych Szkół Ogóln. w Gdyni
39. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
40. Zespół Szkół w Nowej Górze
41. Szkoła Podstawowa w Piekoszowie
42. Przedszkole w Rudach
43. Zespół Szkół w Siekierkach Wielkich
44. LXVIII LO w Warszawie
45. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
46. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
47. Zespół Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju
48. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku,
49. Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
50. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
51. Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
52. Gimnazjum nr 11 w Gdyni
53. Szkoła Podstawowa im. Batorego w Lesznie
54. Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
55. OLPI w Gdańsku
56. Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu
57. Gimnazjum w Czerwonaku
58. Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim
59. Szkoła Podstawowa w Lusowie
60. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach
61. Liceum Ogólnokształcace nr VI w Opolu
62. Szkoła Podstawowa w Kramarzewie
63. Szkoła Podstawowa nr 100 w Warszawie
64. Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku
65. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie
66. Szkoła Podstawowa nr 273 w Warszawie
67. Gimnazjum nr 29 w Gdańsku
68. SP nr 35 w Gdyni
69. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2016 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2015; ; zebrano: 93 647,75 zł, przekazano dla rad rodziców: 70 235,81 zł)

1. Rada rodziców Zespołu Szkół nr 53 w Warszawie
2. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu
3. Rada rodziców Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kielcach
4. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie
5. Rada rodziców Szkoły Podstawowej w Sońsku
6. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku
7. Rada rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku
8. Rada rodziców Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
9. Rada rodziców Zespołu Szkół w Dziewierzewie
10. Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku
11. Rada rodziców Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich
12. Rada rodziców Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
13. Rada rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
14. Rada rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju
15. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie
16. Rada rodziców Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie
17. Rada rodziców Zespołu Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim
18. Rada rodziców Gimnazjum nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej
19. Rada rodziców Przedszkola nr 9 w Poznaniu
20. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 55 w Gdańsku
21. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Bełchatowie
22. Rada rodziców przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie Kościelnym
23. Rada rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Opolu
24. Rada rodziców Gimnazjum nr 8 w Warszawie
25. Rada rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
26. Rada rodziców Przedszkola nr 1 w Tychach
27. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 100 w Warszawie
28. Rada rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bystrej
29. Rada rodziców Zespołu Szkół Samorządowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach
30. Rada rodziców Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu
31. Rada rodziców Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach
32. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi
33. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie
34. Rada rodziców Gimnazjum nr 2 w Gdańsku
35. Rada rodziców Przedszkola nr 14 im. "Złotego Pantofelka" w Mikołowie
36. Rada rodziców Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
37. Rada rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
38. Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie
39. Rada rodziców Szkół Programów Indywidualnych (Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych, Gimnazjum Programów Indywidualnych, Liceum Plastyczne,  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych) w Gdańsku
40.Rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 272 w Warszawie
41. Rada rodziców Zespołu  Szkół nr 1 im Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
42. Rada rodziców  Zespołu Szkól nr 5 w Gdyni

Wykaz Rad Rodziców biorących udział w programie - Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły - w roku 2014 ( zebrano: 45 671,65 zł, przekazano dla rad rodziców: 34 673,29 zł)

Lp. Nazwa szkoły

1. Zespół Szkół – Dziewierzewo

2. Liceum Ogólnokształcące nr 1 – Szubin

3.. Przedszkole Samorządowe nr 1 - Kielce

4. Szkoła Podstawowa nr 273 – Warszawa

5. Gimnazjum im. Jana Pawła II – Czerwonak

6. Szkoła Podstawowa nr 12 - Otwock

7. Szkoła Podstawowa im, Jana Pawła II.- Ciecierzyce

8. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej – Nowa Góra

9. Zespół Szkół Publicznych – Łubno Szlacheckie

10. Szkoła Podstawowa nr 293 – Warszawa

11. Szkoła Podstawowa nr 21 – Dąbrowa Górnicza

12. Stowarzyszenie Rodzice i Szkoła w Tarnobrzegu

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  - Gdańsk

14. Zespół Kształcenia i Wychowania -  Lublewo Gdańskie

15. Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi -  Konin

16. Zespół Szkolno- Gimnazjalny - Szczawin Kościelny

17. Zespół Szkół Sportowych nr 58- Warszawa

18. Szkoła Podstawowa nr 5 - Poznań

19. Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego - Witkowo

20.Zespół Szkół w Siekierkach Wielkich – Siekierki Wielkie

21. Gimnazjum nr 31 im rtm.. Witolda Pileckiego - Warszawa.

22 Przedszkole nr 1– Tychy

23. Szkoła Podstawowa im.. Stefanii Dziewulskiej - Ojrzanów

24. Przedszkole Publiczne nr 9 - Poznań

25. I LO im. Henryka Sienkiewicza - Płońsk

26. Gimnazjum nr 29 - Gdańsk

27. Szkoła Podstawowa im Józefa Wybickiego - Owińska

28. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika - Warszawa

29. Szkoła Podstawowa nr 175 - Łódź

30. Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Warszawa

31. Zespół Szkół nr 2 im Emilii Plater - Piaseczno

32. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Wykaz Rad Rodziców biorących udział w programie - Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły - w roku 2014 (zebrano: 29 655,60 zł, przekazano dla rad rodziców: 22 503,55 zł). 

Lp. Nazwa szkoły

1. Gimnazjum nr 47- Warszawa

2. Zespół Szkól nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich - Wronki

3. SP Filialna, Arkuszowa 202 - Warszawa

4.. SP nr 273 - Warszawa

5. SP nr 321 - Warszawa

6. Przedszkole nr 376 - Warszawa

7. SP nr 12 - Otwock

8. SP nr 293 - Warszawa

9. SP im. Lotnictwa Polskiego - Witkowo

10. .Przedszkole nr 1 - Tychy

11. Zespół Szkolno-Gimnazjalny - Szczawin Kościelny

12. I LO im. Henryka Sienkiewicza - Płońsk

13. SP nr 5 - Poznań

14. SP - Niemczyn

15. Zespół Szkół – Czarna Wieś Kościelna

16. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 – Żywiec

17. SP nr 38 - Bytom

18. SP nr 7 - Legionowo

19. Zespół Szkół Publicznych - Łubno Szlacheckie

20. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 – Warszawa

21. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie

22 Zespół Kształcenia i Wychowania – Lublewo Gdańskie

23 Przedszkole nr 186 – Warszawa

24. Zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi nr 2 - Poznań

25 Stowarzyszenie Wspólne Dobro –Wspólny Cel - Białystok

 

Wykaz Rad Rodziców biorących udział w programie - Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły - w roku 2013 (zebrano: 8 237,12 zł, przekazano dla rad rodziców: 6 177,89 zł).

Lp. Nazwa Szkoły

1. SP nr 7 - Legionowo

2. SP – Baby

3. Zespół Szkół nr 3 – Stalowa Wola

4. SP nr 273 - Warszawa

5 SP nr 293 - Warszawa

6. Zespół Szkolno-Gimnazjalny - Szczawin Kościelny

7. Przedszkole nr 376 z oddziałami Integracyjnymi - Warszawa